Du har 0 i sammenligningen. Vil du se sammenligningen nå?


Sammenlign
Politi- og sikkerhetsstyrker gikk hardt til verks for a kvele arets 1. maidemontrasjoner i Iran.
Med dette onsker Irans Tudeh-parti (ITP) a meddele sin fulle stotte til aktivitetene til selvstendige arbeiderfagorganisasjoner, herunder retten til
I et debattinnlegg i Sarpsborg Arbeiderblad torsdag 28. mai etterlyser stortingsrepresentant Ulf Leirstein fra Frp okt innsats fra regjeringen mot
Konkurranseutsettinga av veivedlikeholdet, som Frp gar helhjertet inn for, har fort til at  prisene pa dette omradet har steget 40 pst. mer enn ovrig prisstigning i Norge.
Høyredreining ved EU-valget
Valgdeltakelse pa rundt 43% ble bunnrekord ved valgene til EU-parlament, 7. juni 2009. Fra det forste direktevalget i 1979 har deltakelsen
Frp-landsmotet pa Gardermoen var komisk overregissert. Delegatene i salen viftet frenetisk med sine utleverte HEIA SIV plakater, toppet med en ditto
Bedre hverdag for folk flest?
Fra ungkommunistenes andre ungdomskonferanse.
Som de fleste land i verden som styres av kapital kreftene, er Norge pa vei dypere inn i krisa.
Den 14. mars 1991, helt pa tampen av Sovjetunionens eksistens, foregikk det en folkeavstemning i landet.
Russland: Noe er på gang
Lakesoppdrett har store okologiske konsekvenser.
3. november 2008: Interna sjonale miljovernere, First Nations (Canadisk urbefolk ning), forskere, turisme operatorer og fiskere mottes fra
Den vanlegaste form for anarkisme plasserer seg sjolv pa venstresida og byggjer pa n?rast ein rousseauisk ide om det gode i det opphavlege natur
Nepal, staten med 20 millio ner innbyggere ved Himalay as fot, et av verdens fattigste land, har hatt en spesiell ut vikling de seineste tiarene.
Batar er som menneske, dei kan na hog levelader, men kan og fa livslopet avbroti av alvorlege ulukker og krig. Batane til Den norske Amerikalinjen,
Fra stordomstida til NAL: Dei vakre linjene til Oslofjord (3) festa seg pa netthinna til ein heil generasjon nordmenn. Tok fyr og sokk ved Tenerife i 1970.
Atomkrig fortsatt i planene
Ved den tyske flybasen Bu- chel (fra demo 30. august 2008) er det fortsatt 20 US- atomladninger med spreng- kraft 100 ganger Hiroshima- bomba.
Flere hundre millioner organiserte arbeidere og vanlige mennesker pa jordkloden og i Irak feirer 1. mai i ar. Denne internasjonale kamp- dagen
Irakiske kommunister vifter med rode flagg sammen med tusener fagorgani-  serte arbeidsfolk pa 1. mai i Baghdad 2009.
Usosial boligpolitikk
Meltveit Kleppa er en ?rlig politiker. I tilsvar om bolig- politikken ligger det godvilje for a lose elendigheten.
Bronnoysundregistrene melder at antall konkurser i Norge har okt med formida- ble 62,5 % i forhold til samme tid i fjor.
Aker ASA viser na til store underskudd i selskapet.
Spora etter krigen i finsk Karelen er der framleis, og nokre av stillingane blir haldne ved like  som minnesmerke over denne tragiske delen av finsk historie.
Leiinga i Sovjetunionen sag tidleg faren fra Nazityskland; eit aktivt diplomati vart drivi for a tryggja grensene og skaffa ei buffersone mot eit
Erik Solheim og Kristin Halv- orsen startet for alvor sine karrierer som borgerlige po- litikere da de under Balkan- krigen gikk inn for at Nato
Massemord pa fattigfolk ved hjelp av de forferdeligste vapen er demokrati og kamp for «det  gode», bare det skjer i Nato-regi.
Kapitalisme og krig
DKPs nestleder Leo Mayer holdt en meget interessant og vel underbygget innledning pa konferansen «Kapitalisme, krise og krig» i Munchen 14. mars i ar.
Leder for Kommunistpartiet i den Russiske Foderasjon, Gennadij Sjuganov, sendte 15. april i ar brev til justisministeren i foderasjonen med krav om a
Lenin-monument i St. Petersburg, tidligere Leningrad,  vandalisert med sprengstoff.
Det var innholdet som betydde noe, ikke utseendet: Friheten  nr. 5  fra mars 1944 - de fagorganisertes kamporgan.
Pa en utspekulert mate og i en tid som viser at NKP og dets avis Friheten har fatt rett i sin politikk, og kommunistene igjen er pa frammarsj rundt i
En artikkel publisert i det vitenskapelige tidsskriftet «Open Chemical Physics Journal», (Harrit N.H. et. al. (2009): Active Thermite Material
Tvillingtårna ble sprengt
Godt humor og godt kameratskap er viktig ogsa pa stand.
Som ventet og fryktet foretok Sor-Trondelag fylkes valgstyre ogsa ved det kommende stortingsvalget 2009, en mengde strykninger og underkjenninger
Den 24. mars 1999 startet NATO et bombefelttog fra luften mot det som den gang var Den Foderale Republikk Jugoslavia.
Dette er bare ett av Natos mange «milit?re» mal i Jugoslavia.
Vel, kamerater, 1. mai n?rmer seg igjen, og vi gir oss ikke...
Jeg skulle melde avbud til et mote og mente vel mest a stadfeste at ogsa jeg har mine oppgaver, men reaksjonen ble forst og fremst overraskelse og
Sammenbruddet i verdens kapitalistiske system som vi opplever i dag, gjor dette systemets svorne tilhengere fullstendig radlose. Mange av disse
Dagens N?ringsliv kan ogsa inneholde stoff som ikke bare er  rosende av det kapitalistiske systemet.
Norge ut av Nato
Da utenriksminister Trygve Lie etter krigen ble valgt som FNs forste generalsekret?r, skyldes det at Arbeiderpartiregjeringa ga uttrykk for en
Friheten som ble startet som en illegal avis under krigen er nektet okonomisk stotte fra dere framover.
I NRK og dagspressa gar det fram at de norske kommunis-
tenes ukeavis Friheten og 4 andre mindre publikasjoner
skal fratas sin statlige
Friheten ble grunnlagt illegalt i 1941 under de tyske nazistenes okkupasjon av Norge, etter at de rett etter invasjonen i 1940
UDEMOKRATISK ANGREP PÅ FRIHETEN
Israels terrorbombing av bolighus i Gaza savner sitt sidestykke i var tid.
Fagforbundet, tidligere Norsk Kommuneforbund, har tatt initiativ til en utredning om ansvarlige personer i Israel kan anmeldes for drap pa hundrevis
Det er ikke bare privatpersoner som i okende grad blir gjeldsoffer i disse dager.
DnB NOR saksoker na 8 blakke norske kommuner for over en  milliard kroner, flere store statlige redningspakker ogsa til  denne banken var tydeligvis ikke nok.Side 38 av 47 Resultat 1111 - 1140 av 1385

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering