Du har 0 i sammenligningen. Vil du se sammenligningen nå?


Sammenlign

Folkerepublikken Kina ble grunnlagt 1. oktober 1949 med 
Mao Zedong som president. Kommunistenes kamp mot nas-
jonalistene hadde i årene før vært...

Folkerepublikken Kina ble grunnlagt 1. oktober 1949 med 
Mao Zedong som president. Kommunistenes kamp mot nas-
jonalistene hadde i årene før vært...

De planlagte rakettutskytningsstedene i Polen og med styring fra Tsjekkia, har USA (og Vesten) skrinlagt.

De planlagte rakettutskytningsstedene i Polen og med styring fra Tsjekkia, har USA (og Vesten) skrinlagt.

Det hette seg at rakettene skulle være...

La oss komme med en påstand: Bush var mer i pakt med den nedarvede ideologien i landet enn det Obama er.

La oss komme med en påstand: Bush var mer i pakt med den nedarvede ideologien i landet enn det Obama er.

Derfor møtte Bushs politikk mindre motstand...

Ja, hvorfor kan man kalle valget den 14. september delvis for et narrespill?

Ja, hvorfor kan man kalle valget den 14. september delvis for et narrespill?

Det kan man gjøre fordi man gir uttrykk for å kjempe for – og imot –...

Om 8 dager er det Stortingsvalg i Norge, og valgkampen er i gang. På Karl Johans garte i Oslo stiller de ulike partiene opp med sine valgboder og...

Om 8 dager er det Stortingsvalg i Norge, og valgkampen er i gang. På Karl Johans garte i Oslo stiller de ulike partiene opp med sine valgboder og ...

Da Berlin-muren falt og Sovjetunionen ble oppløst, ble også de andre sosialistiske landene oppløst. Bare Cuba og Kina ble stående igjen....

Da Berlin-muren falt og Sovjetunionen ble oppløst, ble også de andre sosialistiske landene oppløst. Bare Cuba og Kina ble stående igjen. Der bygges ...

I et debattinnlegg i Dagsavisen behandler Afshan Rafq den rødgrønne regjeringas manglende tiltak overfor innvandrere i den freårsperioden som er...

I et debattinnlegg i Dagsavisen behandler Afshan Rafq den rødgrønne regjeringas manglende tiltak overfor innvandrere i den freårsperioden som er ...

Ja, det var det nok; men er det noe å skrive om? Ikke om annet enn de vanlige intrigene og motsetningene innen kapitalismen.

Ja, det var det nok; men er det noe å skrive om? Ikke om annet enn de vanlige intrigene og motsetningene innen kapitalismen.

Men vi er forplikta til...

I mange av Europas land er det na framgang for ytre-hoyrepartier.

I mange av Europas land er det na framgang for ytre-hoyrepartier.

EU-valget viser at oppslutningen begynner a bli betydelig i Europa, for eksempel i...

Mange tror at Barack Obamas tale om Midtosten i Kairo danner en vending i USAs holdning til dette omradet.

Mange tror at Barack Obamas tale om Midtosten i Kairo danner en vending i USAs holdning til dette omradet.

Skal man tru pa en virkelig omlegging av...

Mange forstasegpaere innen den kapitalistiske ”tankeverdenen” regner med at nar vi far den kapitalistisk veksten tilbake, vil den bli like hog som

Mange forstasegpaere innen den kapitalistiske ”tankeverdenen” regner med at nar vi far den kapitalistisk veksten tilbake, vil den bli like hog som ...

Da Sovjetunionen la seg sjol ned, ble en rekke sovjetrepublikker sjolstendige stater. Man skulle tru at disse fikk v?re i fred for Vesten, men det

Da Sovjetunionen la seg sjol ned, ble en rekke sovjetrepublikker sjolstendige stater. Man skulle tru at disse fikk v?re i fred for Vesten, men det er ...

I USA er den gjennomsnittlige inntekten til innbyggerne
forholdsvis hog.

I USA er den gjennomsnittlige inntekten til innbyggerne
forholdsvis hog.

Likevel er fattigdommen blant landets inn-
byggere ikke ubetydelig. S?rlig na...

En begrenset rest av fagkompetanse i 300 bildelbedrifter
med 10 000 ansatte er den siste rest av tung teknologi-
kompetanse-industri i Norge.

En begrenset rest av fagkompetanse i 300 bildelbedrifter
med 10 000 ansatte er den siste rest av tung teknologi-
kompetanse-industri i Norge.

10 000...

Krisas utvikling i Russland har enna ikke slatt ut for fullt.

Krisas utvikling i Russland har enna ikke slatt ut for fullt.

De fleste av byene i Russland er basert pa fa ravarer og fa produkter som produseres....

I Dagbladet drofter Lars Haltbrekken, Rasmus Hansson, Arild Hermstad og Dag Hareide dette i en kronikk 23.4.

I Dagbladet drofter Lars Haltbrekken, Rasmus Hansson, Arild Hermstad og Dag Hareide dette i en kronikk 23.4.

Hvis det som antydes i overskrifta er...

I fjor pa denne tida hadde krisa, som startet i USA, vart i noen maneder.

I fjor pa denne tida hadde krisa, som startet i USA, vart i noen maneder.

Om man skal oppfatte dagens krise i verdenskapitalismen som en...

En stor internasjonal flatestyrke er na pa plass for a be- kjempe piratene ved Aden-bukta utafor Ost-Afrika.

 

En stor internasjonal flatestyrke er na pa plass for a be- kjempe piratene ved Aden-bukta utafor Ost-Afrika.

Hvorfor er piratene der? Overalt hvor...

London-motet av de 20 mest innflytelsesrike kapitalist- landene i verden, er over. 

London-motet av de 20 mest innflytelsesrike kapitalist- landene i verden, er over.

Hva forte det til pa papiret, og hva kommer det til a fore til i...

Sa lenge Sovjet (Russland) forte krig i Afghanistan, var Norge mot krigforinga der.

Sa lenge Sovjet (Russland) forte krig i Afghanistan, var Norge mot krigforinga der.

Na er det USA som har overtatt krigforinga i Afghanistan og...

Det er blitt klart at regjeringen ikke kommer til a anke dommen, som nylig ble avsagt, fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) om det

Det er blitt klart at regjeringen ikke kommer til a anke dommen, som nylig ble avsagt, fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg (EMD) om det ...

Ikke uventa er Norge det nordiske landet som hittil har klart seg best under den aktuelle kapitalistiske krisa. Nei, det er ikke uventa.

Ikke uventa er Norge det nordiske landet som hittil har klart seg best under den aktuelle kapitalistiske krisa. Nei, det er ikke uventa. Hovedarsaken ...

De ulike kapitalistiske land har ulike forutsetninger for a beherske den kapitalistiske krisa som de har fatt veltet over seg den siste tida. 

De ulike kapitalistiske land har ulike forutsetninger for a beherske den kapitalistiske krisa som de har fatt veltet over seg den siste tida.

Det...

Under sitt besok i Beijing kom utenriksminister Hillary Clinton nylig med forslag om at Kina skulle ga sammen med USA for a komme med tiltak som

Under sitt besok i Beijing kom utenriksminister Hillary Clinton nylig med forslag om at Kina skulle ga sammen med USA for a komme med tiltak som skal ...

Vi har nevnt at denne krisa kanskje er ei krise som likner pa tidligere kriser, for eksempel krisa pa 1930-tallet. 

Vi har nevnt at denne krisa kanskje er ei krise som likner pa tidligere kriser, for eksempel krisa pa 1930-tallet.

Den gang gikk krisa over etter...

Storparten av landene legger fram sakalte krisepakker. Dette er antakelig de viktigste virkemidlene forelopig. Forelopig far politikerne lov til a

Storparten av landene legger fram sakalte krisepakker. Dette er antakelig de viktigste virkemidlene forelopig. Forelopig far politikerne lov til a ...

(Hans Petter Hansen - nr 5 - 2009) Har krigen mellom Israel og Palestina fort til endringer i Midtosten? Det tenkes her ogsa pa eventuelle endringer ...

(Hans Petter Hansen - nr 5 - 2009) Har krigen mellom Israel og Palestina fort til endringer i Midtosten? Det tenkes her ogsa pa eventuelle endringer ...

(Hans Petter Hansen - nr 4 - 2009) Sinnet ma ha en bestemt retning for at det skal hjelpe, ikke bare pa Island men i hele den kapitalistiske verden...

(Hans Petter Hansen - nr 4 - 2009) Sinnet ma ha en bestemt retning for at det skal hjelpe, ikke bare pa Island men i hele den kapitalistiske verden...

(Hans Petter Hansen - nr 3 - 2009) Etter ca. tre ukers krig erkl?rte Israel ensidig vapenstill- stand den 17. januar. Like etter erkl?rte ogsa Hamas ...

(Hans Petter Hansen - nr 3 - 2009) Etter ca. tre ukers krig erkl?rte Israel ensidig vapenstill- stand den 17. januar. Like etter erkl?rte ogsa Hamas ...

(Hans Petter Hansen - nr 2 - 2009) Ikke-kommunister vil vel reagere pa at vi framhever kapita- lismen som arsak til krigen. Men ut fra vart ...

(Hans Petter Hansen - nr 2 - 2009) Ikke-kommunister vil vel reagere pa at vi framhever kapita- lismen som arsak til krigen. Men ut fra vart synspunkt ...

2009 – kan kapitalismens krise  føre til endringer?

(Hans Petter Hansen - nr 1 - 2009) Ja, vi ma ikke tro at endringer i kapitalismen – i retning sosialismen – kommer uten kriser i kapitalismen. Vi ...

(Hans Petter Hansen - nr 1 - 2009) Ja, vi ma ikke tro at endringer i kapitalismen – i retning sosialismen – kommer uten kriser i kapitalismen. Vi ...

(Hans Petter Hansen - nr 15 - 2001) ”Når historien om dagspressen i Norden skal skrives, vil fredag 6. april 2001 bli omtalt som en merkedag. Da kom ...

(Hans Petter Hansen - nr 19 - 2001) I oppropet ”For fellesskapet mot høyrepopulisme og markedsliberalisme” som representantskapet i LO/Oslo vedtok ...

(Hans Petter Hansen - nr 18 - 2001) 1. maitalene i Norge og i andre land har i år vært preget av at talerne fra den såkalte venstresida brukte mye ...

(Hans Petter Hansen - nr 25 - 2001) ”Statoil er fra i går et børsnotert selskap. Staten har solgt vel 17 prosent av aksjene i Den norske stats ...

(Hans Petter Hansen - nr 24 - 2001) Vi har sagt det mange ganger før og gjentar: Den mest usosiale og urettferdige beskatning som fins er ...

(Hans Petter Hansen - nr 23 - 2001) "Nordmenn bor overraskende rimelig". Det er Aftenposten hovedoppslag i forbindelse med et intervju avisa har hatt ...

(Hans Petter Hansen - nr 27 - 2001) For vel en uke siden kom Aftenposten med en riktig «gla»-nyhet for unge i etableringsfasen. Et nytt lånetilbud i ...

(Hans Petter Hansen - nr 29 - 2001) "Samfunnet opplever betydelig politisk slitasje og tretthet. Kombinasjonen av valgløftene ved årets valgamp og ...

(Hans Petter Hansen - nr 32 - 2001) ”De kan ikke spise middag hver dag. De må velge om de skal kjøpe brød eller hente medisinene på apoteket. For de ...

(Hans Petter Hansen - nr 31 - 2001) Mens ledende politikere, det være seg fra Ap til Høyre og Frp, under valgkampen slåss så busta fyker om ...

(Hans Petter Hansen - nr 34 - 2001) Med sine 24,3 prosent av de avgitte stemmer, og gjennom det en tilbakegang på hele 10,7 prosent i forhold til ...

(Hans Petter Hansen - nr 35 - 2001) 15. september, få dager etter terroranslagene mot bygningene i Washington og New York, som har kostet over 5000 ...

(Hans Petter Hansen - nr 39 - 2001) Styret i Norsk Hydro har vedtatt å gå inn for nedleggelse av magnesiumproduksjonen ved Hydro Porsgrunn på Herøya ...

(Hans Petter Hansen - nr 38 - 2001) Vi, og mange med oss, har gang på gang tatt til orde for å bruke penger fra våre enormt store gass- og ...

(Hans Petter Hansen - nr 21 - 2001) Daværende statsminister Einar Gerhardsens innlegg på NATOs toppmøte i Paris desember 1957 ble i opinionen utlagt ...

(Hans Petter Hansen - nr 20 - 2001) Det er nesten ikke til å tro, men med et bud på 715 millioner kroner – 80 millioner under takst – fikk ...

(Hans Petter Hansen - nr 26 - 2001) Den 22. juni 1941 startet Hitler sin utryddelseskrig mot Sovjetunionen, også kalt plan Barbarossa. Det var en ...

(Hans Petter Hansen - nr 28 - 2001) Lederartikkelen i Nationen 16. juli, “Hvem gikk til valg på økte forskjeller?”, kunne ubeskåret ha stått som ...

(Hans Petter Hansen - nr 30 - 2001) Over 6000 mennesker her i landet, de aller fattigste, det være seg narkomane, rusmisbrukere og andre som ikke har ...

(Hans Petter Hansen - nr 33 - 2001) I NKPs valgmanifest for Stortingsvalget 10. september, heter det bl.a.: ”Synes du det er bra at fellesskapet ikke ...

(Hans Petter Hansen - nr 36 - 2001) Kværner-konsernet er selveste "lokomotivet" i det industrielle Norge - med forgreninger i en lang rekke land ...

(Hans Petter Hansen - nr 40 - 2001) Hva er den egentlige hensikten/målsettingen bak den omfattende amerikansk/britiske bombingen av Afghanistan som ...

(Hans Petter Hansen - nr 45 - 2001) ”Hevn? Hvem mener hevn? Kan hevnen vekke døde eller dekke over for bortgjemt brøde?”Disse ord av vår eminente...

(Hans Petter Hansen - nr 48 - 2001) Men som Nordahl Grieg sa det: ”Men hva er jern hvis ikke håpet er vårt vern?”Årets 2001 som snart ligger bak...

(Hans Petter Hansen - nr 2 - 2001) Friheten har tidlig, og som regel som den forste av alle norske aviser, behandlet alle sidene ved krigforingen mot ...

(Hans Petter Hansen - nr 31 - 2001) Arets nyttarstaler folges av mange med stor oppmerksomhet. Ogsa i ar var kongens tale langt mer intellektuell og ...

(Hans Petter Hansen - nr 3 - 2001) Gjentatte ganger har vi pa lederplass og ellers i Friheten vist til Grunnlovens paragraf 25 som klart og utvetydig ...

(Hans Petter Hansen - nr 6 - 2001) Verdenssamfunnet gjennomlever en frustrerende epoke. De gamle framtidsvyene om frihet, likhet og brorskap ble i ...

(Hans Petter Hansen - nr 8 - 2001) Mens folk verden over fordommer det nye amerikansk/britiske terror- bombeangrepet mot sivile mal utenfor Bagdad, ...

(Hans Petter Hansen - nr 11 - 2001) Den 25. mars gar Norge inn i Schengenland. Etter Nei-seieren i 1994 har stortingsflertallet fatt oss inn i ...

(Hans Petter Hansen - nr 10 - 2001) Ifolge statlig afghansk radio har Afghanistans ultraortodokse Talinban-regime henrettet to kvinner og pisket 12 ...

(Hans Petter Hansen - nr 13 - 2001) Igjen og igjen forsikres det fra høyere politisk hold at "den kalde krigen er slutt''. Men hvis det skulle være ...

(Hans Petter Hansen - nr 16 - 2001) Administrerende direktør Sverre Skogen i Aker Maritime kan innkassere en årsbonus på 5 millioner kroner til tross ...

(Hans Petter Hansen - nr 47 - 2001)  Årets Nobel-fredspris-taker, FNs generalsekretær Kofi Annan, sa i sin tale i Oslo rådhus mandag 11. desember at ...

(Hans Petter Hansen - nr 46 - 2001) Konflikten i Midt-Østen kan ende i en katastrofe og involvere store deler av den muslimske verden, sier direktør ...

(Hans Petter Hansen - nr 43 - 2001) Gang på gang, og igjen og igjen, benevnes i vestlige massemedia de sovjetiske styrkene som rykket inn i ...

(Hans Petter Hansen - nr 44 - 2001) Av Grunnlovens paragraf 25 framgår at ”Kongen har høyeste befaling over rikets land- og sjøkrigskrefter. De må ...

(Hans Petter Hansen - nr 41 - 2001) ”Langt opp i 80-årene tuslet en litt grå og stusselig utseende mann rundt i NRK-huset. Ingen visste med sikkerhet ...
Side 4 av 5 Resultat 301 - 400 av 484

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering