EØS i vår hverdag

■ Nei til EU kjemper for folkestyre. Organisasjonen bygger allianser og den er kunnskapsbasert. I 10 år har det vært et sammenhengende nei-flertall i Norge, sa Kathrine Kleveland. Hun er ny leder i Nei til EU, og var på sin første tur i nord da hun møtte på Tromsø Nei til EU sitt årsmøte 11. April.

Nei til EU har store oppgaver foran seg, understreket Kleveland, som innledet møtet med «EØS utfordrer folkestyre - EØS i din hverdag».

Kleveland tok tak i det faktum at de to største partiene på Stortinget er for EU. Regjeringens EU-statsråd Helgesen er stolt over den raske EU-tilpasningen. EU-regler og EU-lover blir godtatt uten debatt. EU-tilpasningen uthuler folkestyret. EØS eser ut. Et betimelig spørsmål er: Hvor er Nei til EU?

Nei til EU-lederen trakk fram en rekke uheldige konsekvenser av EØS-avtalen. Midlertidige ansettelser og press på lærlingekontrakter. Bedrifter velger billig utenlandsk arbeidskraft. Kabotasje truer transportnæringen.

EØS presser Norges fiskeri- og landbrukspolitikk. Annet hvert år må Norge forhandle med EU om tollfrihet og kvoter. Import av mat fra EU-land har økt kraftig. Ytterligere liberalisering vil bety flere nedlagte gårdsbruk i Norge.

Regjeringen gjenopptar EUs postdirektiv, selv om over 90 prosent av folket sier nei. Innbyggerne taper. Lørdagsposten forsvinner. Staten får økt regning.

EØS stopper likestillingsvedtak. I 2008 nektet EØS å gi kvinner fortrinn ved oppstart av bedrifter i utkantstrøk. EØS nekter Universitetet i Oslo å øremerke stillinger til kvinner.

EØS gjør det dyrere å bo i distriktene. EØS nekter Norge differensiert arbeidsgiveravgift, og uavhengig distriktspolitikk.

EØS nekter Norge å bestemme over rusbrus og matsminke. EØS serverer søtt og fargerikt godtefat. EØS hindrer veterinæravtale om strengere krav til import av mat og dyr.

EØS har enorm innflytelse på kommunalpolitikken. Lokalpolitikere tvinges til anbud og privatisering.

Kleveland ønsket EØS-debatt i fagbevegelsen velkommen. Transportarbeiderforbundet, EL og IT og Fellesorganisasjonen (FO) har allerede vedtatt utmeldelse av EØS, og Nei til EU vil fram mot LO-kongressen i 2017 jobbe for at flest mulig LO-forbund går inn for å vrake EØS-avtalen.

Professor i rettsvitenskap Peter Ørebech fortsatte møtet med «Hvem eier fiskerettighetene?». Han fokuserte på at folkets felles eiendom og høsting av havet overlates til markedet og kvotebaroner. Tveteråsutvalget legger opp til utenlandske oppkjøp av norske fiskeressurser. (Se uttalelse).

Nestleder i Tromsø Nei til EU Bendik Storvik Nilsen tok for seg rettslige forhold for Norge med TTIP/TISA-avtaler. Med disse avtalene forsøker transnasjonale monopoler å deregulere nasjonalstaten og fjerne handelshindringer for å sikre økonomisk vekst. Sterke fagforeninger, miljøsertifisering, tollbestemmelser osv. skal vekk. TISA vil privatisere all offentlig virksomhet med mer makt til markedskreftene og de med mye kapital og penger.
TTIP/TISA-idealet er britiske banker (deregulerte finansmonopol) og amerikanske fagforeninger (les fagforeningsknusing), sa Storvik Nilsen og konkluderte med at TTIP/TISA ikke vil løse den økonomiske krisa, men er monopolenes vei til rikdom på bekostning av demokrati og folkestyre.

Før årsmøte startet oppsummerte Kathrine Kleveland med at Nei til EU har nok av kamper å ta tak i og at folkemotstand virker. Vi trenger ikke EU-direktiver eller TTIP/TISA. Vi har alternative modeller for å sikre økonomisk vekst. Vi trenger hvert fall ikke vekst på folkets bekostning.
Uttalelse vedtatt på årsmøte i Tromsø Nei til EU, 11. april 2015:
EØS-avtalen og vernet for norske fiskeressurser mot utenlandske oppkjøp

Fiskeristatsråd Aspaker hevder – med henvisning til en juridisk betenkning av professor Finn Arnesen ved Universitetet i Oslo at «Vi har fått klarlagt at det ikke vil rokke ved deltakerlovens nasjonalitetskrav, om Stortinget skulle vedta en lovendring som likestiller fiskere og sjømatindustribedrifter som eier av fiskefartøy» (som kommentar til Tveteråsutvalget i pressen april 2015).

Tromsø Nei til EU, vil sterkt advare mot en naiv fortolkning av EØS. Gang på gang har norsk overmot mht. hva som lå utenfor EØS vist seg å være feil, noe tidl. ESA-president Knut Almestad, også innrømmer: «De grunnleggende bestemmelsene om de fire frihetene i det indre markedet får større konsekvenser enn mange trodde» (Dagens Næringsliv 11.09.2001, kl 04:0011.september 2001 s. 9). Disse feiltakelser har ikke blitt mindre i de senere år.

Nei til EU oppfordrer regjeringen til å ta lærdom av historien og ikke la seg lede til å åpne eierskap til fiskefartøy for fiskeindustri og investorer. Fisket eies av det norske folk i felleskap og skal også høstes av kystfolket. Alle tilløp til færre begrensninger i deltakerloven (1999) vil øke sjansene for at fiskerettighetene ender på utenlandske hender, med avfolking som resultat.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!


Hellig EØS-avtale?

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

(14 - 2017) Stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe, som begge representerer Senterpartiet, har foreslått et krafttak for et...

Kan vi leve med EØS-avtalen?

1994: Norsk EU-avstemming. EU-barometeret i NRK-studio viste en Nei-seier med 53% mot Ja-sidens 47% ved 01-tiden natt til tirsdag.Foto: NTB Scanpix, Erik Johansen

(18 / 2017) Konsekvenser for norsk arbeidsliv og samfunn

OLAV BOYE
Olav Boye, tidligere faglig tillitsvalgt i Norsk Grafisk Forbund ogen periode på...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering