• Hjem
  • Leder
  • LO-kongressen reiste bust mot Stoltenberg

(Hans Petter Hansen - nr 19 - 2001) I oppropet ”For fellesskapet mot høyrepopulisme og markedsliberalisme” som representantskapet i LO/Oslo vedtok som det politiske grunnlaget for årets l.-mai-arrangement het det bl. a. :”Til tross for at norsk økonomi har solid grunnlag opplever vi ta det kommer stadig angrep på velferdsstaten. Forskjellen på rike og fattige øker. Stadig økende andeler på helsetjenester, privatisering av offentlig virksomhet, omdanning av offentlig eie til aksjeselskaper og et planmessig arbeide for salg av slike selskapere til privat kapital, rokker grunnlaget for velferdsstaten. Avreguleringen og privatiseringen blir ofte framstilt som modernisering, men betyr i virkeligheten at store deler av samfunnet settes i revers. Avreguleringen av boligmarkedet og avskaffelse av den sosiale boligpolitikk har ført til stor mangel på boliger, særlig i Oslo og andre større byer. Offentlige utvalg som har utredet forhold i arbeidslivet gjennomsyres av markedsliberalistiske resonnementer. Forslagene om innskrenkninger i sykelønnsrettigheter og uførepensjon føyer seg inn i rekken. I stedet for å bygge opp norsk næringsliv blir oljefondet brukt til å investere i utenlandske selskaper som konkurrerer med norske bedrifter. Dereguleringen og frislippet av kapitalkreftene har ført til en stadig øket konkurranse og press i arbeidslivet. Dette øker presset og stresset i arbeidslivet, noe som fører til at arbeidstakerne i økende grad blir syke og satt ut av arbeidslivet før oppnådd pensjonsalder.”

At det gis full dekning for ovenstående går fram av så mangt, ikke minst av den av den ”sykehus-reform” som Ap-regjeringen har gått inn for, og som av LO-forbundene i den offentlige sektor med rette oppfattes som et farlig skritt på veien til privatisering av sykehusene, i første omgang gjennom en konkurranseutsetting av funksjoner som kantinedrift og tekniske tjenester.

På LO-kongressen i Folkets hus i Oslo i disse dager, slo striden om privatisering av offentlige tjenester ut i lys lue Av flere talere ble det sagt rett ut at hvis statsminister Stoltenberg og hans regjering ikke tar signalene fra kongressen på alvor, må man vurdere å gå kraftigere til verks, f. eks. gjennom en landsomfattende politisk streik. Så vel nestlederen i Kommuneforbundet, Gunhild Johansen, som Turid Lilleheie, leder i Norsk Tjenestemannslag, brukte sterke ord mot Jens Stoltenbergs forsvar av Ap-regjeringens ”sykehus-reform”. Begge ga uttrykk for at hvis han gir blaffen i LOs syn på en så viktig sak, vil det få alvorlige konsekvensener for det fagligpolitiske samarbeidet med Ap. Også Fellesforbundet leder, Kjell Bjørndalen, fikk så det flagret rundt ørene på ham fordi han i stedet for å ta avstand fra regjeringens opplegg til ”sykehus-reformen” hadde gått ut med sin støtte til den. Han fikk også en skyllebøtte av Kommuneforbundets leder, Jan Davidsen, som beskyldte Bjørndalen for å løpe fra vedtaket mot privatisering som de sto sammen om i LO-sekretariatet. I sitt innlegg sa Davidsen bl.a. ar han ville ha seg frabedt beskyldninger om at de kommuneansatte ikke vil være med på effektivisering og omstillinger:

Inntrykket som er skapt om at det ikke skjer noe i den offentlige sektor er falskt. Tvert imot. Det brukes konsulenter over en lav sko, noe som skaper arbeidsløshet blant offentlig ansatte hele tiden, sa Kommuneforbundet leder. Hans innlegg høstet stor applaus i kongressalen. Nok et uttrykk for LO-misnøyen mot Stoltenbergs forsvar av ”sykehus-reform”-opplegget - og også hans avvisning av et framtidig regjeringssamarbeid med SV og Senterpartiet - var at det opprinnelige forslaget om 3 millioner kroner i valgkampstøtte til Ap ble vraket til fordel for et forslag om at en halv million av dette beløpet skulle tilfalle SV. Det var litt av en nesestyver for Stoltenberg og hans parti.

At Gerd-Liv Valla enstemmig ble Yngve Hågensens etterfølger som ny LO-leder, var ventet. Både fordi hun er kvinne, og fordi hun har en forholdsvis radikal fortid, vil det bli spennende å se hvordan hun vil takle og følge opp vedtakene på Kongressen. Hva som gjelder er intet mindre enn å mobilisere hele det arbeidende folk til forsvar av sine livsinteresser – som trues av den inn- og utenlandske storkapital – både på det politiske og økonomiske plan.

Vi gratulerer Gerd-Liv Valla med tillitsvervet. Vi ønsker henne (og LO) til lykke med oppgavene og arbeidet som forestår.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

LO lever videre med EØS

Hans-Christian Gabrielsen ble valgt som ny leder på LO-kongressen i Oslo i mai.																								 Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

(12 - 2017) 

LEDER
LO lever videre med EØS-avtalen, det må være konklusjonen etter LO-kongressens vedtak om EØS nå i mai. Riktignok kan det sies at...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering