• Hjem
  • Leder
  • Nytt syn på konkurranseutsetting av renovasjon?
Faksimilie Frihetens leder 26/2016
Faksimilie Frihetens leder 26/2016

(20 - 2017)
«Husholdningsrenovasjon i offentlig regi» var tittelen på Frihetens leder i utgave 26 i desember 2016. Konklusjonen i lederen var at det er viktig å arbeide for rekommunalisering.
Dette har i høyeste grad blitt aktualisert med RenoNorden-konkursen, et selskap som har hatt kontrakt på søppelkjøring i om lag en tredel av landets kommuner.
Det er prisverdig at representanter for partiene Rødt, SV, SP og Arbeiderpartiet nå reiser kravet om at søppelkjøringen framover skal skje i offentlig egenregi, ni måneder etter at Friheten reiste kravet om det samme. Ole Einar Adamsrød i Transportarbeiderforbundet mener ifølge Frifagbevegelse, at RenoNorden-konkursen ikke bør føre til rekommunalisering av renovasjonstjenestene. Han argumenterer med at kommunene ikke har kompetanse til det lenger, det har de gitt fra seg.
Friheten deler ikke Adamsrød sin motstand mot rekommunalisering av renholdsbransjen. Tvert imot viser en rapport fra Menon Business Economics, som vi siterer fra under, at det er store fordeler med at avfallshåndteringen utføres av offentlige avfallsselskap.
I 2015 skrev Menon Business Economics rapporten «Avfallsbedriftenes samfunnsnytte nasjonalt og regionalt». Denne ble skrevet på oppdrag for KS Bedrift. Rapporten går langt i å anbefale at avfallshåndteringen utføres av offentlige avfallsselskap. I sammendraget heter det at de kommunale avfallsselskapene i 2013 skapte totalt 4200 arbeidsplasser, direkte og indirekte. De kommunale avfallsselskapene bidrar med om lag 1,9 milliarder kroner i skatteinntekter, som igjen går til offentlige velferdsgoder som skoler, barnehager, sykehus, infrastruktur osv. Dette bidrar igjen til økt sysselsetting i disse bransjene, og dermed økt BNP.
Menon Business Economics understreker at de kommunale avfallsselskapene har høy grad av innovasjon og bestreber å nå de samfunnsmessige målene som er satt. Det pekes på at de kommunale avfallsselskapene «har blant annet etablert ny miljøvennlig energiproduksjon, ny bruk av avfall, sysselsetting av personer utenfor arbeidslivet og holdningsendring blant husholdninger. De kommunale avfallsselskapene vektlegger et bredere sett av mål enn private aktører.»
Det at kommunale avfallsselskap kan tilby arbeid til personer som ellers ville ha forblitt utenfor arbeidslivet er meget viktig. Dette er mulig fordi disse selskapene ikke skal konkurrere om oppdrag, i motsetning til private aktører, som ofte vil prioritere ansettelse av yngre og friske personer. Når mennesker som ellers ville ha stått utenfor arbeidslivet får lønnet arbeid, har det selvsagt mange fordeler både for enkeltindividet i form av økte inntekter og det å være en del av et arbeidsfellesskap, men også for samfunnet som sparer kostnader.
Ifølge rapporten «Dyrt for innbyggerne – dårlig for de ansatte» offentliggjort av De Facto for to år siden, så konkluderte man i rapporten at det gir rimeligere tjenester med kommunal eller interkommunal husholdningsrenovasjon.
I rapporten fra De Facto het det videre at både Veireno AS og RenoNorden hadde spesielt høye driftsresultater i 2014. Dette har tydeligvis endret seg kraftig. I 2015 tapte RenoNorden og Norsk Gjenvinning kontraktene for Oslo nettopp til Veireno AS, et firma som tilbød å utføre tjenestene langt billigere. Som vi vet så hadde Veireno AS store problemer med avfallshåndteringen i Oslo, og bedriften gikk konkurs. Den tøffe konkurransen i markedet kan ha medført at RenoNorden har gitt inn nye anbud med urealistisk lave priser. Konsernsjef Harald Rafdal, som begynte i jobben i RenoNorden i fjor vår, opplyser til NRK at den tidligere ledelsen har gitt pristilbud til kommuner som lå langt under konkurrentenes pristilbud. Det må også stilles spørsmål om kommunene ensidig legger for stor vekt på pris, uten å stille andre krav som det også er viktig å vektlegge i anbudskonkurranser.
De ansatte i RenoNorden sitter på høy kompetanse. Det er viktig at de berørte kommunene nytter denne kompetansen om de selv velger å utføre tjenesten i egenregi ved å ansette folk som nå har blitt uten arbeid. Friheten anbefaler kommunene, som vi gjorde i 2016, å se på husholdningsrenovasjon som en naturlig offentlig oppgave som må utføres med offentlig ansatte. Det er best for ansatte, kommunene og innbyggerne.
Søppelkaoset i Oslo for noen måneder siden, og RenoNorden-konkursen nå, bør være en vekker for de som tror at «markedet» er et slags sesam sesam. Særlig bør det være en nyttig lærdom for Arbeiderpartiet, som har vært en ivrig pådriver for konkurranseutsetting og privatisering.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering