Illustrasjonsfoto: Nord-Koreanske postkort til salgs i Beijing i Kina, september i år									NORTHKOREA-CHINA/ART REUTERS/Thomas Peter
Illustrasjonsfoto: Nord-Koreanske postkort til salgs i Beijing i Kina, september i år NORTHKOREA-CHINA/ART REUTERS/Thomas Peter

(21 - 2017) »Mattis tar seg av det«: USAs utenriksminister Tillerson og USAs FN-ambassadør Nikki Haley: Nord Koreas militær-oppbygging er hovedsak for USA.
Samtidig viser et stort bilde på TV-skjerm i Pyongyang koreanere som beskuer utskyting av Nord-Koreas Hwasong 12- mellomdistanserakett.
Trass i at de sier de vil ha fredelige løsninger, har 2 av landets høyest rangerte talspersoner; USAs FN-ambassdadør, Nikki Haley og US-utenriks-minister Rex Tillerson, fremmet ideer om at »Trump-regjeringen ikke utelukker militær løsning på konflikten med Nord Korea. Før FNs hovedforsamling, der president Trump skal drøfte Korea-situasjonen med andre verdens-ledere, har 2 av USAs høyest rangerte tals-personer sagt at »USA vil bruke makt for å oppnå sine mål i regionen«; »Vi har anstrengt oss til det ytterste i FNs sikkerhetsråd. Vi vil opptre ansvarlig og ta i bruk alle diplomatiske metoder for å få Nord Korea til å lytte. Om det ikke virker, må general Mattis, US-forsvarsminister ta seg av det«, sa Haley på CNN-programmet »State of the union«, 17/9-2017.
Tysklands utenriksminister: »Problemet Nord Korea kan ikke løses uten Russland og Kina«.
17/9 sa Rex Tillerson intervju i programmet »Face the Nation« på CBS at »USAs politikk i Nord Korea er »4 x nei«, dvs vi »ønsker ikke regime-skifte, vil ikke ha regime-kollaps, vil ikke ha akselerert gjenforening av Korea og har ingen planer om å få inn USA-styrker nord for den demilitariserte sonen, som skiller nord fra sør. Men USA vil fortsette presset mot Pyongyang. Alt for å få Nord Korea til forhandlingsbordet for å få i gang en konstruktiv og produktiv dialog«.
Men som Haley, vil ikke Tillerson utelukke militært svar om Washington føler at alle forsøk på fredelig tilnærming er oppbrukt: »Om våre diplomatiske framstøt mislykkes, må vi stole på vår militær-makt«.
Spenningen rundt Korea har økt jevnt og trutt de siste måneder. Pyongyang har gjennomført flere rakett- og a-bombe-tester og vist vågal motstand mot vedtak i FNs sikkerhetsråd, mens USA har fortsatt sine felles militærøvelser med Sør Korea og Japan akkompanjert av stadig mer provoserende retorikk mot Nord Korea.
Kim Jong-un ønsker å utvikle »militær balanse« med USA.
Russland og Kina har appellert gjentatt om diplomatiske skritt, for flere straffetiltak vil bare gjøre det tyngre å dempe Nord-Koreas mistillit til US-alliansen og gjør enorme tap av liv mer sannsynlig. Tidlig i september sa Russlands president Putin at »eskalering til militært hysteri under slike forhold er en absolutt blindgate. Det kan føre til katastrofe for kloden vår. Der er ingen annen vei ut av krisen enn via fredelig dialog. Russland og Kina foreslår »dobbel-frys«, noe som innebærer at USA må dempe felles-militær-drill med Sør Korea, mens Nord Korea utsetter sitt våpenprogram. Imidlertid godtar ikke USA forslaget, men insisterer på sin rett til å gjennomføre felles-øvelser med sine allierte.
Antiwar, 18/9-2017: Nord Korea vil utlikne USAs militære overlegenhet. Målet er å få slutt på den reelle trusselen fra et US-amerikansk militært angrep.
Nord Koreas leder Kim Jong un sa mye om målet med landets militær-tester. Sitatene er fra Nord Koreas nyhetsbyrå, KCNA: »Langsiktig mål er å få likevekt/»ekvilibrium« overfor en reell trussel fra USA. Washington må ikke lenger våge å true oss med »militære løsninger«. Kim la til at effekten av Hwasong-12-rakettene er verifisert etter 2 vellykkete tester.
Kim Jong-un vil stanse USAs tale om “militære løsninger”.
Selv om det har gitt Nord Korea mer fokus at utvikler raketter av mellom-distanse-typen og a-bomber de siste årene, er det faktisk ikke noe nytt i landets strategi fra og med Korea-krigen, 1950-53, som alltid har vært å sikre tilstrekkelig forsvarsevne til å frata USA lyst til å angripe. Før mente Nord Korea at konvensjonelle våpen og evne til gjengjeldelse mot Sør Korea ville være nok. Dagens tiltak tar sikte på å øke evnen til gjengjeldelse, også fordi landet trues med a-våpen. Siste ukes US-amerikanske forsøk på »skremme« Nord Korea med militært angrep, er poenget i Nord Koreas tiltak. De er innstilt på å være »omringet«, så lenge de selv kan ha sin hånd på lokket som holder tilbake trusselen om USA-angrep.
Trump, 15/9-2017: »Overveldende tilslutning til militær-tiltak mot Nord Korea«. Haley, og McMaster snakker seg opp om angrep på Nord Korea om straffetiltak ikke virker. På fly-basen Andrews gjentok president Trump: »Jeg er overbevist om at et US-angrep mot Nord Korea blir effektivt og overveldende. Vi forsvarer vår sivilisasjon«.
Hensikten er å stanse truslene om et USA-angrep mot Nord Korea.
Uttalelsene kom 1 dag etter gårsdagens siste rakett-test. Offisielle nord-koreanere sier prøvene er del av en prosess med sikte på »likevekt« med et USA, som konstant har truet Nord Korea i årevis. Det har eskalert i år. HR McMaster, USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver, sier om Nord Koreas siste rakett-test: »USA er for sent ute. Husk: Vi gjør det vi kan uten å gå til krig, men krig er samtidig en mulig løsning«. Nikki Haley, USAs FN-ambassadør sier likeledes at siste ukes FN-sanksjoner var ultimative »straffe-skudd«: »Vi venter og ser om sanksjoner virker og så blir det Pentagons oppgave å avgjøre neste skritt«. Med mangel på internasjonal støtte bak sin egen politikk, sier det offisielle USA altså at bare en katastrofe-krig er alternativet.
Antiwar, 15/9-17: USA-gallup: Flertall i USA støtter angrep mot Nord Korea: De fleste tror ikke på USA-angrep de neste 6 måneder. Ny måling fra USAs Gallup viser at et flertall på 58 % av spurte i USA tror et militær-angrep mot Nord Korea må til om det ikke er mulig å »stagge landets a-våpen-program med mer fredelige metoder«. Amerikanere er splittet i synet på om straffetiltak og diplomati kan føre til noe.
Det er første gang Gallup har spurt hva folk mener om å angripe Nord Korea siden 2003. Da støttet bare 47 % et sånt angrep. Endring de siste 14 år ser ut til å følge politiske preferanser, med overveldende majoritet av 82 % av republikanerne som støtter en slik krig nå, mens kun 37 % av demokratene gjør det. Mulighet for et angrep er blitt drøftet mye mer i år enn noen gang før på flere 10-år. Gjentatte nord-koreanske prøver er presentert som trussel mot det US-amerikanske kontinentet med en Trump-administrasjon som sier at diplomatiet er »en katastrofe fra starten av«.
Trass i så mye tale om at vi nærmer oss en krig er nær og et skifte i retning støtte til militær aggresjon, viste målingen at flertallet av US-amerikanere ikke tror USA vil gå til angrep i løpet av de neste 6 månedene, men at noe annet som ikke har noe med krig å gjøre, vil få mye mer oppmerksomhet.
Jason Ditz, Antiwar, 19/9-17: Mattis drøfter bruk av taktiske a-våpen med Sør Korea, men hevder at USA forsatt ønsker »diplomatisk løsning«.
Når forsvarsminister James Mattis gjentar at USAs mål er »diplomati« med Nord Korea, ser det ut som han faktisk styrer lengst mulig unna faktisk diplomati. I diskusjoner med sine sør-koreanske partnere har han tidligere hatt fokus på USAs bruk av a-avåpen mot Nord Korea. Det bekreftes at Mattis har sagt at det er viktig for dialog med Nord samtidig å diskutere bruk bruk av taktiske a-våpen med Sør Korea. Han ga ingen detaljer om USAs holdning, men Sør Koreas president Moon har allerede sagt nei til å lagre USAs taktiske a-våpen i landet.
Den holdningen kan splitte i Sør Korea med en forsvarsminister Song Young-moo som støtter USA ukritisk. Nå antydes det at Song først la fram forslaget for Mattis.
Strategisk sjefs-general John Hyten avviste sågar ideen om å kalle våpnene »taktiske«, selv om karakteristikken skal vise at de er mindre enn »strategiske« USA-a-våpen. Hyten insiterte på at det ikke var en sjanse for at USA vil bruke kjernefysiske våpen av taktiske grunner, men kun som strategisk gjengjeldelses-trussel.
Jason Ditz Demonstranter i Sør Korea: «Den gale hunden Mattis er ikke velkommen i Korea».
Men det er slett ikke USAs offisielle holdning. Landet har trutt og jevnt avvist alle forslag om å fordømme «førsteslags-strategi med a-våpen» og vil absolutt ha mulighet for å kunne true andre nasjoner med kjernefysiske angrep i forkant. Argument som brukes: «Nei til førsteslag kan oppfattes som svakhet og vil skade USAs evne til fleksibilitet i spørsmålet om å starte en kjernefysisk krig». (PLL: Hva er så den norske holdningen, Erna?)
USAs allierte splittet rundt spørsmålet om Trumps trusler om å ødelegge Nord Korea.
President Trumps tale på FNs general-forsamling fikk oppmerksomhet fordi han ville «totalt utslette Nord Korea». Men det ikke er en ny trussel. Det nye er at den føres fram profilert av USAs president. Det kan svekke USAs posisjon i verden. .
Japans statsminister Abe Shinzo og den tyske kansleren Angela Merkel.
Japans statsminister Abe Shinzo brukte faktisk hele sin tale i FN til å ta for seg Nord Koreas »makeløse trussel«, mens han støttet Trumps avvisning av diplomati, ved å si at »nå er tiden inne for aksjon«. Abe støtter alt USA gjør overfor Nord Korea. Tysklands kansler Merkel sa det motsatte. Hun understreket at »diplomati er det som trengs og tilbød seg å hjelpe til med å få igang direkte samtaler«. Hun la til: »Tyskland helt klart er i mot ideen om å ødelegge Nord Korea«. Britiske statsminister Theresa May prøvde å støtte USA, men uten å si hun støttet et angrep: »Vi ber FNs sikkerhetsråd godta alt som må til for å få Nord Korea til å ruste ned«.
Jason Ditz, 21/9-17: Uventet hjelp fra Sør til Nord Korea. Mat, medisin til barn og gravide kvinner. Et uventet tiltak som bringer Sør Korea i direkte konflikt med USA, er meldingen i dag om en hjelpesending på 8 millioner US-dollar på vei til nabolandet Nord Korea. Dette er i direkte på kollisjonskurs med USAs oppfordring om å »legge mer press« på nord.
Gjenforeningsdepartementet i Sør Korea sier »det ikke er noen som helst risiko for at hjelpen kan misbrukes til militære formål og innebærer ingen kontanter, men alt er mat og medisin til barn og gravide kvinner«.
Det kommer akkurat på rett tidspunkt i og med at Nord Koreas ambassadør, Han Tae Song har klaget til FNs komite for barns rettigheter onsdag 20/9 over at de økende straffetiltakene særlig rammer barn og tvinger landet til å kutte i helse og utdanning for barn.
At FN-sanksjoner først og fremst rammer barn er neppe et sjokk, for det gjelder de aller fleste sanksjonene, satt i verk mot enkelt-land. At Sør Korea nå lindrer de verste utslagene av sanksjonene, kan gi USA et tilbakeslag fordi USA og Sør Korea i lengre tid har vært på ulike planeter i forhold til Nord Korea. De er svært uenige om hvorvidt de skal eskalere spenningen eller prøve diplomati.
Antiwar, 22/9-17: Fra offisielle US-myndigheter heter det nå at USA tar trusselen fra en nord-koreansk H-bombe alvorlig: Det spekuleres høylytt om Nord Korea kan foreta en slik H-bombe-test. En anonym kilde i Trump-administrasjonen sier nå at USA tar »trusselen« fra Nord Korea alvorlig, som vil prøvesprenge en hydrogen-bombe over Stillehavet. Kilden sier at det i så fall vil endre »spillet«s gang. (»game-changer«).
Kim Jong-un.
Spekulasjonene har svirret omkring denne prøven, men trolig er de basert på en uttalelse fra Nord Koreas utenriksminister Ri Yong Ho til journalister som antydet at det kan bli aktuelt å gjøre en slik test. Samtidig kom et tillegg: «Jeg vet faktisk ikke hva Kim Jong Un vil gjøre».
Utenriksminister Ris kommentarer kom like etter Kims utspill som fordømte president Trump som »mentalt skadet« og ser ut til akkurat å være et svar på president Trumps trussel fra FNs generalforsamling om »total utslettelse« av Nord Korea.
Det er plausibelt at trusselen fra USA kan provosere Nord Korea til å ta en slik test og grunn til å forestille seg det. Beregninger går på at teststedet Pungglye-ri kan utføre en sprengning på 250-kT, men Punggye-ri viser svakheter etter den 6. og kraftigste testen. Nord Korea har kanskje ikke rom til å gjennomføre nok en underjordisk a-bombe-prøve i større målestokk.
Kjernefysiske prøver i atomosfæren har vært uhørt lenge. Siste av dem var en kinesisk prøve i 1980. Som Kina har ikke Nord Korea signert prøvestansavtalen av 1963. Men dersom en slik test tolkes av det offisielle USA som »game-changer«, er det sjokkerende om de ikke selv er i stand til å se at Trumps trussel om »total utsletting« av Nord Korea er en kvalitativ endring av de internasjonale spillereglene. Samtidig pågår spekulasjoner om Trump-medarbeidere som skal ha advart Trump mot å henge ut Kim under talen i FN og at formuleringene han brukte om å ødelegge hele nasjonen ikke var med i opprinnelig manuskript.
Trumps medarbeidere advarte: Unngå personangrep på Kim i FNs hovedforsamling: Jason Ditz, Antiwar, 22/9-2017.
Trussel om «total utslettelse av Nord Korea sto ikke i manus. Det viser seg at president Trump gikk utenom manus i talen til FNs hovedforsamling tidligere i uken og ga blaffen i råd fra sine medarbeidere om ikke å gå til person-angrep på Nord Koreas leder fordi det kunne eskalere spenningen til et nivå som ikke lar seg reparere.
Staben til presidenten hadde gitt fra seg første utkast til talen og foretatt kritisk gjennomgang av den dagen før. Delen av talen der Trump kalte Kim Jong Un »rakett-mann« og hevdet Kim påsto at han var selvmorderisk sammen med trusler om »total utslettelse av Nord Korea« var ikke i talen i det hele tatt.
Mens det ikke er langt unna daglige trusler fra Trump og kabinettet hans mot Nord Korea, blir slike ord under presidentens tale i FNs hovedvforsamling sett på som vesentlig eskalering av situasjonen. Medarbeiderne bekymres fordi det kan føre til at Nord Korea raskt svarer med samme mynt.
USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver H.R. McMaster skal være en av dem som har advart Trump mot å bruke slike karakteristikker i FNs hovedforsamling. Han skal i flere måneder ha prøvd å få Trump til å skifte ordbruken overfor Nord Korea.
Jason Ditz, Antiwar, Russia Today

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Nord-Koreansk aggresjon?

USS ”George Washington” kan ta omtrent 80 fly og har et flydekk på omtrent 18 000 m² samt fire rakettutskytningsramper. Pluss en lang rekke andre morderiske herligheter. Og en drøss dystre drømmer om nye Vietnam-eventyr.

”Folk i Sør-Korea har levd under en slik trussel i mange år, og er vant til det”.

Per Andreas Kveseth

I ”DAGSNYTT ATTEN”, fredag 5. april får en...Han var full hele turen i Nord-Korea

AP Photo/Jon Chol Jin, File

(14 - 2017) Alle media har brakt nyheten om den amerikanske studenten som havnet i fengsel i Nord-Korea og etter løslatelsen døde. Om det var rett og...

USA er parkert på sidelinjen

Til De olympiske leker: Ryom Tae Ok og Kim Ju Sik, nordkoreanske kunstløputøvere.													 REUTERS/Tyrone Siu

Stor fremgang under de tosidige samtalene.


Anitwar, bearbeidet av Jostein Bjerkemo, Knut Lindtner
USA er i ferd med å spille seg ut over sidelinja i...


USA - Nord-Korea. Begge vant!

Nord-Koreas leder, Kim Jong-Un og USAs president Donald Trump når de håndhilste for første gang						AP Photo/Evan Vucci, File

LEDER
Toppmøtet mellom Donald Trump og Kim Jong un den 13. juni var en historisk begivenhet. I disse fotballtider har enkelte vært fort ute for å kåre...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering