• Hjem
  • Leder
  • Respektløs behandling av renholdere
Illustrasjonsfoto																Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX
Illustrasjonsfoto Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

(14 - 2017) LEDER
Renholdet i forsvaret ble utført av renholdere ansatt i Forsvarsbygg. I 2015 besluttet regjeringen at disse oppgavene skulle konkurranseutsettes i tråd med den blåblå ideologien. De borgerlige har en blind tro på at alt blir bedre og billigere om offentlige oppgaver settes ut på anbud. Regjeringa lyttet ikke til protester fra hverken forsvarsrenholderne, fagbevegelse eller fra politisk hold. Anbudsrunden ble vunnet av ISS, med en kostnadsramme på om lag 1,8 milliarder kroner for en kontrakt over syv år.
Det er pekt på mange ganger at eventuelle innsparinger vil ramme de som skal utføre arbeidet. Skal arbeidet utføres billigere må det spares inn ved å gi de ansatte dårligere lønn, dårligere pensjonsordninger samt øke arbeidspresset. Det er ingen hemmelighet at offentlige pensjonsordninger nesten alltid trumfer private pensjonsordninger. Mens offentlige arbeidsgivere ofte betaler 15-18 prosent av lønnen til pensjon, så kan de private slippe unna med to prosent. Man skal ikke være et matematisk geni for å skjønne at her det snakk om flere titusen kroner i differanse hvert eneste år for hver ansatt. Klart det blir penger av det. En annen metode er å øke arbeidsbelastningen, noe som betyr at renholderne må øke arealet de skal vaske uten at det skal brukes mer tid.
I april i fjor ble 210 renholdere overført fra Forsvarsbygg til ISS. Renholdere som var 60 år eller eldre med mer enn 15 års ansiennitet fikk tilbud om å fortsette i Forsvarsbygg. Mange av renholderne vil tape mange pensjonskroner. Enkelte faktisk over en million kroner, avhengig av hvor gamle de vil bli. Renholderne som var mellom 55 år og 60 år mistet i tillegg retten til å gå av med AFP. Eventuell uførepensjon vil også bli dårligere enn det som var tilfelle da de var ansatt i Forsvarsbygg. Som vi ser, en skikkelig «gavepakke» fra «partiet for folk flest».
61 renholdere som ble overført til ISS fra Forsvarsbygg gikk i november i fjor til sak for å beholde rettighetene sine. Saken ble ført i Oslo tingrett. Beklageligvis tapte renholderne i retten. Renholderne krevde:
● videreført stillingsvern­rettigheter og oppsigelses­frister fra Forsvarsbygg
● beholde sin særalders­grense på 65 år
● beholde AFP-rettighetene fra staten
● arbeidstid og smusstillegg i en overgangs­periode
● lønna utbetalt som i dag, den 12. i hver måned
Ved virksomhetsoverdragelsen ble de 210 lovet at ingen skulle sies opp det første året. Nå har det året gått, og oppsigelsene har kommet. NTL-magasinet skriver at 17 renholdere er sagt opp ved leirene i Skjold, Bardufoss og Setermoen. I et intervju med NTL-magasinet forteller noen av renholderne om dårlige rutiner, uforutsigbar arbeidshverdag og manglende ledelse. Arbeidspresset er så stort, at renholderne ikke har tid til å utføre jobben tilfredsstillende.
Hærstaben har i et brev slått fast at det er «utilfredsstillende renhold i Hærens leire». I brevet heter det videre at det har vært «en betydelig forringelse av renhold i bygg og leirer siden renhold ble privatisert i Forsvaret, 1. mai 2016. Etter Hærens oppfatning leverer ikke den valgte leverandør (ISS) renhold iht. det man betaler for.» Det sies videre at det i kun to av ni leire er tilfredsstillende renhold, og at utviklingen er negativ. Hærstaben er også av den oppfatning at ISS har for lite personell tilgjengelig. Man er også bekymret for at manglende renhold vil ha betydning for HMS. I brevet påpekes det også at faktureringen for renholdet er mangelfull og ressurskrevende for Hæren å følge opp.
Det kunne gått samme veien for renholderne i Hole kommune nå i juni måned. I formannskapet stemte fem av ni representanter for konkurranseutsetting. Da saken ble behandlet i kommunestyret endte det faktisk med at alle representantene stemte for å beholde renholdet med kommunalt ansatte renholdere. Om erfaringen fra Forsvaret har vært en medvirkende årsak til avstemningsresultatet i kommunestyret vites ikke. Uansett var resultatet gledelig.
Erfaringen etter ett år med privat renhold i Forsvaret er at alle parter har tapt. Mest har renholderne tapt, både helsemessig og økonomisk. Forsvaret har fått betydelig dårligere renhold av sine bygninger. Og ISS har fått stygge riper i lakken, i den grad det har betydning. Og ikke minst viser dette at de borgerlige partiene på Stortinget med Frp og Høyre i spissen, ikke er partier for arbeidsfolk.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

renholder


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering