Lite nytt fra valgfronten

 


Den 9. september skal det velges kommunestyrer og fylkesting. «Valgkampen» er i full gang. Ved å gå fra partienes valgbod til valgbod opplever man det stikk motsatte enn kamp.  Aldri har partiene på «høyre» eller «venstre» side vært så enige i de store og viktige spørsmål som i dag. Når et parti forsøker å spisse et standpunkt utenfor det politisk korrekte og den indoktrinerte virkelighetsoppfatningen de folkevalgte vil vi skal ha, remjes det «polarisering» i alle medier i landet. Polarisering er en styggedom som skiller land og folk og ødelegger den fred og fordragelighet som skal herske i kongeriket. Hva Høyre mener om helsepolitikken skiller seg lite fra Aps ideer. Begge støtter sentralisering av helsevesenet og helseforetakenes drift etter New Public Management der overskudd er det viktigste. Likeledes i skole- og samferdsel og på boligsektoren. En runde blant disse partienes skryteboder i dag i Trondheim viser ingen krav om et desentralisert helsevesen, en annen skoleordning enn den der 30 % av elevene ikke «faller» fra i det videregående skoleverket. Ap vil ha skolemat men ingen skolereform som trengs mer enn før. De sier intet om behovet for en offentlig og sosial boligbygging. Det viktigste tiltaket til de som påstår de setter miljøet i storbyene over alle andre saker er bompenger og en invasjon av El-biler. Viktig nok; men ingen partier stiller spørsmålet om den enorme forurensningen som opprustning og militærøvelser forårsaker; lokalt i kommuner og i fylker. Fra sør til nord angår brølende kampfly med sine giftutslipp oss alle. Et F-35 fly slipper ut like mye CO2 i 1-en- time som en personbil i året. 

Harald Reppesgaard.

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering