• Hjem
  • Leder
  • Ny ansiktssminke i NHO dekker ikke skrukkene
Etter Murens fall har n?ringslivsspekulantene globalt kunnet tillate seg nadelost a bruke sin makt og a vise sitt grimme ansikt nar de raserer arbeiderklassens hardt tilkjempede sosiale sikkerhetsnett.

Ogsa i deres norske kommandosentral, NHO, har arrogansen v?rt patakelig, og verken Karl Glad eller Onarheim har villet ta sine gradige fallskjermjegerundersatter i orene. De har prediket maksimalprofittens forrang med en diskret ovenfra-ned-holdning tilpasset egen pondus og patina. Na er imidlertid venstresida i fagrorsla blitt skikkelig forbannet over de okende klasseforskjellene og hasarden med arbeidsplassene og er pa veg tilbake mot den gamle og resultatgivende klassekamplinja. Da gjor NHO som den drevne laksefiskeren: gir litt snore, ved a velge en leder som tilsynelatende ogsa har en del forsonlige trekk.

Jens Ulstein Moe ga et sympatisk forsteinntrykk pa TV-skjermen der han tok avstand fra primitiv gradighet, viste langt storre alminnelighet og mindre arroganse enn sine forgjengere og kunne fortelle om vennskap med arbeidergutten Jagland og om kona, som stemmer Ap og som onsket at vare arbeidsplasser skal styres fra Norge.

Konfrontert med at han sjol hadde solgt sin bedrift til utlandet, parerte han med a si at betingelsene var at hovedkontoret skulle ligge i Norge. Noe generalforsamlinga i denne bedriften neppe tar omsyn til om en utflagging gir enda mer profitt.

I Aftenposten utdyper han sine synspunkter pa norsk n?ringsliv og disse er helt pa linje med forgjengernes og globalkapitalismens krav. Sjukelonna ma reduseres for vanlige arbeidere, fordi disse i motsetning til funksjon?rer og eiere, er noe pakk som bare utnytter situasjonen og skofter i utide. Eiere, ledere og hoyere funksjon?rer bor stimuleres til hoyere innsats ved opsjoner og bonusordninger. Han hadde og en viss forstaelse for at de pa gulvet kunne fa bonuser, men det ble for komplisert - og disse lar seg som kjent mer effektivt drives til innsats og stress ved stadig a bli minnet om utflagging. Ulstein Moe varsler aktiv innsats for ny verdiskapning som pa sikt vil kunne gi rom for forbedringer for alle. Fagbevegelsen kan ikke, sjol om NHO-lederen har en svak affinitet til Ap, forholde seg til vage forestillinger som kan vise seg som skrift i sand, - men bruke hele sin styrke pa a kreve innsyn og avgjorende innflytelse i storbedriftens styrer for a trygge sine arbeidsplasser. Det vil kunne bidra til a minske de lidelser og det stress-sykefrav?ret dagens hasardsamfunn paforer oss. Fagbevegelsen ma i storre grad ove patrykk for mer rettferd gjennom statsbudsjettet. Sjol om det som na er blitt forhandlet fram mellom Ap og sentrum er blitt noe bedre enn om Hagen og Hoyre skulle v?rt direkte med, er det pa ingen mate i samsvar med de muligheter vi har i Olje-Norge. Det lille som er oppmuntrende, er at det denne gangen gjennomfores en okning av skatten pa kapitalinntekter og en reduksjon av matmomsen.

Begge saker har NKP reist tidligere og kjempet for i artier. Vi sendte forslag om dette til Ap, SV og sentrumspartiene for ett ar siden. N?ringslivet og hoyresida har i arevis bombardert medier og styringsorganer med stadig grovere krav - og fatt overdadig uttelling. Det bor ha l?rt fagrorsla og venstresida at i det ulvesamfunnet vi er blitt padyttet, nytter det ikke a v?re Hagensen-ansvarlig og avfinne seg med at de mest pagaende grafser til seg hele byttet.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

nho


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering