• Hjem
  • Leder
  • Norsk innblanding i jugoslavisk valg - men "Jagland skulle ha holdt kjeft!"...
Dagbladets serberhater nummer en, Morten Strand, tidligere journalist i Arbeiderbladet, lar aldri en anledning ga fra seg til a sverte de jugoslaviske myndigheter. Under den 78 dogn lange NATO-bombingen av Jugoslavia i fjor var, som drev hundretusener av mennesker pa flukt, drepte tusener og forvoldte enormt store materielle odeleggelser, tok han i sine reportasjer ikke med ett ord avstand fra NATOs folkerettstridige krigforing. Det fant Dagblad-reporteren a v?re i sin skjonneste orden: Nar de jugoslaviske myndigheter ikke hadde kapitulert for det vestlige presset gjennom de "forhandlinger" som hadde blitt fort om provinsen Kosovo, matte og skulle Milosevic og hans regjering tvinges til underkastelse gjennom terrorbombing.

Den voldsomme bombingen til tross. Det skjedde som kjent ikke. I stedet for "full seier" for USA/NATO og de kosovoalbanske og albanske opprorsgrupper, matte de tennerskj?rende ga med pa at FN-styrker skulle settes inn i provinsen "inntil ro og orden var gjenopprettet". At man er langt fra denne malsettingen viser de daglige meldinger herfra om lovloshet, kaos og vold. Ustraffet er hundrevis av serbere myrdet - selv om FN-styrkene aldri sa mye prover a hindre de albanske terrorgrupperingene i a bedrive sin voldsvirksomhet. Heller ikke dette bryr Strand seg nevneverdig om. Og na, fa dager for det forestaende valg i Jugoslavia, slar han til igjen i Dagbladet med nok et Milosevic-hatinnlegg.

Etter forst a ha trostet seg selv med at "meningsmalinger" (fra hvem?) viser at den samlede opposisjonens kandidat, VojsIav Kostunica, leder stort over Slobodan Milosevic, tar han det for gitt at det blir omfattende valgfusk i sondagens valg. Han "vet" mer enn det. For som han skriver:

"Sondag kan v?re startskuddet for et politisk ragnarok i Jugoslavia. Mye tyder pa at det vil koste blod a bli kvitt Slobodan Milosevic. Etter fire kriger og en omgang med NATO-bomber star han naken tilbake. Det samme gjor hans folk, som i lutfattig forlegenhet, ranet av den brutale krigsokonomien som Milosevic og hans regime har profitert pa". NATO-bombingen har altsa gjort sin nytte: "Naken star Milosevic tilbake". Det gjor ifolge Strand ogsa Milosevics "lutfattige folk". Men, ifolge Strands utlegning, ikke fordi-USA/NATO bombet landet deres sonder og sammen og odela dets infrastruktur, men fordi de "er ranet av Milosevics brutale krigsokonomi". Det er en utlegning og et resonnement ikke til a tro. Vet ikke Dagblad-reporteren om EU-sanksjonene mot landet, og hva det koster av okonomiske pakjenninger for et krigsrammet folk?

Jo, han vet det nok. Men det passer ham ikke a skrive om det. Heller ikke passer det EU a plassere sannheten der den horer hjemme, hos USA og EU som har sammensverget seg mot et styre som ikke vil svelge diktat fra samme hold. De bruker na landets vanskelige okonomiske situasjonen som et pressmiddel for at opposisjonen skal vinne det forestaende valget. Ogsa Stoltenberg-regjeringen deltar aktivt i det utenlandske innblandingskjoret foran sondagens valg. Det framgar ikke minst av utenriksminister Thorbjorn Jaglands uttalelse for fa dager siden om at Norge vil gi 235 millioner kroner til Jugoslavia "hvis opposisjonen vinner valget". At det etter alt a domme vil virke mot sin hensikt, gir den Norges-kjente professor Ljubisa Rajic, i et intervju med Dagbladet (ikke med Morten Strand!) klart uttrykk for gjennom folgende:

«Dette er uklokt av Jagland. Han skulle ha holdt kjeft. Vestens innblanding i valget brukes selvsagt som et bevis pa at opposisjonen er kjopt og betalt av utlandet.»

Hva Jagland og andre med ham later til fullstendig a ha glemt er at Jugoslavias folk er et stolt folk - som gjennom arhundrer har kjempet for sine nasjonale rettigheter - ikke minst under den annen verdenskrig. Derfor vil de heller ikke, selv om de na er aldri sa fattige, bukke og takke for valgagna fra fjorarets angriperstater: Norge, USA og andre NATO-land. Professor Ljubisa Rajic (som ikke er tilhenger av Milosevic) vet hva han snakkerom. Sa vil ogsa sondagens valg trolig fa et resultat deretter.
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering