• Hjem
  • Leder
  • Barbarossa for 60 år sia og Barbarossa i dag

(Hans Petter Hansen - nr 26 - 2001) Den 22. juni 1941 startet Hitler sin utryddelseskrig mot Sovjetunionen, også kalt plan Barbarossa. Det var en krig først og fremst for å gjøre Sovjetunionen til et slavesamfunn og koloni, der befolkningen i stor utstrekning skulle utryddes slik at det ikke ble for mange munner å mette der, for dermed å kunne utnytte ressursene til å bygge en velstående Vest-Europa under tysk førerskap. Denne krigen tappet Sovjetunionen for ca. 30 millioner innbyggere og førte til ubegripelige materielle ødeleggelser.Vi som har lest den litteraturen som kom ut i øst, «kommunistisk propaganda» kalt i vest, har visst alt dette allerede like etter 1945. Noen realistiske artikler har nå begynt å sive ut, som for eksempel oppsummeringen i Aftenposten den 22. juni. Men det hindrer ikke at store deler av den norske etterkrigsgenerasjonen, for eksempel godt lagt til rette av den samme Aftenposten, har høyst manglende kunnskaper om det som skjedde på østfronten under krigen. Slik hadde det ikke vært dersom sann sosialistisk historieskriving og vitenskap hadde rådd grunnen i Norge og i resten av Vesten.

Hvordan er det i dag? Er Barbarossa i gang? Så merkelig det enn kan høres ut for noen, ja. Barbarossa er i gang med samme som og med andre midler enn i 1941. Den er mer saktegående, men den er der. I den anledning kan det passe med et sitat fra Jan Myrdals artikkel i forrige Friheten, der det i et avsnitt heter at... «ikke bare i forhold til tredje verden og i den internasjonale handelskrigen, er EU et krigsprosjekt, men også på det europeiske kontinentet. Konkret viste dette seg i EUs ettergivenhet overfor det igjen sterke Tyskland. I samsvar med formuleringen «Drang nach Osten», som allerede ble framsatt i Berlin-Bagdadbanens dager i 1888, handlet EU for å få sammenbrudd på Balkan for så å kunne flytte fram sine posisjoner mot Ukraina og Kaukasus.»

Hva har den nye Barbarossa konkret ført til: 1,5 til 2,0 millioner flere døde pr. år i Øst-Europa og i det området som Sovjetunionen utgjorde, dvs ca. 20 millioner døde i løpet av de ti årene som er gått sia Sovjetunionen blei demontert. I tillegg kan anføres forringet livskvalitet for millioner mennesker, smittsomme sjukdommer, manglende utdanning, rasisme (sigøynerne er for eksempel jagd ut av Kosovo) og krig (humanitære sådanne). Helt demokratisk. Nesten som under Hitlers første Barbarossa.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering