(Hans Petter Hansen - nr 33 - 2001) I NKPs valgmanifest for Stortingsvalget 10. september, heter det bl.a.: ”Synes du det er bra at fellesskapet ikke lenger skal ta ansvar for sykehus og eldreomsorg, men heller overlate oppgavene til private som skal tjene penger på syke og eldre?


Hvem tror du vil tjene på at også Posten, Statoil og Telenor stykkevis privatiseres?
Er det en god og sikker framtidsinvestering å pumpe opp oljen og plassere pengene i utenlandske fond?
Er du for at Norge skal gå til krig mot andre land for å forsvare vestlige kapitalistiske interesser? Handler Regjering og Storting i landets interesse, og respekterer folkeavstemningen om EU, når de går inn for å sende 3500 norske soldater til ”EU-hæren”. Er det i tråd med menneskehetens interesser at man i Norge produserer og eksporterer våpen til land som er i krig mot sin egen befolkning? ”

Til alle dem som er mot ovenstående, gir NKP gjennom hovedparolen ”Folkemakt mot pengemakt”, sine meninger tilkjenne bl. a. gjennom følgende:
”NKP er partiet for de som ønsker at fellesskapet skal ta ansvar for helse, kommunikasjon og trygghet. NKP setter sosialismen på dagsorden i en tid hvor de reelle makthaverne (storkapitalens media og folk) prøver å gjøre egoisme, kapitalisme og markedsliberalisme til religion.”

I manifestet viser NKP til den omseggripende privatisering som foregår innen skole- og helsesektoren: ”Innenfor skolesektoren betyr privatisering større forskjeller i undervisningskvaliteten ved at de rikes barn og ungdom får helt andre muligheter til å kvalifisere seg enn arbeiderklassens barn og ungdom. Og:
Samtidig som vi vet at det er lange helsekøer i Norge, kan man legge seg inn på dagen hvis en har nok penger og kan betale for seg i et privat sykehus. Det kan bety at mens vanlige folk risikerer å dø i helsekøen, kan de rike reddes gjennom behandling utenom den offentlige helsekø.”

I manifestet viser NKP til sin årelange motstand mot norsk underordning i EU. Det forsikres her at NKP, dets medlemmer og sympatiserende, vil fortsette å kjempe sammen med alle andre progressive mot EU-medlemskap, tilpasningspolitikken og myndighetenes snikinnmelding i EU via EØS. Etter NKPs syn er forsterket politisk folkeallianse mot EU i tida som kommer den eneste mulighet på lang sikt til å unngå at pengemakta i Norge til slutt vinner fram med sine medlemskapsbestrebelser.

Hva NATO-medlemskapet angår, slår manifestet fast at NATO slett ikke er en forsvarsallianse – hvilket bevises ikke minst gjennom NATOs FNs-stridige angrepskrig mot Jugoslavia. NATOs siktemål er den samme som alltid før; å bevare den bestående kapitalistiske verdensordning – hvor kapitalkreftene utbytter de fattige, og er på stadig jakt etter maksimal profitt og utbytte. I slagordet ”Folkemakt mot pengemakt”, ligger alternativet til alt dette. Det overensstemmer med dikterens Per Sivles ord:

”Vi vil oss et land som er frelst og fritt, og ikke sin frihet vil borge. Vi vil oss et land som er mitt og ditt. Dette vårt land heter Norge. Og har vi ikke det land ennu – skal vi vinne det, jeg og du”!

Stem deretter på valgdagen. Stem for en utvikling henimot rettferd, frihet, fred og folkelykke. Stem på NKP som alltid, så vel i krig som i fred, har stått på det arbeidende norske folks side, og fortsatt gjør det!

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering