(Hans Petter Hansen - nr 34 - 2001) Med sine 24,3 prosent av de avgitte stemmer, og gjennom det en tilbakegang på hele 10,7 prosent i forhold til valgresultatet for fire år siden, er det klart for enhver at regjeringspartiet er valgets store taper. Partiet må helt tilbake til 1927 for å kunne vise til et like svakt stortingsvalg. Så var også stemningen på Aps ”valgvake” på Rockefeller i Oslo (ikke som tidligere i Folkets Hus) deretter. Og partiets leder, Thorbjørn Jagland, innså straks - etter at de første valgresultater hadde tikket inn - at regjeringspartiet stod overfor et knusende valgnederlag:- Dette er en svært alvorlig varsko til hele partiet. Nå må vi gå veldig nøye gjennom hvordan det partiet som ble grunnlagt for å ta vare på de svakeste i samfunnet, har mistet troverdighet på dette området, sa Jagland.

Det samme ga Stoltenberg uttrykk for, som trass i det elendige valgresultatet, der og da ikke ville ”kaste regjeringskortene”. Han gikk ikke lenger enn til å si at ”Ap ikke kunne fortsette å ta ansvar dersom det ikke får gjennomslag for hovedlinjene i partiets politikk.” Men, la han forhåpningsfullt til: ”Det ser jo ut til at vi blir større enn sentrum, og SVs framgang uttrykker ikke noe ønske fra velgerne om en Høyre-dominert regjering.”

Det siste stemmer nok. Med 11,4 prosent av stemmene bak seg - en framgang på 5,4 prosent i forhold til forrige stortingsvalg - demmet vel SV noe opp for høyreutviklingen i norsk politikk. Den finner sted i en situasjon der Høyre med sine 21,3 prosent av stemmene ”puster Ap i nakken ”- og som gjennom sitt nye stemmetall har byttet plass med Carl I. Hagens Fremskrittsparti som det neststørste parti på Stortinget. Det var i og for seg forventet etter alt det bråket som har funnet sted i Frp den seneste tid. Men at Frps tilbakegang ikke ble større enn 0,6 prosent, og at det med sine 14,7 prosent endte opp som det tredje største partiet på Stortinget hadde vel få trodd ville komme til å skje, framfor alt ikke ”utbryterne”, det være seg Danielsen fra Oslo eller Vidar Kleppe fra Kristiansand som ikke nådde fram på egne lister.

Det er ellers verdt å merke seg at KrF med sitt stemmetall fikk 12,6 prosent (en tilbakegang på 1 prosent), blir det femte største på Tinget, fulgt av SV med sine l1,4 prosent, Senterpartiet med sine 5,6 prosent (minus 2,3 prosent), Venstre med 3,9 prosent (under sperregrensen, men med Sponheim og Dørum som ”direktevalgte”), og Bastesens Kystparti med sine 1,8 prosent og tre ”direktevalgte”. RV gikk tilbake med 0,5, endte på 1,2 prosent, og fikk ikke innfridd sine håp om mandat i Bergen eller Oslo.

Hva valgresultatet for NKP angår legger vi ikke skjul på at den framgang partiet hadde håpet på, uteble. Og et resultat mellom 0,1 og 0,2 prosent i landsmålestokk er jo ikke mye å rope hurra for. Ikke desto mindre tror vi at på sikt vil det partiet stod for under valgkampen under hovedparolen ”Folkemakt mot pengemakt” vinne fram i folks bevissthet. Hadde dette stått i fokus i den nylig avsluttede cirkus-artede valgkamp, redigert og styrt av mediaefolk i radio, TV og i den toneangivende presse, og hadde ikke NKP blitt utestengt i disse media fra å legge fram sine meninger og forslag om viktigheten og riktigheten av en kursendring henimot en virkelig demokratisering av det samfunnsmessige liv i vårt styrtrike Norge, ja, da er vi overbevist om en helt annen velgeroppslutning for NKP enn det nåværende.

Vi finner det ellers påfallende at de som stod bak valgsendingene i radio og TV sørget for ”å luke vekk” debatt-sendinger som hadde med norsk forsvars- og utenrikspolitikk å gjøre. Ble eksempelvis Norges forhold til ”det nye NATO” noen gang berørt? Og skjedde det noen gang at Norges deltakelse i NATO-krigen mot Jugoslavia ble tatt opp til debatt? Nei. (Det passet jo bra for SV som i Stortinget ikke hadde motsatt seg bombing). Og som vi vet, heller ikke ble EØS- og EU-saken tatt opp i en eneste ”valgduell”.

Valget er over. Men hvilken regjering landet får etter Aps ”knusende nederlag”, er ingen i dag gitt å si. ”Usunt hvis Ap ikke går”, sier den gamle høyre-reven Kåre Willoch. Til det er å si: Det er enda mer usunt (for folk flest) om Høyre, med sine 21,3 prosent av stemmene, hjulpet fram av Carl I. Hagens parti, nok en gang inntar regjeringstaburettene!

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering