• Hjem
  • Leder
  • Krigen mot Jugoslavia - en uhyggelig misgjerning

Tidligere har vi her i avisa referert fra ganske sikre kilder at det i krigen mot Jugoslavia fra mars til juni i fjor ogsa ble brukt utarma uran. USA benektet dette til a begynne med, men har senere mattet innromme at sa var tilfelle. Na begynner handfaste bevis i form av ettervirkninger a stromme pa, se side 3 i dagens avis.

Dette gjor forbrytelsen sa mye mer alvorlig. Man har ikke bare tatt livet av mennesker og skadet dem pa «konvensjonelt» vis, men na kommer ogsa klare indikasjoner pa sjukdommer og odelagt genmateriale.

Det ser ikke ut for at Vesten har l?rt noe av forbrytelsene som fant sted da bombene over Hiroshima og Nagasaki ble sluppet i 1945 og heller ikke av krigen mot Irak, der man brukte liknende vapen som de som ble brukt mot Jugoslavia i fjor.

Det store antall mennesker som dode momentant ved bombingen av de japanske storbyene, var ille nok; men enda verre var det at sa mange matte leve et smertefullt liv, og det at store menneskegrupper fikk skadet sitt arvestoff og fikk misdannede avkom.

Heller ikke ser det ut til at man i vest har l?rt av den helt ut sammenliknbare krigforingen mot Irak pa begynnelsen av 1990-tallet. Etter 10 ar er dokumentasjonen fra denne barbariske krigforingen kommet for en dag: Tallet pa blodkrefttilfeller har okt sterkt, og tallet pa misdannelser blant nyfodte har steget voldsomt. Alt dette var kjent da man sendte lignende granater over Jugoslavia.

Nar man i det offentlige Norge skal beskrive Hitlers krigsforbrytelser, sa blir krematoriene og gasskamrene framhevet som toppen av kriminalitet under Den annen verdenskrig. Vi er ogsa enig i at de er krigsforbrytelser av verste slag. Men det offentlige Norge ma ha meget darlig «fantasi» eller mangelfullt utviklede sjelsevner, dersom det ikke kan forsta at de forbrytelser som ble begatt i Hiroshima, Nagasaki, Vietnam (kjemisk krigforing), Irak og Jugoslavia fullt ut er sammenliknbare med de myrderiene nazistene stod for med sine gasskamre.

Det er forstaelig at det norske folk vanskelig kan jamfore de smilende vestlige statsledere og «demokrater» som Clinton, Blair og de norske lederne med folk som Hitler, Goebbels, Himmler og andre. Men kjensgjerningene taler sitt sprak. Forbudte vapen brukes nettopp av disse ledere i erkl?rte og uerkl?rte kriger. Vapen som forer til langt storre lidelser enn for noen av dem som mistet livet i gasskamrene. Dessuten etterlot ikke gasskammer-ofrene noen misfostre. Dette ma jo v?re et tankekors for det norske folk og for folk over alt i verden.

Men kan ikke dette tankekorset etter hvert bli et kors i taket for det norske folk og all verdens opinion. Dette kan ikke godtas lenger, uansett om landet setter etiketten «demokratisk» eller ikke pa seg sjol.

Dette ma na endelig ta slutt. En samlet verdensopinion ma sette en stopper for det!

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering