• Hjem
  • Leder
  • Det fikk fanden fordi han var dum

Apenbart beruset av gallup-framgang har Fremskrittspartiets leder, Carl I. Hagen, sorget for at stortingsrepresentant og fylkesformann i Oslo Frp, Dag Danielsen er suspendert fra partiet i 30 maneder, politisk nestformann Flemming Dahl ekskludert, organisatorisk nestleder Sissel Dahl suspendert 30 maneder, styremedlem Nils Chr. Dahl suspendert 18 maneder, leder Odd S. Soring i Grorud Frp ekskludert. Sammen med en rekke andre som ogsa er omfattet av Hagens ekslusjonsoks, betyr dette at Hagen har kvittet seg med folk som han ikke har klart a fa den fulle kontroll over.

Til dags dato er det ikke lagt fram noe ”anklageskrift” mot de suspenderte og ekskluderte som viser til hva de eventuelt matte ha forbrudt seg mot. Det eneste, og hoyst diffuse som er kommet fram, er bygget pa anonyme anklager. Men ikke desto mindre:
Carl I. Hagen ville ikke ha v?rt den han er, om han ikke straks hadde utlagt de suspenderte og ekskluderte som ”folk som ikke vil Fremskrittspartiets beste, men som utelukkende er opptatt av seg selv og sine maktposisjoner”. Det ikke bare lyder, men er hult, tatt i betraktning hva denne mannen opp gjennom arene har drevet med for selv a klatre opp pa ”maktens tinde”. Fremmedfiendtlige ”verstinger” har han i arevis trykket til sitt bryst. Ingen sak har v?rt for darlig for ham til ikke a bli tatt i bruk, bare det kunne fremme hans maktambisjoner. I Oslo-partiet av Frp var det en god del som ikke uten videre ville boye kne for Carl I. Hagens krav pa allmakt. Det var nok til at han bestemte seg ”en gang for alle” a gjore opp med folk som ikke til enhver tid ville utfore de instrukser eller ordrer som matte komme fra ham og hans sentralstyre.

Anledningen kom da fylkesformannen i Oslo-partiet, Dag Danielsen, ikke oyeblikkelig fulgte ordren om a tre tilbake som nummer to pa partiets nominasjonsliste til fordel for Hagens protesje, Siv Jensen. Med brask og bram ble sa vel Danielsen som en rekke andre av Oslo-partiets ledelse som tok parti for Danielsen, suspendert eller ekskludert.

Samtlige partier i dette land har eksklusjonsparagrafer. Og som vi vet, sa har de opp gjennom arene v?rt tatt i bruk Men det a ekskludere folk fordi de har sagt seg villige til a bli nominert pa partiets valglister – noe som er helt overenstemmende med valglovens juridiske bestemmelser – er noe helt nytt i norsk politikk. Og ganske selvsagt har den suspenderte Dag Danielsens bror, den kjente advokat Per Danielsen, rett nar han om dette sier at det Hagen & co. star for, er en klar krenkelse av demokratiske spilleregler. Og videre: ”selv ikke politiske partier kan krenke norsk lov.”

Etter at det na fra de utstottes side legges opp til et rettssak om det som har funnet sted, sier Carl I. Hagen seg sjokkert over at saken na er blitt ”advokatmat”. Det forstar vi sa gjerne, for tatt i betraktning den kommende valgkamp, blir eksklusjonssaken en klamp om foten, ja, bent ut kompromitterende for iscenesetteren Carl I. Hagen og han parti. Med full rett kan man ut fra dette si med Ibsen: ”Det fikk fanden fordi han var dum og ikke beregnet sitt publikum!”

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering