• Hjem
  • Leder
  • Trondheimskonferansen med kraft for fred
Gule vester mot EUs jernbanepolitikk. Trondheimskonferansen 2019		HR
Gule vester mot EUs jernbanepolitikk. Trondheimskonferansen 2019 HR


I helga januar - februar arrangeres den landsomfattende faglige konferansen kalt «Trondheimskonferansen». Oppslutningen har vært økende av radikale faglige tillitsvalgte fra sine fagforeninger landet rundt. Parolen i konferansen og Trondheim LO 1. mai har i alle år vært for fred og sosialisme.


Deltakerne i år var 625 på Lerkendal Arena og hovedparolene var rettet mot privatisering av våre velferdsordninger og EØS-avtalen.


Norge er til tross for fagbevegelsens radikale paroler mot storkapital og høyrekreftene i et tiltakende privatisert samfunn og brutalisert arbeidsliv, fortsatt i tap for fagbevegelsen. LO i Trondheim raser mot utviklingen i EØS. LO sentralt, i Oslo, fraterniserer med Aps blandingsøkonomi og samarbeid med storkapitalen.


Trondheimskonferansen i år (2019) var teknisk fagforeningskonferanse men hadde også blikk ut over skrivebordene i Folkets Hus fra sør til nord.


Vi satt stor pris på at den staute representanten fra Lok.man. forbundet, Janne Lisesdatter Håkonsen, la fram uttalelsen mot opprustning og for avspenning som ble vedtatt 624 mot 8 stemmer. Vel blåst i fløyta!
Friheten er veldig fornøyd med LO Trondheims posisjon mot krig, for fred og nedrustning. Neste mål er å få slik vedtak i en eventuell «rød-grønn» regjering.


Trøndelag er bombemål for russerne med NATO-flybasen på Ørlandet og USA-militærbasen i Stjørdalen
Det er dette Trondheimskonferansen vedtok for å bekjempe.

 

STOPP MILITÆR AGGRESJON OG OPPRUSTNING!


Den 4, april i år er det 70-årsdagen for opprettelsen av NATO.
Den ble opprinnelig opprettet som en forsvarspakt under den kalde krigen, men er med årene blitt en angrepsorganisasjon mot land som aldri har truet medlemslandene.
NATO, ledet av USA, har bombet Jugoslavia og ført an i kriger i Afghanistan, Irak, Libya og støttet terrorbander i Syria, uten mandat fra FN.
USA har i dag vel 800 militærbaser i verden spesielt rettet mot Russland og Kina. President Trump krever en økt opprustning i alle NATO- land til 2 % av nasjonalbudsjettet. Han truer med å si opp IMF-avtalen om ikke utplassering av kortdistanseraketter i Europa. Spenningen og de aggressive, verbale angrepene mot Russland har økt voldsomt. Verdensfreden er i fare.
Martin Luther King ble drept den 4. april 1968 men vi minnes hans ord om at USAs regjering er den «største leverandør av vold i verden» og at man ikke kunne sitte stille, men måtte si tydelig i fra, mot denne utviklingen.


● Vi må nå vise vår motstand mot NATOs aggresjon og opprustning.
● Ingen norske styrker til NATO-kriger i utlandet.
● Norge som framskutt NATO-base er mer utsatt for angrep enn andre.
● Vi krever dialog mellom stormaktene for avspenning og nedrustning.
● Ingen utenlandske militærbaser på norsk jord.


Det beste forsvar for vårt land er å ta nye skritt for en fredeligere utvikling i verden. Det er i pakt med en nasjon som deler ut fredsprisen.
STOPP MILITARISERINGA
INGEN UTENLANDSKE MILITÆRBASER I NORGE

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering