Er dette sannheten om NATO slik den framstilles i norske lærebøker?  Bildet fra Trident Juncture i Stjørdalen
Er dette sannheten om NATO slik den framstilles i norske lærebøker? Bildet fra Trident Juncture i Stjørdalen

I daglig omgang med unge mennesker blir en slått av historieløsheten de avslører på helt avgjørende områder for verdens utvikling. Det er særlig verdenskrigene, de økonomiske krisene i mellomkrigstida og dens årsaker, opptaktene til fascisme, nazisme og rasisme, imperialisme, kolonikriger og de sosialistiske lands utvikling og undergang i Europa. I tillegg er det, med få unntak, forstemmende at elever i ungdomsskole og i videregående skole heller ikke viser interesse for disse avgjørende historiske hendelsene og tragediene som rystet verden. De som ikke husker fortiden, er dømt til å gjenta den, sa George Santayana, den spansk-amerikanske forfatteren og filosofen (1863-1952) i sin tid. Denne devisen har fått en betydelig aktualitet i de siste 20 årene om kriser verdensøkonomien, oppblomstring av høyre-ekstremisme og nynazisme, våpenkappløp og USAs og EUs imperialistiske politikk.


Kunnskapsminister Jan Tore Sanner legger alle disse skjellsettende perioder og begivenheter på historiens skrothaug. Er det på den måten regjeringen Solberg ønsker omskrive verdenshistorien slik at den passer en ideologi og en verdensoppfatning som er bekvem for konservative høyrefolk og som støtter de imperialistiske krefters opprettholdelse av sitt herredømme? Historie er politikk. Det er en rød tråd i etterkrigstidens historieskrivning i Norge når dagens kriger og væpnede konflikter fortegnes av regjeringen som forsvar av demokrati og av våre verdier. Tyskernes nedtoning av Nazitysklands ansvar og grusomheter under siste krig bruker samme metode: Fortielser og unnlatelser.


Norges servile holdning til USA krever at bildet av USAs og NATOs omfattende aggressive virksomheter revideres løpende. De kommende slekter skal påføres samme ukritiske holdning, eller likegyldighet, til USAs virkelighetsoppfatning De skal derfor godta at drap på barn, kvinner, gamle og fattige er en kamp for å bevare vår sivilisasjon. Demonisering, beviselig løgn og propaganda fra mediene forut for krigene i Jugoslavia, Afghanistan, Irak og Libya transformeres til historiske «fakta». Drapsbandene IS - støttet av USA, Tyrkia og Saudi-Arabia mot Syria - kalles konsekvent for «opprørere». Krigen mot imperialismens herjinger i Syria er en «borgerkrig» mot diktaturet for demokratiet. Vær sikker på at det blir den historiekunnskapen elevene skal velsignes med framover.


Kunnskapsdepartementets tynne forklaring er at «norske elever skal få mer tid til å fordype seg mer i ulike tema». Men bare ikke om fascisme, holocaust og 2. verdenskrig. Man setter fordypning om samene opp mot kunnskaper om disse mørke epokene i vår sivilisasjon.. Lærer man imidlertid om årsakene til og historien bak fascisme, rasisme og undertrykkelse av minoriteter; lærer man mye om samenes lidelser.


Klassekampen skriver at elever ved Jordal Skole i Oslo vil ha holocaust og den 2. verdenskrig inn i læreplanen; ja mer enn planen inneholder i dag. »Vi burde heller velge temaer som imperialisme eller nasjonalisme, og så trekke inn eksempler som andre verdenskrig og holocaust. For det er noe som har vokst ut av nasjonalisme, av hat og andre ting. Hvordan kan vi stoppe det eller finne ut om det skjer nå,» spør Homayoon Morahediasl. De er også skeptisk at holocaust blir satt opp mot samisk kultur. « Kanskje vi i stedet burde ha et tema som het undertrykkelse. Da kunne vi ha favnet bredt og sett på både samisk undertrykkelse og hvordan nazistene indertrykte jøder», sier Agnes Rudd Selvær.


Vi tror ikke at ledelsen i Kunnskapsdepartementet fremmer en ny lærerplan med store huller av historieløshet for på kynisk og beregnende vis å revidere historien til fordel for høyrekrefter og nasjonalisme. De vet nok ikke bedre; at fortielser og forvrengninger er den gjødsel som disse udemokratiske og avartete vekster lever av. Kanskje har høyremannen Sanner sin egen agenda? Skal han hvitvaske de konservative partiers støtte til og kapitalistiske monopolers medvirkning til de grusomheter verdens befolkning har vært utsatt for gjennom tidene? Vi tør minne om bl.a. at Unge Høyre anså Hitler i 1930-årene som Europas «redningsmann».  På 1980-tallet ga ledende Høyre-representanter støtte til diktaturer i Latin-Amerika. Daværende utenriksminister Svenn Stray uttalte at «man i noen grad må innrømme USAs rett til innblanding i Mellom-Amerika.» Frp's utenrikspolitiker i mange år, Fridtjof Frank Gundersen, så på Chiles diktator Augusto Pinochet, som en redningsmann som hindret landet i å bli et «marxistisk diktatur etter modell av Cuba.» . De borgerlige partiets vilkårsløse aksept av USAs vandalisme i Vietnam. Stortingets anerkjennelse av Pol Pot regimet på 1980-tallet. Lista er lang over høyrepartienes svik mot fattige og undertrykte nasjoner gjennom tidene. Men slikt har neppe noe i norsk samfunnsfag å gjøre. I alle fall ikke noe man skal fordype seg i.


Nå gjelder det å bruke blomsterspråk i forsvaret av norsk iver for opprustning, kald krig og forståelse av USAs og NATOs provokasjoner. Fakta og sannhet må ikke inn i historiebøkene i usminket form.
Vi kommunister ser en klar sammenheng mellom den ideologiske krigen som føres og den historieberetning som overleveres.. Krigens våpen smis og brukes av medier med fingeren til storkapitalen og antisosialismens propagandister på avtrekkeren. Heldigvis har våkne og politisk bevisste elevene på Jordal Skole fått støtte fra opposisjonspolitikere på Stortinget. Elevene har ikke sovet i samfunnsfagtimene. Det har et departement som skal formidle kunnskap men som bidrar til fortielser av kunnskap og historieløshet.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering