Å jul med din glede

«Så ble det da jul som det gjør hvert år», skrev Rudolf Nilsen i 1927 i diktet «Fred på jord». Han harselerer over mat- og drikkeorgier, prester som gjentar de «eldgamle ting», fabrikkeieren som feirer nedslag i lønninger og arbeidsfred og forsvarsministeren som synes at hans fredsarbeid er blitt kronet med hell. Alle som betyr noe i samfunnet velsigner den himmelske fred som senker seg ned på jord.
Hva med dem som betyr mindre i samfunnet? Hva med deres opplevelse av fred?
Også i juletida raser det kamper i Irak og i Afghanistan i sin tid startet av USA og NATO. De som synger høyest om fred på jord og ber til sin kristne Gud om ro i sinnene. Etter 6 år med terror og drap i Syria ser vi forhåpentligvis slutten på morderbander som IS og al Qaida som ble støttet av USA, NATO og Saudi Arabia. Libya er fullstendig ødelagt og oppløst som stat. Med hjelp fra norske bombefly i «humanitære» hjelpeaksjoner skulle vi redde sivilbefolkningen fra påståtte massedrap og en diktators tyranni. Våre humanister på Stortinget har for 6. året på rad sørget for at libyernes julebudskap er fylt med innbyrdes terror og massedrap.
I Sana i Jemen rives kvinner, barn og gamle i filler av saudi-arabiske bomber med velsignet av USA og våpendeler fra Norge.
I Ukraina får et fascistisk styre uhindret forfølge, spre frykt og drepe mennesker med annet språk, tro og kultur som ikke passer styresmaktene. I høytiden skrives det om massedrap i Donbass- republikken. Russland-Donbass-Komiteen har sendt en bønn til FN og ber alle medlemsland erkjenne at det pågår et folkemord i Donbass. Ansvarlige er dagens Kiev-regime. Ikke et ord fra NATO-sjef Stoltenberg eller Europas samvittighet, Jagland i Europarådet.
De som til fulle er velsignet med USAs og NATO-landenes himmelske fred til jul, påske og andre kristne høytider er de døde.
All krig og ufred er ikke bare den vestlige verdens skyld alene men det er vår påstand at den makt som er ansvarlig for flest drepte mennesker etter den 2. verdenskrig er USA og NATO. Det er kristne land og nasjoner som i «fredens» og «demokratiets» tjenester uavbrutt har startet kriger, eller manipulert seg inn i samtlige krigssituasjoner i verden.
Det er et forræderi mot folks krav på sann viten at hovedstrømsmedia forvrenger virkelighetsbildet og forskjønner krigsmaktenes hensikter og tier om følgene av deres «fredsmisjoner». Hva vet vi om det som skjer i Libya i dag? Hva er årsaken til flyktiningestrømmen?
I Norge har vi vært lite informert om den nye intifadaen i Palestina mot Israel som pågår i disse helligdager. At en 16 år gammel pike som riktignok kastet stein mot bevæpnede elitesoldater, forkommer i israelsk fengsel. At en 13-årig gutt ble skutt i ansiktet med en gummikule av en modig kriger og fikk ansiktet fullstendig ødelagt.
Derimot får vi vite alt om det som kalles desinformasjon fra Russland som skulle ta sikte på å endre Vestens virkelighetsoppfatning. EUs tenketank, «East Stratcom, stempler russernes informasjoner som «falske nyheter». Denne utspekulerte idébanken har som mål å drive kald krig og splittelse mellom nasjoner og folk. Vi tror gjerne at russerne i denne kalde propagandakrigen har sin egen agenda. Men East Stratcoms partiske og bedragerske propagandaform føres nesten med begeistring videre til publikum av norske hovedstrømsmedia – riksaviser, NRK og TV2. De samme nyhetsformidlerne har derimot ingen betenkeligheter med å servere «siste nytt» fra USA- og NATO-hold. Det legges ut vidt og bredt om deres moralske kamp mot terror, om de fredelige hensiktene bak en enorm opprustning i Europa og USAs 800 militærbaser i verden. Det mest påfallende for tiden er den oppriktige og ærlige «informasjonen» vi velsignes med, etter pådriv fra USA og Trumps hjemlige pudler, som spres om Russlands skremmende, truende og aggressive politikk mot fredsnasjonen Norge. Hvor ble det av NRKs, TV2s, Dagbladets og VGs faktasjekking av falske nyheter som skulle skje gjennom sannhetskommisjonen de selv opprettet – «Faktisk» - i år? I sin naive realisme tror ledende toppjournalister – mange med Hærens Befalsskoles idealer og tenkning i ryggsekken - at de er sannhetssøkende og objektive. Hvorfor mangler da faktabeskrivelser om motpartenes hensikter, motiver og virkelighetsoppfatning i nasjonal og internasjonal politikk? Vel, en enfoldig kan spørre mer enn ti vise kan svare.
I denne søte juletid lyves, forvrenges og produseres påstander om verden som aldri før. Det drepes og terroriseres millioner av mennesker. Byer og landskaper knuses og forgiftes. Familier går til grunne i uhygieniske og umenneskelige flyktningleirer. Hat og aggresjon dominerer sjela til makt- og militærpolitikerne denne julen som i alle andre. Mens vi innpodes uavbrutt om å synge «Å jul med din glede» og at jorden er så deilig.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

USA-NATO er aggressor

USA-NATO er aggressor

Under dekke av å forsvare Øst-Europa mot «russisk aggresjon», rullet 100 Abrams-tanks og pansret personellkjøretøy (Bradley) inn i Latvia i mars.

I...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering