Velferdsprofitører

(16 - 2017) Forbundet for Ledelse og Teknikk, FLT, har finansiert en rapport om virkningene av anbudsutsettingen av attføringstjenestene etter høringsrunden i 2014.


Endringen trådte i kraft 1. januar 2015. Politisk rådgiver i FLT Johan Martin Leikvoll og Linn Herning, som er daglig leder i For Velferdsstaten, har skrevet rapporten som har fått navnet «Milliarder – ikke mennesker» med undertittelen «En historie om velferdsprofitører på attføringsområdet».
I høringsnotatet fra den blåblå regjeringa het det at «Målet er å gi brukere av avklarings- og oppfølgingstjenester større valgfrihet og økt mangfold i tjenestetilbudet. Et bredere spekter av tilbydere vil legge til rette for en best mulig individuell tilpasning av tjenesten. Jo flere aktører, jo bedre vil man kunne dekke variasjonen i brukernes avklarings- og oppfølgingsbehov.»
Forfatterne av rapporten slår fast at det ikke har blitt mer mangfold i sektoren, heller tvert imot. Når det gjelder leverandører innenfor det som tidligere het Arbeid med bistand, har tiltaksleverandører blitt redusert fra minst 148 til dagens 39. Ingen nye leverandører har kommet til. De har også funnet ut at flere ideelle leverandører innenfor attføring er blitt skjøvet ut. Det betyr i klartekst at økt valgfrihet som de blåblå reklamerer med faktisk har blitt det motsatte.
Ifølge rapportens hovedkonklusjoner må det også stilles spørsmål om konkurranseutsettingen har medført forenklinger og økt kvalitet. Det eneste av regjeringens mål som er nådd er en prisreduksjon. Men denne reduksjonen har en bakside som det ikke er noen grunn til å slå seg på brystet over. Selskapet som har vunnet om lag en fjerdedel av markedet for oppfølgingstiltak, Din Utvikling AS, har ifølge forfatterne ikke arbeidstakere som utfører oppgavene. De som skal gjøre dette må etablere enkeltpersonforetak. På denne måten omgås både arbeidsmiljøloven samt at selskapet unngår arbeidsgiveransvar.
Et stort flertall av de som sendte inn høringssvar i 2014 var kritiske eller klart motstandere av anbudsutsettingen. I en kronikk i Aftenposten ble det fra Michael Evans, tidligere president i European Union of Supported Employment, advart mot anbudsutsetting. Bakgrunnen for denne advarselen var erfaringer som var høstet samt relevant internasjonal forskning.
Det er tidligere slått fast at det er høy lønnsomhet innenfor privat drift av barnehager og sykehjem. Denne bransjen er intet unntak. I rapporten heter det at «totalkapitalrentabiliteten hos de største aktørene i 2015 lå på gjennomsnittlig 31,9 prosent. Til sammenligning var gjennomsnittet i næringslivet samme år på 4,4 prosent. Det viser med all tydelighet at oppgaver som tidligere ble utført av offentlige ansatte er en lukrativ gullgruve, samt en sikker kilde til profitt for eierne.
På områder hvor en stor del av kostnadene er personalkostnader som lønn, pensjon og nivå på arbeidsvilkår, er det selvfølgelig her innsparingene må komme. Gang på gang ser vi at ansatte i private bedrifter innenfor helse og omsorg har betydelig dårligere lønn- og arbeidsvilkår enn innenfor offentlige bedrifter i samme bransje. Dette er selvsagt helt uakseptabelt.
En utvikling med stadig mer anbudsutsetting er også med på å undergrave selve velferdsstaten. Vi får løsninger som på sikt vil øke klasseforskjellene enda mer, fordi vi vil få minimumsløsninger for alle, og de med god råd kan kjøpe seg tilleggstjenester. Denne utviklingen må brytes og snus.
Hovedkonklusjonene i rapporten slår altså fast at regjeringen i all hovedsak ikke har nådd de målene den sa at konkurranseutsettingen skulle nå. Derfor er det lett å forstå at regjeringen ikke har ønsket en evaluering av resultatene på denne siden av stortingsvalget.

 

 

 

 


Bildet:John Martin LeikvollLinn Herning

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Private barnehager er big business

Illustrasjonsfoto: Adm. dir. i NAF Stig Skjøstad (bak tv) og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FRP) ser på Max, Andreas Wahl (fysiker og programleder) og Sabina (t.h) som prøver å løse kø og barnefamiliers tidsstress i Gommerud Barnehage i Bærum. 																Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

LEDER
På oppdrag for Kunnskapsdepartementet(KD) har rådgivingsselskapet BDO kartlagt utviklingen i barnehagesektoren de siste 10 årene. Rapporten ble...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering