Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, Ap, jubler sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, H, over Googles tomtekjøp på 1947 mål på Gromstul i Skien, et skogområde 10 minutters biltur fra Skien sentrum. Tomta er ferdig regulert av Skien kommune, og Solbergregjeringens bidrag er konsesjonene innvilget og fritak for eiendomsskatt på maskiner og eiendom. Alt er på plass i hemmelighet før noe er offentlig kjent. Politisk ledelse og samarbeidspartnerne feiret. Dette er en fullstendig hemmeligholdt forhandlingsprosess som har pågått i mange år fra drøye 2 år som er oppgitt, til sannsynligvis 10 år mellom partene. Partene er: ●	Grunneier Leopold Løvenskiold og sønn ●	Skien kommune som reguleringsmyndighet ●	Nytt selskap «Site Telemark» med grunneieren og Skien kommune for å drive prosessen ledet av Erik Olsson ●	Statskraft, selve det norske arvesølvet, med partnerskapsavtale, og ●	Regjeringen ved næringsministeren og konsesjonene og fritak av eiendomsskatt Nyheten ble brakt av TA 10.08.2019 skrevet av Vigdis Hella og oppfølging 13.08.2019. -Hvem er Google? Google er et multinasjonalt konsern med hovedkontor i Mountain View i California, børsnotert fra 2004. Google er spredd over hele verden med 44 datterselskaper som til eksempel Google Maps og You Tube. I 2014 hadde Google 85050 ansatte med en inntjening på 66 milliarder US dollar og et resultat på 16,496 milliarder US dollar. Google er en del av USAs overvåkningssystem. Det er Edward Snowdon som har informert verden om dette i 2013. Han er forfulgt og truet av USA og har derfor søkt asyl i annet land. Google ble reorganisert i 2015. Google Norge hadde i 2014 en inntjening på 2 milliarder kroner i Norge og tilnærmet ingen skatt som er en konkurransefordel, som er en trussel mot norske mediebedrifter, som hadde lavmælte protester. Man protesterer ikke høyt mot USA-kapitalismen der i gården. Multinasjonale konsern betaler ingen eller ytterst lite skatt i de land de henter ut sine verdier. Europeiske land forsøker nå å skatte legge Google, og nylig ble de truet av president Donald Trump. USA forsvarer sine multinasjonale konsern om nødvendig med militærmakt. «Site Telemark» «Site Telemark AS» er selskapet som er opprettet for å gjennomføre den dypt hemmelige prosessen for å tilrettelegge salget bestående av:  -	Grunneier Leopold Løvenskiold -	Skien kommune ved ordfører Hedda Foss Five og kommunalsjef Karin Finnerud -	Statskraft er ikke representert ved navnet person i «Site Telemark», men konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen dukker opp i sammenheng med selskapet, men det er pressesjef Knut Fjerding som uttaler seg om Statskrafts tilfredshet. -	Google har ikke vært representert ved kjente navn, de snakket engelsk, men ikke hvem og hva de representerte. Det betyr at i tillegg til Google har CIA, Pentagon og NED vært til stede. NED er USAs organisasjon for å kontrollere om demokratiet i Norge er kompatibelt til USA-kapitalismen, eller det er nødvendig med justeringer som for eksempel privatisering av Statskraft eller regime skifte. Det er bare pressesjef i Google, Helle Skjervold, som har uttalt seg om partneravtalen med Statskraft for å tilrettelegge en del infrastruktur på tomt for å forberede en eventuell utbygging. Hun lovet intet. -	Erik Olsson har vært leder av «Site Telemark» i nærmere 2 år. Han er leder av Skien Datasenter Utvikling AS som er eid av Skien kommune, Telemark fylkeskommune og Leopold Løvenskiold. Erik Olsson er leder og styreleder i Choose AS og eier 100% av aksjene. Erik Olsson er utdannet i sjøforsvaret og har 14 års erfaring som marineoffiser. I dette hemmeligstemplet arbeidet vet vi da at han har høyeste sikkerhetsklarering. -	«Site Telemark» har inngått avtale av 7.11.2018 med Skagerak Nett AS om levering av tilstrekkelig mengde av grønn fornybar energi til «Site Telemark» for begynnende uttak på 50 MW som på sikt kan økes til 500 MW. -	Høyreregjeringens medvirkning er de nødvendige konsesjoner, lovnad om å fjerne eiendomsskatten på maskiner og eiendomsskatten på tomta. Det siste er kommunen som avgjør, og skattebelastningen kan også bli en sak for EØS-avtalen. Forventningene til Google Drømmen om arbeidsplasser er det som får jubelen til å gå i taket, å bli sett av de store, «sette Norge på kartet». Direktør Eivind Heløe i fornybar energi i Norge setter tall på drømmen ved å vise til en kartlegging i 2017 av Menon Economics på oppdrag av Energi Norge at datasenter av denne størrelsen vil kunne bidra med 6800 årsverk over 12 år, og ved full drift 460 årsverk. Alle er innstilt på å gjøre seg lekre for Google i konkurranse med europeiske land som Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Belgia og Irland, som har sikret seg Google tomter. Google-anlegget i Fredricia i Danmark skal være klart til bruk i 2020 og har i anleggsperioden gitt 1450 arbeidsplasser, og ved full drift kan det bli opp mot 200 arbeidsplasser. -Hva gjør Norge attraktiv for Google? Det er selvfølgelig energisituasjonen, og da ren fornybar energi. Her er vi suverene i sammenligning med sammenlignbare land. Vi har noe å selge som det er en stor og voksende etterspørsel etter, og vi kan sette våre betingelser. Norges beliggenhet i den rolige og solvente delen av Europa, NATO-land som lydig deltaker i de USA anførte kriger de siste 20 årene utenfor NATO-området, og en helt usedvanlig USA-servilitet. I forhold til USA har vi et dysfunksjonelt demokrati, Solbergregjeringen har nok med sine egne problemer og ingen opposisjon. -Har forhandlingsselskapet «Site Telemark» sikret Norges interesser? Google har sikret seg en attraktiv tomt med alle rettigheter. Hvis ingen ting skjer på 10 -20 år, vil Google ha gjort en verdifull og stigende investering, og bundet opp land og fornybar energiforsyning og produksjon. -Er det gitt tidsfrister for anleggsstart, bruk av norsk arbeidskraft og hvem har betalt reguleringskostnader, konsesjonsgebyrer, etc? Husmannen og godseieren USA har over halvparten av jordas multinasjonale konsern. Disse har vært spredd utover verdens råvarerike land for å utvikle kildene til rikdommene til landenes og folkenes beste. Men de entydige erfaringene har vært at de multinasjonale konsernene har blitt rikere og rikere og landene fattigere fra Kong Leopold II av Belgia og utplyndringen av Belgisk Kongo til dagens Demokratiske Republikk Kongo til dagens Iran og Venezuela hvor krigen er kampen om olja og resursene i disse landene. Når råvarekildene er utnyttet og tømt, forsvinner de multinasjonale konsernene og overlater til fattige og utplyndrede land og folk å rydde opp i dritten og forurensingen. Hele veien er det den fattige mot den rike; stod de opp mot overmakta, ble de korrumpert med penger og gull, og de mest stridbare ble myrdet. Gikk det ikke med list, ble militæret sendt inn. Sagt forsiktig med dagens språk; multinasjonale konsern har dårlig omdømme. Det må Norge ta høyde for. Drømmen om arbeidsplasser kan bli løsarbeidere fra Baltikum og Østblokken og dataeksperter fra India. Den norske husmannen står med lua i handa og tar det som er igjen. Vårt dysfunksjonelle demokrati; Høyre og Ap har de enfoldigste politikerne. Sykehuset Telemark i Skien Sykehuset Telemark i Skien er som de fleste norske offentlige sykehus drevet for skattebetalernes penger med beskjedne egenandeler til en maks grense. Men ikke alt; parkeringsområdet er satt bort til Q-Park som er et nederlandsk selskap med et norsk stråselskap. Dette selskapet har satt inn annen rangs parkeringsautomater som skaper mange feller, som igjen skaper parkeringsbøter. I driftsavtalen av 2.11.2018 mellom Sykehuset Telemark og Q-Park AS går det fram at parkeringsbøtene er en viktig del av inntjeningen. Videre er Sykehusets del av dette rovet hemmelig og sladdet, heller ikke Q-Parks betjenters del av dette bytte er opplyst. Min interesse for Q-Park vokser. Det er en av Europas og Norges største parkeringsselskap som i Norge driver ca 500 parkeringsanlegg fra sør til Bodø i nord særlig i samarbeid med det offentlige som universiteter, studentsamskipnader og Bane Nor. De samarbeider med følgende 10 norske sykehus: ●	Stavanger universitetssykehus ●	Ålesund sykehus ●	Tønsberg sykehus ●	Larvik sykehus ●	Kysthospitalet i Stavern ●	Drammen sykehus ●	Bærum sykehus ●	Kongsberg sykehus ●	Blakstad sykehus ●	Ringerike sykehus Dette multinasjonale konsernet tjente i Norge 620 millioner NOK i 2017. -Hvem er så Q-Park i Nederland? Det er eid av det amerikanske investeringsselskapet KKR som har spesialisert seg på velferdstjenester i rike land. Det er for øvrig det samme selskapet som Jonas Gahr Støres DNBs styrte fondsandeler har investert i, en velferdsprofitør, som er på lista over verdens rikeste menn. Parkeringsvakt er enkelt arbeid noe i likhet med å skattelegge, eller kreve beskyttelsespenger, som er den klassiske mafia virksomheten, sammen med smøring og korrupsjon. Det dreier seg om å tømme pengeautomatene og skrive ut bøter til «delingkventene», nesten som politi. Norge har stort behov for enkle arbeidsoppgaver på norske hender. Q-Parks størrelse i Norge er den perfekte kamuflasje for overvåkning i Norge, og når denne tjenesten er på fremmede hender, utgjør det en stor sikkerhetsrisiko for Norge. -Hvor omfattende USAs eierinteresser er i Norge vet vi ikke, men vi vet at i transportsektoren har vi solgt vår eierandel i vårt internasjonale flyselskap, overlatt jernbanen til utenlandske interesser og det samme har skjedd med hurtigruta? En asymmetrisk forbindelse I år har NATOs 70-års jubileum blitt feiret. I storting og regjering er det en enstemmig hyllest til NATO-alliansen. Rødt og Moxnes er en nykommer og åpen dissident, og det kan være noen «skap dissidenter» i NATO-spørsmålet. Slik var det ikke på slutten av 1940-tallet. I Ap var det en kraftfull opposisjon med NATO-motstandere rundt Olav Oksvik som var ytterst betenkte over å gå i allianse med en stormakt som ville dominere hele verden. Høyres store politiker C. J. Hambro så også den asymmetriske forbindelsen ved å binde seg til en stormakt med krigsaktiviteter over hele verden og hadde sine betenkeligheter. Einar Gerhardsen med sin Kråkerøy-tale i februar 1948 var som bestilt av det nylig etablerte CIA. Marshallplanen var lansert og ble falskt oversatt til Marshall-hjelpa for å sukre debatten i Ap for å få tvilende sjeler inn i folden. Norge var et land som trengte alt etter krigen. Ap torpederte den videre debatten om et nordisk forsvarssamarbeid. Nå ville de være med de store. Det fikk den svenske statsministeren Tage Erlander til å skrive i sine memoarer at han aldri hadde møtt noen politisk ledere som hadde et så enfoldig syn på USA som Ap i Norge. I dag kan vi si at det er bare NATO-kaniner. Ved Sovjet Unionens sammenbrudd i 1991 hadde verden en glimrende mulighet til å bygge freden i verden, men USA hadde hele tiden drømmen om verdensherredømme, og USA-kapitalismen som enerådende i verden. Det nye NATO-konseptet fra 1999 åpnet for NATO-involvering i kriger over hele verden, og det har blitt 20 år med tapte kriger i Asia og Afrika, og flere flyktninger enn Den annen verdenskrig skapte. Den forsiktige NATO-politikken som Norge praktiserte de første 50 årene, er definitivt forlatt. Nå er Ap blitt selve krigspartiet og følger med på USAs krigsgalskaper uten tanke og refleksjon, i strid med FN-Charteret og folkeretten. Norge har blitt en atommakt uten reservasjon mot NATOs atomstrategi. USA er i ferd med å opprette fire baser i Norge: ●	Den nedlagte Andøya Orion base er flyttet til Evenes, og USA flytter inn på Andøya med nye Poseidons overvåkningsfly. ●	US marines har base i Troms ●	US marines har base i Trøndelag ●	Rygge flyplass i Østfold blir base for US jagerflyskvadron USAs provokasjoner mot Russland i nord med sin nye Vardø III radar setter Norge i den samme kritisk, strategiske situasjonen som Korea, grensende til stormakter som USA egler seg innpå. Konsekvensene ble en gang et fullstendig ødelagt land og 4 millioner døde. Oberstløytnant Tormod Heier sier i sin nye bok, 2019, «Et farligere Norge?»: «Det aller merkeligste fra myndighetenes side er den totale mangel på selvkritikk. USA, Norge og NATO taper flere kriger enn de vinner – i Afghanistan, i Irak, i Libya og i Syria – så møtes samfunnet med øredøvende taushet. –Hvorfor er det slik?» Norge makter ikke å være en god alliert til USA, og samtidig være en god nabo til Russland. Dermed har USA fått Norge som det ville: Nord-Norge som oppmarsjområde for USAs provokasjoner mot Russland. USA søker alltid krig på fremmed jord. Denne artikkelen handler om økonomi og utenlandsk etablering i Norge. Google har både økonomi og overvåkningspotensiale. NATO-medlemskapet har nå blitt skjebnesvangert for Norge. I tilfellet USA er økonomi og militært maktbruk to sider av samme sak. Verden er i hurtig forandring, og USA-imperiet synger på de siste dager.
Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, Ap, jubler sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, H, over Googles tomtekjøp på 1947 mål på Gromstul i Skien, et skogområde 10 minutters biltur fra Skien sentrum. Tomta er ferdig regulert av Skien kommune, og Solbergregjeringens bidrag er konsesjonene innvilget og fritak for eiendomsskatt på maskiner og eiendom. Alt er på plass i hemmelighet før noe er offentlig kjent. Politisk ledelse og samarbeidspartnerne feiret. Dette er en fullstendig hemmeligholdt forhandlingsprosess som har pågått i mange år fra drøye 2 år som er oppgitt, til sannsynligvis 10 år mellom partene. Partene er: ● Grunneier Leopold Løvenskiold og sønn ● Skien kommune som reguleringsmyndighet ● Nytt selskap «Site Telemark» med grunneieren og Skien kommune for å drive prosessen ledet av Erik Olsson ● Statskraft, selve det norske arvesølvet, med partnerskapsavtale, og ● Regjeringen ved næringsministeren og konsesjonene og fritak av eiendomsskatt Nyheten ble brakt av TA 10.08.2019 skrevet av Vigdis Hella og oppfølging 13.08.2019. -Hvem er Google? Google er et multinasjonalt konsern med hovedkontor i Mountain View i California, børsnotert fra 2004. Google er spredd over hele verden med 44 datterselskaper som til eksempel Google Maps og You Tube. I 2014 hadde Google 85050 ansatte med en inntjening på 66 milliarder US dollar og et resultat på 16,496 milliarder US dollar. Google er en del av USAs overvåkningssystem. Det er Edward Snowdon som har informert verden om dette i 2013. Han er forfulgt og truet av USA og har derfor søkt asyl i annet land. Google ble reorganisert i 2015. Google Norge hadde i 2014 en inntjening på 2 milliarder kroner i Norge og tilnærmet ingen skatt som er en konkurransefordel, som er en trussel mot norske mediebedrifter, som hadde lavmælte protester. Man protesterer ikke høyt mot USA-kapitalismen der i gården. Multinasjonale konsern betaler ingen eller ytterst lite skatt i de land de henter ut sine verdier. Europeiske land forsøker nå å skatte legge Google, og nylig ble de truet av president Donald Trump. USA forsvarer sine multinasjonale konsern om nødvendig med militærmakt. «Site Telemark» «Site Telemark AS» er selskapet som er opprettet for å gjennomføre den dypt hemmelige prosessen for å tilrettelegge salget bestående av: - Grunneier Leopold Løvenskiold - Skien kommune ved ordfører Hedda Foss Five og kommunalsjef Karin Finnerud - Statskraft er ikke representert ved navnet person i «Site Telemark», men konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen dukker opp i sammenheng med selskapet, men det er pressesjef Knut Fjerding som uttaler seg om Statskrafts tilfredshet. - Google har ikke vært representert ved kjente navn, de snakket engelsk, men ikke hvem og hva de representerte. Det betyr at i tillegg til Google har CIA, Pentagon og NED vært til stede. NED er USAs organisasjon for å kontrollere om demokratiet i Norge er kompatibelt til USA-kapitalismen, eller det er nødvendig med justeringer som for eksempel privatisering av Statskraft eller regime skifte. Det er bare pressesjef i Google, Helle Skjervold, som har uttalt seg om partneravtalen med Statskraft for å tilrettelegge en del infrastruktur på tomt for å forberede en eventuell utbygging. Hun lovet intet. - Erik Olsson har vært leder av «Site Telemark» i nærmere 2 år. Han er leder av Skien Datasenter Utvikling AS som er eid av Skien kommune, Telemark fylkeskommune og Leopold Løvenskiold. Erik Olsson er leder og styreleder i Choose AS og eier 100% av aksjene. Erik Olsson er utdannet i sjøforsvaret og har 14 års erfaring som marineoffiser. I dette hemmeligstemplet arbeidet vet vi da at han har høyeste sikkerhetsklarering. - «Site Telemark» har inngått avtale av 7.11.2018 med Skagerak Nett AS om levering av tilstrekkelig mengde av grønn fornybar energi til «Site Telemark» for begynnende uttak på 50 MW som på sikt kan økes til 500 MW. - Høyreregjeringens medvirkning er de nødvendige konsesjoner, lovnad om å fjerne eiendomsskatten på maskiner og eiendomsskatten på tomta. Det siste er kommunen som avgjør, og skattebelastningen kan også bli en sak for EØS-avtalen. Forventningene til Google Drømmen om arbeidsplasser er det som får jubelen til å gå i taket, å bli sett av de store, «sette Norge på kartet». Direktør Eivind Heløe i fornybar energi i Norge setter tall på drømmen ved å vise til en kartlegging i 2017 av Menon Economics på oppdrag av Energi Norge at datasenter av denne størrelsen vil kunne bidra med 6800 årsverk over 12 år, og ved full drift 460 årsverk. Alle er innstilt på å gjøre seg lekre for Google i konkurranse med europeiske land som Sverige, Finland, Danmark, Nederland, Belgia og Irland, som har sikret seg Google tomter. Google-anlegget i Fredricia i Danmark skal være klart til bruk i 2020 og har i anleggsperioden gitt 1450 arbeidsplasser, og ved full drift kan det bli opp mot 200 arbeidsplasser. -Hva gjør Norge attraktiv for Google? Det er selvfølgelig energisituasjonen, og da ren fornybar energi. Her er vi suverene i sammenligning med sammenlignbare land. Vi har noe å selge som det er en stor og voksende etterspørsel etter, og vi kan sette våre betingelser. Norges beliggenhet i den rolige og solvente delen av Europa, NATO-land som lydig deltaker i de USA anførte kriger de siste 20 årene utenfor NATO-området, og en helt usedvanlig USA-servilitet. I forhold til USA har vi et dysfunksjonelt demokrati, Solbergregjeringen har nok med sine egne problemer og ingen opposisjon. -Har forhandlingsselskapet «Site Telemark» sikret Norges interesser? Google har sikret seg en attraktiv tomt med alle rettigheter. Hvis ingen ting skjer på 10 -20 år, vil Google ha gjort en verdifull og stigende investering, og bundet opp land og fornybar energiforsyning og produksjon. -Er det gitt tidsfrister for anleggsstart, bruk av norsk arbeidskraft og hvem har betalt reguleringskostnader, konsesjonsgebyrer, etc? Husmannen og godseieren USA har over halvparten av jordas multinasjonale konsern. Disse har vært spredd utover verdens råvarerike land for å utvikle kildene til rikdommene til landenes og folkenes beste. Men de entydige erfaringene har vært at de multinasjonale konsernene har blitt rikere og rikere og landene fattigere fra Kong Leopold II av Belgia og utplyndringen av Belgisk Kongo til dagens Demokratiske Republikk Kongo til dagens Iran og Venezuela hvor krigen er kampen om olja og resursene i disse landene. Når råvarekildene er utnyttet og tømt, forsvinner de multinasjonale konsernene og overlater til fattige og utplyndrede land og folk å rydde opp i dritten og forurensingen. Hele veien er det den fattige mot den rike; stod de opp mot overmakta, ble de korrumpert med penger og gull, og de mest stridbare ble myrdet. Gikk det ikke med list, ble militæret sendt inn. Sagt forsiktig med dagens språk; multinasjonale konsern har dårlig omdømme. Det må Norge ta høyde for. Drømmen om arbeidsplasser kan bli løsarbeidere fra Baltikum og Østblokken og dataeksperter fra India. Den norske husmannen står med lua i handa og tar det som er igjen. Vårt dysfunksjonelle demokrati; Høyre og Ap har de enfoldigste politikerne. Sykehuset Telemark i Skien Sykehuset Telemark i Skien er som de fleste norske offentlige sykehus drevet for skattebetalernes penger med beskjedne egenandeler til en maks grense. Men ikke alt; parkeringsområdet er satt bort til Q-Park som er et nederlandsk selskap med et norsk stråselskap. Dette selskapet har satt inn annen rangs parkeringsautomater som skaper mange feller, som igjen skaper parkeringsbøter. I driftsavtalen av 2.11.2018 mellom Sykehuset Telemark og Q-Park AS går det fram at parkeringsbøtene er en viktig del av inntjeningen. Videre er Sykehusets del av dette rovet hemmelig og sladdet, heller ikke Q-Parks betjenters del av dette bytte er opplyst. Min interesse for Q-Park vokser. Det er en av Europas og Norges største parkeringsselskap som i Norge driver ca 500 parkeringsanlegg fra sør til Bodø i nord særlig i samarbeid med det offentlige som universiteter, studentsamskipnader og Bane Nor. De samarbeider med følgende 10 norske sykehus: ● Stavanger universitetssykehus ● Ålesund sykehus ● Tønsberg sykehus ● Larvik sykehus ● Kysthospitalet i Stavern ● Drammen sykehus ● Bærum sykehus ● Kongsberg sykehus ● Blakstad sykehus ● Ringerike sykehus Dette multinasjonale konsernet tjente i Norge 620 millioner NOK i 2017. -Hvem er så Q-Park i Nederland? Det er eid av det amerikanske investeringsselskapet KKR som har spesialisert seg på velferdstjenester i rike land. Det er for øvrig det samme selskapet som Jonas Gahr Støres DNBs styrte fondsandeler har investert i, en velferdsprofitør, som er på lista over verdens rikeste menn. Parkeringsvakt er enkelt arbeid noe i likhet med å skattelegge, eller kreve beskyttelsespenger, som er den klassiske mafia virksomheten, sammen med smøring og korrupsjon. Det dreier seg om å tømme pengeautomatene og skrive ut bøter til «delingkventene», nesten som politi. Norge har stort behov for enkle arbeidsoppgaver på norske hender. Q-Parks størrelse i Norge er den perfekte kamuflasje for overvåkning i Norge, og når denne tjenesten er på fremmede hender, utgjør det en stor sikkerhetsrisiko for Norge. -Hvor omfattende USAs eierinteresser er i Norge vet vi ikke, men vi vet at i transportsektoren har vi solgt vår eierandel i vårt internasjonale flyselskap, overlatt jernbanen til utenlandske interesser og det samme har skjedd med hurtigruta? En asymmetrisk forbindelse I år har NATOs 70-års jubileum blitt feiret. I storting og regjering er det en enstemmig hyllest til NATO-alliansen. Rødt og Moxnes er en nykommer og åpen dissident, og det kan være noen «skap dissidenter» i NATO-spørsmålet. Slik var det ikke på slutten av 1940-tallet. I Ap var det en kraftfull opposisjon med NATO-motstandere rundt Olav Oksvik som var ytterst betenkte over å gå i allianse med en stormakt som ville dominere hele verden. Høyres store politiker C. J. Hambro så også den asymmetriske forbindelsen ved å binde seg til en stormakt med krigsaktiviteter over hele verden og hadde sine betenkeligheter. Einar Gerhardsen med sin Kråkerøy-tale i februar 1948 var som bestilt av det nylig etablerte CIA. Marshallplanen var lansert og ble falskt oversatt til Marshall-hjelpa for å sukre debatten i Ap for å få tvilende sjeler inn i folden. Norge var et land som trengte alt etter krigen. Ap torpederte den videre debatten om et nordisk forsvarssamarbeid. Nå ville de være med de store. Det fikk den svenske statsministeren Tage Erlander til å skrive i sine memoarer at han aldri hadde møtt noen politisk ledere som hadde et så enfoldig syn på USA som Ap i Norge. I dag kan vi si at det er bare NATO-kaniner. Ved Sovjet Unionens sammenbrudd i 1991 hadde verden en glimrende mulighet til å bygge freden i verden, men USA hadde hele tiden drømmen om verdensherredømme, og USA-kapitalismen som enerådende i verden. Det nye NATO-konseptet fra 1999 åpnet for NATO-involvering i kriger over hele verden, og det har blitt 20 år med tapte kriger i Asia og Afrika, og flere flyktninger enn Den annen verdenskrig skapte. Den forsiktige NATO-politikken som Norge praktiserte de første 50 årene, er definitivt forlatt. Nå er Ap blitt selve krigspartiet og følger med på USAs krigsgalskaper uten tanke og refleksjon, i strid med FN-Charteret og folkeretten. Norge har blitt en atommakt uten reservasjon mot NATOs atomstrategi. USA er i ferd med å opprette fire baser i Norge: ● Den nedlagte Andøya Orion base er flyttet til Evenes, og USA flytter inn på Andøya med nye Poseidons overvåkningsfly. ● US marines har base i Troms ● US marines har base i Trøndelag ● Rygge flyplass i Østfold blir base for US jagerflyskvadron USAs provokasjoner mot Russland i nord med sin nye Vardø III radar setter Norge i den samme kritisk, strategiske situasjonen som Korea, grensende til stormakter som USA egler seg innpå. Konsekvensene ble en gang et fullstendig ødelagt land og 4 millioner døde. Oberstløytnant Tormod Heier sier i sin nye bok, 2019, «Et farligere Norge?»: «Det aller merkeligste fra myndighetenes side er den totale mangel på selvkritikk. USA, Norge og NATO taper flere kriger enn de vinner – i Afghanistan, i Irak, i Libya og i Syria – så møtes samfunnet med øredøvende taushet. –Hvorfor er det slik?» Norge makter ikke å være en god alliert til USA, og samtidig være en god nabo til Russland. Dermed har USA fått Norge som det ville: Nord-Norge som oppmarsjområde for USAs provokasjoner mot Russland. USA søker alltid krig på fremmed jord. Denne artikkelen handler om økonomi og utenlandsk etablering i Norge. Google har både økonomi og overvåkningspotensiale. NATO-medlemskapet har nå blitt skjebnesvangert for Norge. I tilfellet USA er økonomi og militært maktbruk to sider av samme sak. Verden er i hurtig forandring, og USA-imperiet synger på de siste dager.
Ordfører i Skien, Hedda Foss Five, Ap, jubler sammen med næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, H, over Googles tomtekjøp på 1947 mål på Gromstul i Skien, et skogområde 10 minutters biltur fra Skien sentrum. Tomta er ferdig regulert av Skien kommune, og Solbergregjeringens bidrag er konsesjonene innvilget og fritak for eiendomsskatt på maskiner og eiendom. Alt er på plass i hemmelighet før noe er offentlig kjent. Politisk ledelse og samarbeidspartnerne feiret.
 
H. Boye Svendsen
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering