FAGFORBUND MOT EØS

«EØS-avtalen påvirker norsk arbeidsliv og samfunn gjennom beslutninger fattet i EU.

LO krever at norske myndigheter går imot begrensinger i retten til kollektive kampmidler, det kollektive forhandlingssystemet og retten til nasjonal lønnsdannelse. ILO-konvensjoner, norske tariffavtaler og norsk arbeidslivslovgivning må gis forrang foran EU regler.
En slik forrang må avklares mellom EØS-avtalens parter».

Dette vedtaket fattet en enstemmig LO-kongress i 2013. I klartekst krever LO at norske arbeidslivslover skal være overordnet EØS-regler. Dette er et vedtak som er i strid med EØS-avtalens protokoll 35. Her kommer det fram at EØS/EU lovgivning skal være overordnet nasjonal lovgivning hvis de ikke er sammenfallende.

Norsk Transportarbeiderforbund vedtok blant annet følgende på sitt landsmøte i 2014: «Norge har gjennom to folkeavstemninger sagt nei til norsk medlemskap i EU. Som følge av Norges siste nei til medlemskap ble Norges deltakelse i EUs indre marked regulert av EØS-avtalen. Denne avtalen bygger på EUs fire friheter, fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft og de direktiv og forordninger som vedtas i EU. Avtalen berører dermed lønns- og arbeidssituasjonen for mange av Norsk Transportarbeiderforbunds medlemmer på en svært negativ måte. Norsk Transportarbeiderforbund krever at Norge sier opp EØS-avtalen.»

I år har to nye fagforbund fattet vedtak om EØS på sine landsmøter. Landsmøtet i EL og It- forbundet konkluderer med at «EØS-avtalen må erstattes med en handelsavtale.» Vedtaket til Fellesorganisasjonen sier at «EØS undergraver faglige rettigheter, folkestyret og demokratiet. Grensen er derfor for mange nådd. Tida er inne for en annen tilknytningsform til EU.»

Fagforbundet er kritiske om EU/EØS i sitt prinsipp- og handlingsprogram for 2013-2017, vedtatt på sitt landsmøte i 2013. «Norske arbeidstakere påvirkes daglig av de beslutningene som fattes i EU, og EUs direktiver innskrenker nasjonale virkemidler mot sosial dumping og reduserer faglige rettigheter og velferdsordninger. Dette legger opp til en liberalisering av handel med tjenester som inneholder fri etableringsrett over landegrensene, og at opprinnelseslandets lovgivning for tjenesteområdet skal gjelde overalt der virksomheten etableres. Dette vil blant annet frata demokratisk kontroll og hindre kvalitetsmessig kontroll i landet der virksomheten drives. Resultatet vil også kunne bli sosial dumping av arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår i et stort omfang… Derfor mener Fagforbundet at arbeidslivsspørsmål og faglige rettigheter må ut av avtalen, slik at vi kan bevare den norske arbeidslivsmodellen.»
EØS-avtalen har vært en realitet siden 1. januar 1994. Nei til EU har gjort vedtak om at EØS-avtalen må erstattes av en handelsavtale. Den økende faglige motstanden mot EØS kan føre til at LO-kongressen i 2017 vil fatte et vedtak om at EØS-avtalen må sies opp, og erstattes av en annen tilknytningsform til EU. Da vil vi være et langt skritt nærmere målet om at EØS-avtalen blir erstattet av en handelsavtale.

Styret i Østfold Nei til EU

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Hellig EØS-avtale?

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

(14 - 2017) Stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe, som begge representerer Senterpartiet, har foreslått et krafttak for et...


Kan vi leve med EØS-avtalen?

1994: Norsk EU-avstemming. EU-barometeret i NRK-studio viste en Nei-seier med 53% mot Ja-sidens 47% ved 01-tiden natt til tirsdag.Foto: NTB Scanpix, Erik Johansen

(18 / 2017) Konsekvenser for norsk arbeidsliv og samfunn

OLAV BOYE
Olav Boye, tidligere faglig tillitsvalgt i Norsk Grafisk Forbund ogen periode på...


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering