Illustrasjonsfoto: Under saneringen av høyblokka i Regjeringskvartalet, Oslo. Her er arbeideren beskyttet og sikret. 																			Foto: Krister Sørbø / SCANPIX
Illustrasjonsfoto: Under saneringen av høyblokka i Regjeringskvartalet, Oslo. Her er arbeideren beskyttet og sikret. Foto: Krister Sørbø / SCANPIX

Vi har også flere forskrifter som er aktuelle og viktige i forhold til denne problematikken. I forskrift om utførelse av arbeid omhandler forskriftens andre del krav til arbeid med kjemiske og biologiske risikofaktorer. Åtte kapitler i denne forskriften finner vi i den aktuelle delen, altså andre del. I arbeidsplassforskriften finner vi også kapitler som er viktig med hensyn til eksponering av farlige stoffer. Forskrift om tiltaks- og grenseverdier er også en aktuell forskrift som omhandler kjemiske og biologiske faktorer i arbeidsmiljøet.

 
I mai i fjor skrev Stein Knardahl, professor dr.med. Avdelingsdirektør for Avdeling for arbeidspsykologi og fysiologi ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, en kronikk hvor han belyste omfanget av kjemiske stoffer. «Produktregisteret i Norge inneholder cirka 7500 stoffer som inngår i kjemiske produkter, og det tilkommer cirka 300 nye stoffer hvert år. REACH, som er EUs regulering for å forberede beskyttelse av helse og miljø fra risiko som skyldes kjemikalier, inneholder 48 500 registreringer av 10 500 unike kjemiske stoffer. Det internasjonale Chemical Abstract Service-kjemikalieregisteret (CAS.ORG) inneholder 120 millioner registrerte kjemiske stoffer».


Videre skrev Knardahl at «Hvert år utvikles over tusen nye stoffer. Det er selvsagt ikke slik at alle disse kjemikaliene er farlige. Poenget er at man ikke kjenner betydningen for helse for svært mange av dem. Og nye stoffer kommer til hele tiden.»


I 2011 ga Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) ut «Faktabok om arbeidsmiljø og helse 2011». Ifølge faktaboken er det anslått at om lag 74 000 arbeidsrelaterte dødsfall i EU hvert år kan knyttes til farlige stoffer på jobben. Dette tallet er om lag ti ganger høyere enn tallet på arbeidsskadedødsfall.


I en kronikk i Tidsskriftet Den Norske Legeforening i 2011 skriver dr.med. Sverre Langård at arbeidsrelatert kreft er underrapportert i Norge. Det ble i 2006 meldt inn 300 tilfeller av arbeidsrelatert kreft. Om lag 200 av disse tilfellene ble godkjent av NAV/Rikstrygdeverket som yrkessykdom. Like fullt er det fortsatt stor underrapportering skriver Langård i kronikken.

Les mer i Friheten.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering