Forrige gang var vi inne pa at de verste bandittene blant oss stadig er ute etter a skaffe seg et sakalt ”menneskelig ansikt”, det vil si en medieprofil som er langt bedre enn de fortjener. De mest apenlyse manipulasjonene i den retningen er reklamemakernes ”branding”: duftende hamburgere og iskald Coca Cola som markedsforer noen av de verste overgrep mot menneskerettighetene og den okologiske balansen i var tid.La oss se pa hvordan sakalt ”radikale” mennesker er med pa a gi reaksjonen ”et menneskelig ansikt”.

Imamer med sjarmerende aksent appellerer til radikale nordmenn og idealistiske humanetikere. Deres ”menneskelige ansikt” fikk litt av et skudd for baugen av ei motig somalisk jente. Men fortsatt er det enkelte humanetikere som stiller opp pa deres premisser for a bekjempe det sakalte KRL-faget.

Skjonner humanetikerne hva de driver med? Uansett om vi regner oss som kristne eller ikke, eksisterer det i mange sammenhenger en felles etisk plattform mellom humanetikere, kristne, sosialister og agnostikere. Disse grunnsetningene avspeiles i menneskerettighetene. Uansett om vi misliker de kristne innslaga i KRL, er de allmenn-etiske delene viktigst, og innslaga om kristendommen, som tross alt er var dominerende religion, er ikke disse sa avgjorende at det er noen vektig unnskyldning for a slippe. Kunnskap om kristendom er ogsa kulturkunnskap. Og faget inneholder ogsa fakta om Islam. Ei anna sak er det at en sosialistisk etikk glimrer med sitt frav?r i faget. La oss heller reagere pa det, og kreve endringer der.

Uansett hva vi meiner om kristen etikk; den har utvilsomt innslag av likeverd og solidaritet som de kristne sjol har store problem med a leve opp til. Dette vil norske muslimer gjerne spare sine barn for a hore noe om. I folge en superliberal holdning er det utelukkende foreldrenes sak. Men er det riktig? Hva med innvandrerbarnas orienteringsevne i det norske samfunnet, dersom de gar glipp av de viktigste etiske verdiene det bygger pa?

Og hva setter de i stedet? Det er i alle fall ikke Humanetisk Forbunds eller Sosialistisk Venstrepartis normer. Ingen ting er meir fjernt for imamene enn akkurat det. Dermed skal vi ikke undre oss over at andregenerasjonsungdom i slike miljoer mister etisk fotefeste. HEF risikerer a bli det som Lenin kalte ”nyttige idioter” for imamene. For dersom HEF hadde operert i et muslimsk land, ville organisasjonen bli forbudt og lederne fatt strenge straffer. Imamenes ”allianse” med HEF i striden om ”det nye religionsfaget” KRL gar derfor ut pa a gi muslimsk intoleranse ”et menneskelig ansikt”.

Pa si reise til Balkan er Jens Stoltenberg ute i samme ?rend. I det sakalt ”liberale” Stor-Kroatia folte Jens at ”han var spesielt hjemme”. Men slik oppfatter ikke over en halv million fordrevne serbere situasjonen. Det hjelper dem ikke det grann at de nye makthaverne i Kroatia hevder at de er ”sosialdemokrater”. Det sa ogsa sionistene i Israel etter at de hadde drevet ut halvannen million palestinere fra sine sakalte ”FN-garanterte” eiendommer i 1948. I tida etterpa var norske politikere med pa a pusse Ben Gurions og Golda Meirs ”menneskelige ansikt”.

Ved a rose de kroatiske makthaverne gjor Stoltenberg situasjonen enda verre for de fordrevne. Sa lenge alle visste at Tudjman-regimet var et gedigent fascistisk regime, hadde de etnisk utrensa serberne en viss sympati i andre land. Da de sterkt nasjonalistiske kroatene valgte et sakalt ”demokratisk” regime, fikk det automatisk absolusjon fra Stoltenberg og andre godtruende vestlige ledere til a landsforvise serberne for alltid og beslaglegge deres eiendommer, som beloper seg til milliard-verdier. Men de etnisk utrensa serberne blir sittende i leirer i et utarma Serbia, under Verdensbankens og Pengefondets pisk.

La oss si det som det er: Ved a rose Stor-Kroatia, med grenser som blei trekt av Hitler i samarbeid med de kroatiske fascistene, har Stoltenberg gitt den etniske utrensinga ”et menneskelig ansikt”. Serberne fra Kosovo gar med i samme sausen. Ikke en gang ”omplassering” av tre-fire millioner kurdere og drap pa n?rmere femti tusen av dem far betegnelsen ”etnisk rensing” - et begrep som egentlig er laga av det amerikanske PR-byraet Knowlton & Hill for a sjikanere serberne - trass i at deres ”etniske utrensinger” er bagatellmessige i forhold til Israel, Tyrkia og Kroatia.

Men na har vi jo begynt a elske den etniske utrenseren Karadzics partifeller i Serbia. Skal ogsa han fa ”et menneskelig ansikt” gjennom sin gamle allierte Djindjic, som er Vestens yndling?

Konklusjonen er: La oss v?re skeptiske til alle som trenger eller tildeler andre ”et menneskelig ansikt”. La oss vise tiltru til de som kort og godt er mennesker.

TVI
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering