(Hans Petter Hansen - nr 24 - 2001) Vi har sagt det mange ganger før og gjentar: Den mest usosiale og urettferdige beskatning som fins er MOMSAVGIFTSBESKATNINGEN. Ikke desto mindre har Stortinget nå ikke bare vedtatt å øke momsen på bygg, anlegg og varer til hele 24 prosent, men også innført moms på tjenester - også av humanitær art.Dette har fått begeret til å flyte over for de frivillige organisasjonene: - Nok er nok. Arbeidet vårt rammes allerede hardt av momsen, og blir de nye momsvedtakene stående også i det reviderte nasjonalbudsjettet, vil det få alvorlige og vidtrekkende konsekvenser, sier generalsekretær i Redd Barna, Gro Brækken, i et innlegg i Dagsavisen. Så er da også reaksjonene i de humanitære organisasjoner deretter:

Organisasjoner som Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke, Kreftforeningen, Blindeforbundet, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Redningsselskapet, utgjør i dag en bred aksjon som står sammen, skulder ved skulder. Vanligvis forbindes disse organisasjoner med nødhjelp og redningsarbeid, helsetiltak og forskning, ikke med momsrevisjoner og den slags. Men det de nå stilles overfor er av en slik art at de kan få helt ødeleggende konsekvenser for det frivillige, humanitære arbeidet i Norge.

Som eksempel på hvilke negative konsekvenser de nye momsvedtakene vil få for de frivillige humanitære organisasjonene, viser Gro Brækken til at hennes organisasjon, Redd Barna, i dag betaler åtte millioner kroner årlig i merverdiavgift på varer. Når denne avgiften nå blir utvidet til også å gjelde tjenester, for eksempel på ekstra arbeid i forbindelse med hjelpeaksjoner, betyr det at utgiftene øker med enda 5 millioner kroner årlig. 13 millioner kroner er mye penger, og må i så fall tas direkte fra det arbeidet som bedrives. Konsekvensen er at tilbud til barn og ungdom reduseres, både lokalt og internasjonalt. For disse pengene, 13 millioner kroner, kunne Redd Barna ha hjulpet 15-20 000 flere barn i den tredje verden.

Til andre eksempler hører Redningsselskapet som fra før av betaler årlig ca 30 millioner kroner i moms. Etter «reformen» vil momsutgiftene øke til ca 38 millioner kroner - hvilket tilsvarer driften av to redningsskøyter, og vil gi en betydelig svekkelse av beredskapen langs vår vidstrakte kyst. Og videre: Mens Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke i dag betaler 3,8 millioner kroner årlig i momsutgifter, vil de øke til ca 10,8 millioner kroner. Økningen alene tilsvarer driftskostnadene ved de fire Hjerte- og lungesentrene i Oslo, Bergen og Trondheim.

For Røde Kors-organisasjonens vedkommende vil momsutgiftene øke fra dagens 15 millioner kroner årlig til hele 28 millioner, noe som vil presse organisasjonen til å redusere aktiviteten i Norge innen beredskap og redning. For Den norske kreftforening, som ikke har noen som helst form for statsstøtte, og som må ut med ca 16,5 millioner kroner i merverdiavgift til staten hvert år, vil innføringen av moms på tjenester bety en merbelastning på fem millioner - noe som uvegerlig vil føre til reduksjon i kreftforskning, kreftomsorg og forebyggende kreftarbeid.

Listen over de negative konsekvenser stortingsvedtaket om moms på tjenester er mange, og samtlige frivillige humanitære organisasjoner i Norge rammes der det svir mest: På pungen. - Vi hadde fortjent et oppmuntrende klapp på skulderen fra dem som styrer landet. I stedet har vi fått et sviende rapp over fingrene, sier Redd Barnas generalsekretær, Gro Brækken.

Hennes og de øvrige humanitære organisasjoners krav overfor de statlige myndigheter, Storting og Regjering, er ikke «mellomløsninger», men totalt fritak for all moms på både varer og tjenester. Noe annet vil være usikkert, og avhengig av velvilje fra den til enhver tid sittende regjering. Vi støtter helt og fullt kravet om totalt fritak for all moms på både varer og tjenester for de frivillige humanitære organisasjonene. Vi finner det ikke bare meningsløst, men skammelig at det søkk rike Norge, via den nye moms-«reformen», bremser opp for det samfunnsmessig viktige arbeidet som de frivillige humanitære organisasjoner driver i vårt eget og andre land!

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering