Bilet er ikke tatt i forbindelse med artikkelen, og viser en ulykke tidligere i år med gravemaskinvelt og døden til følge. 																											 Foto: Joakim Halvorsen / NTB scanpix
Bilet er ikke tatt i forbindelse med artikkelen, og viser en ulykke tidligere i år med gravemaskinvelt og døden til følge. Foto: Joakim Halvorsen / NTB scanpix

I mai og første del av juni har Arbeidstilsynet gjennomført 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid. På 13 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse, og Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen. Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten.


– 13 stans er ikke et veldig høyt tall, men skadepotensialet er stort. Derfor er det svært alvorlig for de arbeidstakerne som risikerer å bli utsatt for en ulykke fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, sier direktør Trude Vollheim I Arbeidstilsynet.

Typiske funn
Typiske funn, som har ført til pålegg i tilsynsaksjonen er:


● Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
● De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
● Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
● Gravemasser er plassert for nær der det graves
● Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
● Rømningsveier mangler
● Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
● Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
● HMS-kort mangler


Arbeidsmiljøloven
Arbeidsmiljøloven er en vernelov som setter en rekke krav som skal etterleves. Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

arbeidstilsynet


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering