Illustrasjonsfoto: En cubaner leser partiavisa Granma																				AP Photo/Desmond Boylan
Illustrasjonsfoto: En cubaner leser partiavisa Granma AP Photo/Desmond Boylan

Dette innlegget forteller om den økonomiske krigen USA har ført mot Cuba siden revolusjonen i 1959/60. De har ikke klart å knekke landets styre eller oppslutningen om det, men det er klart at det koster. Det koster veldig mye. Og hvis vi skal snakke om å blande seg inn i andre land – er ikke dette en innblanding i landets styre?


Knut Lindtner


Det var den væpnete sivilbefolkningen (bildet over) som stanset det CIA-organiserte invasjonsforsøket i Grisebukta i 1961. De som angrep kom seg knapt opp fra standa der de hadde gjort landhugg. De hadde regnet med massiv støtte fra sivilbefolkningen, men det var det motsatte som skjedde.


En gang har de forsøkt seg med et invasjonsforsøk – i Grisebukta – som mislyktes fullstendig . Utover det har de både sendt skadedyr for å ødelegge landes avlinger og på alle tenkelige måter å sabotere landets økonomi. Det er en kjent sak at de har gjort en rekke drapsforsøk mot landets leder, nå avdøde Fidel Castro. Ingen av våre selvproklamerte demokrater har protestert. De har vært like tause som under Khashoggi-saken. Når våre «venner» gjør forferdelig ting gjelder det helt andre regler for hva som er akseptabelt enn når andre gjør det.


Cuba har et helsesystem som alle land kan misunne. USA-borgere drar nå i hemmelighet til Cuba for å få gratis helsehjelp. I latinamerikansk sammenheng kan det ikke sammenlignes med noen andre land.


Hvorfor er Cuba en torn i øyet på USAs ledelse? Landet står frem som et eksempel for hele den latin-amerikanske befolkningen at det er mulig å lage et bedre system enn de de har fått tredd ned over hodet ved hjelp av USA, enten militært gjennom kupp eller invasjoner, trusler eller utpressinger. Latin-Amerika er USAs bakgård og det er USAs regler som gjelder der.


Cuba er virkelig truet av USA. Hva ville USA gjort hvis Russland hadde gjennomført en militærøvelse på Cuba tilsvarende Trident Juncture i Norge. Da ville vi hatt krig. Våre politikere og militære klarer ikke ta inn over seg dette avgjørende poenget. De maler på det samme mantraet at kjempemilitærøvelsen Trident Juncture ikke er en trussel mot Russland. I USA ville de ledd seg forderve av en slik påstand under en lignede øvelse på Cuba.


USAs blokade har kostet Cuba over 930 milliarder dollar
Cubas årlige rapport til FNs hovedforsamling om virkningene av USAs blokade viser at totalen av kostnadene som USAs politikk har påført landet beløper seg til mer enn 933 milliarder USA dollar.
I den 12 mnd. perioden for rapporten (april 2017 – 2018), har blokaden ført til tap av mer enn 4.3 milliarder dollar, en økning som følge av at USAs President Donald Trumps nye tiltak i juni 2017.
Eksempelet med åpent universitet-nektelse for Cubanske studenter er inkludert i rapporten, en sak hvor CSC (Storbritannias cubaforening) ledet en seirende kampanje for å omgjøre utestengelsen.
Braille-maskiner er til blindeskrift.


Et resultat av blokadens effekter på spesialskolene er også tatt med, ved at Cuba ikke har mulighet til å kjøpe Braille maskiner siden de er produsert og selges i USA. CSC og National Education Union (NUT Seksjonen) har samarbeidet på et blokadelurende prosjekt som har vist seg i stand til å levere dusinvis av Braille maskiner til spesialskoler på Cuba.


FN vil stemme over Resolusjon 72/4: ‘Nødvendigheten av å stoppe den økonomiske, kommersielle og finansielle blokaden påført av USA mot Cuba’ for 27de påfølgende år, på onsdag 31 Oktober 2018.
I 2017, stemte 191 land for resolusjonen, og bare USA og Israel stemte mot. CSC er altså Cubaforeningen i England. Ære være dem.


( I år ble resultatet av FN-avstemmingen det samme som i 2017)
CubaNytt, Terje Enger

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering