Frode Berg og hans forsvarer Ilja Novikov ved byretten i Moskva ved domsavsigelsen tirsdag 															Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Frode Berg og hans forsvarer Ilja Novikov ved byretten i Moskva ved domsavsigelsen tirsdag Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Det er grunn til å bli forbauset over støtte- og forsvarergruppen til Frode Berg som optimistisk uttalte etter spionanklage og spiondommen på 14 år på harde vilkår, at nå var det bare å søke benådning for Frode Berg. Nå er dommen kjent, og grunnlaget for dommen som bl.a. er 5 kurerturer til Moskva med overlevering av dokumenter og til sammen 150.000,- NOK til den russiske kontakten. Frode Berg er som kjent den pensjonerte grenseinspektøren i Kirkenes. Nordmannen og hans forsvarer har akseptert dommen og unnlatt å anke den.
-Hvorfor skal President Putin benåde en spion som går i tjeneste hos en fiendtlig nasjon som har innført en rekke sanksjoner mot Russland, demoniserer Russland og Russland-hat, og som provoserer og forbereder krig mot Russland? 

Treholt-saken
Treholt-saken fra 20. januar 1984 og hans privatiserte utenrikspolitikk gav ham lovens strengeste straff på 20 års fengsel i 1985 for politisk spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Saken er sammenlignbar. Saken førte til omfattende debatt her hjemme og blusser fortsatt opp. Den norske dommens strenghet, daværende statsminister Willochs medvirkning, og Willochs varamann som lagmann i domstolen, og hemmelige agenter fra USAs morder organisasjon CIA som anonyme vitner, svekker domstolens troverdighet. Når en stor del av den norske befolkningen stiller seg kritisk til Treholt-dommen, er det på grunn av den politiske innblandingen med et styrende USA på bakrommet, domstolens kvalitets- og karakterbrist og den alminnelig tvil om hvor alvorlig Treholts forbrytelser egentlig var. Treholts venner i Ap satt helt stille i båten da den suksessfylte diplomaten falt fra klippen. Arne Treholt ble benådet i 1992. 

Et kort tilbakeblikk
I 2013 solgte statsminister Jens Stoltenberg Norges mest moderne ubåtbase Olavsvern i Troms til en privatinvestor i Tromsø for 38 millioner NOK. Olavsvern kostet 4000 millioner NOK å bygge. Nå ble basen bl.a. utleid til russiske forskningsfartøyer. Utrulig perspektivløst av norske politikere. Året etter i 2014 fant USA ut at russerne og Russland var farlige. Det var igjen behov for et bærende fiendebilde.


Det ble sanksjoner mot Russland som Erna Solberg kastet seg på. Resultatet var at kystbefolkningen tapte en fiskeeksport til Russland på 6,5 milliarder NOK pr år. 

Mikhail Gorbatsjov
Sovjetunionens siste president Mikhail Gorbatsjov og USAs og president Bush seniors forsikringer om at NATO ikke skulle flytte grensene lengre østover etter Tysklands samling og heller ikke ta opp tidligere sovjetrepublikker og Warszawa-pakt land i NATO. Men i sin 243 års historie har USA dokumentert og autorisert løgnen som en legal styringsmekanisme mellom land. USA startet umiddelbart manipulering og undergraving av østblokken og i 2002 var 12 nye medlemsland kommet inn i NATO. USA klarte å få til statskupp i Ukraina, men da var President Putin kommet så langt i å gjenreise det russiske folkets verdighet at han satte ned foten. Siden har det gått dårlig med Ukraina. Både USA og EU har i dag så store problemer at det er intet å hjelpe Ukraina med.


USA og norske politikere skriker om folkeretten og Krim, hvor et solid folkeflertall valgte Russland. USA, Norge og NATO er fullstendig blind for egne krigsforbrytelser i de 20 siste årene. NATO-landene med USA i spissen har bombet, gjennomført aggresjonskriger og terror og drap på millioner av mennesker fra det gamle Jugoslavia i 1999, Afghanistan i 2001, Irak i 2003, Libya i 2011, Syria i 2013 til Jemen i dag med millioner av drepte mennesker, millioner av ødelagte liv og millioner av flyktninger vi nekter å ta ansvar for.

Norge en del av atombombeterrorismen
Norge er en del av atomstrategien som sin forsvarspolitikk med sin første slags angrep. Norge er en terrorstat som har gjort livet og framtiden usikker for alle nordmenn. USA bruker Nord-Norge som oppmarsjområde til provokasjoner og krigsforberedelser mot Russland. USA har alltid ført krig på fremmed jord, aldri risikert eget land. USA har ingen medfølelse med andre folk, selv ikke sine egne. At Norge og Nord-Norge kan bli utslettet i et første slagsangrep, er en åpenbar risiko. USA truer med å bruke atomvåpen hele tiden. Nå skal Iran, sivilisasjonens vugge, utslettes fordi de ikke lar USA bestemme sin politikk. I dag har vi en regjering uten egne tanker og refleksjoner om vår situasjon, men trur at USA vil og kan beskytte Norge. Men det er USA som skaper og setter Norge i en håpløs situasjon. Norge har levd fredelig med Russland i over tusen år. Med USA har vi bare 70 år, mens landet har vært involvert i en uendelighet av kriger og konflikter over hele verden.

Det er grunn til å bli forbauset over støtte- og forsvarergruppen til Frode Berg som optimistisk uttalte etter spionanklage og spiondommen på 14 år på harde vilkår, at nå var det bare å søke benådning for Frode Berg. Nå er dommen kjent, og grunnlaget for dommen som bl.a. er 5 kurerturer til Moskva med overlevering av dokumenter og til sammen 150.000,- NOK til den russiske kontakten. Frode Berg er som kjent den pensjonerte grenseinspektøren i Kirkenes. Nordmannen og hans forsvarer har akseptert dommen og unnlatt å anke den.
-Hvorfor skal President Putin benåde en spion som går i tjeneste hos en fiendtlig nasjon som har innført en rekke sanksjoner mot Russland, demoniserer Russland og Russland-hat, og som provoserer og forbereder krig mot Russland?

Treholt-saken
Treholt-saken fra 20. januar 1984 og hans privatiserte utenrikspolitikk gav ham lovens strengeste straff på 20 års fengsel i 1985 for politisk spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak. Saken er sammenlignbar. Saken førte til omfattende debatt her hjemme og blusser fortsatt opp. Den norske dommens strenghet, daværende statsminister Willochs medvirkning, og Willochs varamann som lagmann i domstolen, og hemmelige agenter fra USAs morder organisasjon CIA som anonyme vitner, svekker domstolens troverdighet. Når en stor del av den norske befolkningen stiller seg kritisk til Treholt-dommen, er det på grunn av den politiske innblandingen med et styrende USA på bakrommet, domstolens kvalitets- og karakterbrist og den alminnelig tvil om hvor alvorlig Treholts forbrytelser egentlig var. Treholts venner i Ap satt helt stille i båten da den suksessfylte diplomaten falt fra klippen. Arne Treholt ble benådet i 1992.

Et kort tilbakeblikk
I 2013 solgte statsminister Jens Stoltenberg Norges mest moderne ubåtbase Olavsvern i Troms til en privatinvestor i Tromsø for 38 millioner NOK. Olavsvern kostet 4000 millioner NOK å bygge. Nå ble basen bl.a. utleid til russiske forskningsfartøyer. Utrulig perspektivløst av norske politikere. Året etter i 2014 fant USA ut at russerne og Russland var farlige. Det var igjen behov for et bærende fiendebilde.


Det ble sanksjoner mot Russland som Erna Solberg kastet seg på. Resultatet var at kystbefolkningen tapte en fiskeeksport til Russland på 6,5 milliarder NOK pr år.

Mikhail Gorbatsjov
Sovjetunionens siste president Mikhail Gorbatsjov og USAs og president Bush seniors forsikringer om at NATO ikke skulle flytte grensene lengre østover etter Tysklands samling og heller ikke ta opp tidligere sovjetrepublikker og Warszawa-pakt land i NATO. Men i sin 243 års historie har USA dokumentert og autorisert løgnen som en legal styringsmekanisme mellom land. USA startet umiddelbart manipulering og undergraving av østblokken og i 2002 var 12 nye medlemsland kommet inn i NATO. USA klarte å få til statskupp i Ukraina, men da var President Putin kommet så langt i å gjenreise det russiske folkets verdighet at han satte ned foten. Siden har det gått dårlig med Ukraina. Både USA og EU har i dag så store problemer at det er intet å hjelpe Ukraina med.


USA og norske politikere skriker om folkeretten og Krim, hvor et solid folkeflertall valgte Russland. USA, Norge og NATO er fullstendig blind for egne krigsforbrytelser i de 20 siste årene. NATO-landene med USA i spissen har bombet, gjennomført aggresjonskriger og terror og drap på millioner av mennesker fra det gamle Jugoslavia i 1999, Afghanistan i 2001, Irak i 2003, Libya i 2011, Syria i 2013 til Jemen i dag med millioner av drepte mennesker, millioner av ødelagte liv og millioner av flyktninger vi nekter å ta ansvar for.

Norge en del av atombombeterrorismen
Norge er en del av atomstrategien som sin forsvarspolitikk med sin første slags angrep. Norge er en terrorstat som har gjort livet og framtiden usikker for alle nordmenn. USA bruker Nord-Norge som oppmarsjområde til provokasjoner og krigsforberedelser mot Russland. USA har alltid ført krig på fremmed jord, aldri risikert eget land. USA har ingen medfølelse med andre folk, selv ikke sine egne. At Norge og Nord-Norge kan bli utslettet i et første slagsangrep, er en åpenbar risiko. USA truer med å bruke atomvåpen hele tiden. Nå skal Iran, sivilisasjonens vugge, utslettes fordi de ikke lar USA bestemme sin politikk. I dag har vi en regjering uten egne tanker og refleksjoner om vår situasjon, men trur at USA vil og kan beskytte Norge. Men det er USA som skaper og setter Norge i en håpløs situasjon. Norge har levd fredelig med Russland i over tusen år. Med USA har vi bare 70 år, mens landet har vært involvert i en uendelighet av kriger og konflikter over hele verden.


Den legendariske Ho Chi Minh sa: «Vi er vietnamesere, det er landet vårt, vi må være her. Amerikanerne kan bare reise hjem.» Etter å ha sluppet like mange bomber og kjemikalier over den arme befolkningen under Vietnam-krigen som under Den annen verdenskrig og drept 4 millioner mennesker, reiste USA hjem med halen mellom beina for å sørge over sine 58.000 døde usanere. I 20 år fortsatte USA denne imperialismens fortsettelseskrig etter franskmennenes nederlag i Indokina. USA ble slått av en bondebefolkning.

Vardø III radaren
I disse dager monterer USA den nye radaren i Norges østligste by Vardø for å overvåke Russlands største militære baser i nord og aktivitet. USAs ubåter med atomvåpen har fri adgang til norske farvann, krigsskip og fly utstyrt med atomvåpen har adgang til norske havner og flyplasser. Vardø III radaren sender etterretningsråmateriale direkte til USA. Norges ignorering av Svalbardtraktaten innlemmer etterretnings satellitter som sender råmateriale til USA. Det norske nasjonale forsvaret er i oppløsning, verneplikten er borte, hæren er borte. Vi klarer ikke en gang å seile våre nye fregatter uten totalforlis i kollisjon med et fredelig handelsskip. Selv våre nye F35 jagerfly blir styrt og kontrollert av USA, men regninga kommer til Norge. Fire nye USA-baser i Norge fyller opp det militære tomrommet.


Solberg-regjeringens ødeleggelse av norsk infrastruktur er tydelig demonstrert med avviklingen av NSB, som betyr avvikling av norsk kompetanse til å drive et nasjonalt transportselskap og en alvorlig svekkelse av nasjonal beredskap. I april 1940 sendte vi ut mobiliseringsordre pr post. I dag har vi verken postvesen eller soldater. Norge er under avvikling. Våre politikere mangler evne og vilje til å forsvare fedrelandet og forsøker å innbille seg sjøl og folket at vi kan hvile på fremmede bajonetter. Slik kan vi miste fedrelandet.

Benådningssøknaden til President Putin
Alt dette vil Putin få på sitt bord. Det er ingen grunn til å tru at vasall-staten Norge med statsminister Erna Solberg og den mest lugubre regjering Norge har hatt siden 1905, vil gjøre noe annet enn å følge ordre fra Washington. Det betyr at Frode Berg må belage seg på mange år i fengsel i Sibir. Moskva kjenner ingen tårer.


Solberg ofrer Frode Berg. Norge har stelt seg slik at norsk selvstendighet er borte. Vi har ingen innflytelse på forhistorien, og ingen kontroll med krigsstrategien. Det norske forsvaret er forankret i Washington. Norge er et selvfølgelig atombombemål. Erna Solberg har ikke bare ofret Frode Berg, men hun har ofret Norge og den norske befolkningen.


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering