• Hjem
  • Nettutgaven
  • Ukens invervju: Russland ble nektet å delta i de Olympiske leker i 2016
Illustrasjonsfoto AP Photo/Matthias Schrader
Illustrasjonsfoto AP Photo/Matthias Schrader

Utelukkelse fra paralympics av hele det russiske laget. Russia Today meldte, 7/8-16: »Den internasjonale paralympiske komité, IPC, bekrefter at alle russere nektes å delta i konkurranser i september. IPC følger råd fra Wada (World Anti-Doping Agency) om å stenge ute alle russiske paralympikere. Vedtaket kom fram på en pressekonferanse i Rio, trass i IOC ikke gikk inn for total utelukkelse av russiske utøvere i Rio-OL. Wada ba IOC forby russiske utøvere delta da McLaren-rapporten ble pubisert, men internasjonale særforbund fikk avgjøre separat. Nesten 300 russiske utøvere fikk grønt lys, mens andre russere fortsatt måtte be om lov til å delta ved å sppellere til CAS, idrettens voldgiftsdomstol.  

Sentralt i rapporten er anklager framsatt i New York Times av ex-leder i russisk anti-dop-lab, Grigory Rodchenkov, som selv etterforskes i Russland og er flyttet til USA. Han påstår at dusinvis av russiske utøvere ble dopet med hjelp fra landets regjering under forberedelser til vinter-OL i Sochi. IPC åpnet i juli prosedyrene mot den russiske paralympiske komite etter å ha fått overlevert McLaren-rapporten og dens påstander om `35 forsvunnete tester` over en 4-års-periode fra idrettsfolk med funksjonshemming.

Ny konsultasjon med McLaren, førte til at IPC-styret vedtok å stenge Russland ute: `Lørdag, 6/8, la etterforskere fram 10 nye tester for IPC, angående 10 utøvere som del av `forsvunnete positive tester. Totalt har IPC informasjon om 45 tester av 44 utøvere. Ut fra dataene har IPC funnet ut hvilke idrettesgrener de 44 tilhører, med unntak av 1 individuell test som ikke er identifisert: »Vår etterforskning avslørte at 17 av 45 tester er fra utøvere i idretter som enten ikke er på paralympics-programmet eller i forbund som ikke er anerkjent av IPC.  De er gitt 27 tester fra utøvere i 8 grener aktuelle for paralympiske leker nå. 5 av 8 idretter er sommer-idretter, 3 gjelder vinter-idrett. Noen paraolympiske grener forbindes med 27 tester fra IPCs myndighetsområde som internasjonal føderasjon, mens andre ligger utenfor. Minst 11 av 27 paralympiske grener ble merket save av Moskva-lab. Det vil si at positive tester ble oppgitt som negative og utøverne fikk ingen straff«.  Slik legges det ut på IPCs webside. 

IPC-president Philip Craven beskrev utestengelsen av vel 267 russiske paralympikere som »en av de mørkeste dagene i idrettens historie: Vi har brukt tid på flere spørsmål til professor McLarens team og avvente test-resultat, overprøve kriminalteknologi og invitere den russiske paralympiske komiteen til å legge fram sin sak og gå i dialog med ledelsen i IPC. Vårt vedtak er drevet fram av behov for å holde medlemmer ansvarlig for forpliktelsene sine. Utfra bevis er ikke den russiske paralympiske komiteen klar til å følge opp IPCs anti-doping-regler og globale anti-doping-regler. Vi gjorde det vedtaket vi følte var riktig for bevegelsen vår`, sa Craven på pressekonferansen.

Russlands idrettsminister, Vitaly Mutko, meldte at han etter IPC-vedtaket vil anke saken til idrettens internasjonale voldgiftsdomstol, CAS,: »Vi anker til CAS og slåss for paralympierne våre. Det russiske idretts-departementet og den russiske paralympiske komiteen vil gjøre sitt beste for å reversere beslutningen«.

I følge IPC-regler har Russlands paralympiske komite 21 dager på å anke vedtaket; Det må gjøres innen 28/8. Som følge av vedtaket jobber nå IPC med aktuelle internasjonale forbund for å avgjøre hvordan 267 påmeldte russiske utøverne er fordelt på 18 idrettsgrener i Rio-OL og hvordan de kan tilbakeføres til andre nasjonale paralympiske komiteer. Endelig vedtak fattes om tilbakeføring av påmeldte når vi får resultat av appell fra den russiske paralympiske komiteen.« Men appellen ble avvist og så ble alle russiske paralympiskere utelukket fra Rio. Det er den alvorlige bakgrunnen for intervjuet med Ron Katz her

Russia today, 9/9-16: Utelukkelse av alle russiske paralympikere er basert på en rapport som ikke er verdt papiret den er skrevet på, sier den US-amerikanske idrettsadvokaten, Ron Katz.

Rio-OL ble preget av skandalen da russiske friidretts-utøvere ble utelukket, men også hele det paralympiske laget fra Russland ble nektet å delta i paralympics. Vedtaket ble gjort ut fra en Wada-rapport med påstander om statlig-styrt doping i Russland. Fordi vedtaket kom så knapp tid før OL, kunne ingen utøvere forsvare seg. Bevisbyrden var lagt på utøverne, ikke på dem som la fram beskyldninger. Men rapporten har mange mørke flekker. Hvor sikre er bevisene i Wada-rapporten? Hvorfor satse på rask total-utelukkelse og straffe flere uskyldige utøvere? Russia Todays Sophie Shevardnadze spør Ron Katz, veteran fra instituttet for idretts-jus -og etikk ved Stanford University i California.  

Sophie Shevardnadze (SSh): Ron Katz, idrettsadvokat fra Stanford University, velkommen! Hele det paralympiske laget fra Russland er utelukket fra Rio-OL av IPC, ut fra anklager om doping. President Putin sier at ideen om `kollektivt ansvar ikke kan kombineres med idrett, justis eller grunnlaggende rettsnormer`. Er avgjørelsen lovlig?   

Ron Katz (RK): Nei, slett ikke. Jeg er enig i at kollektiv straff strider mot grunnsetningene i vestlig sivilisasjon. Det innebærer at du er villig til å straffe uskyldige mennesker.

SSh: Idrettens internasjonale voldgiftsdomstol, CAS, har opprettholdt IPC forbudet mot det russiske paralympics-laget.Vedtaket ble basert på funn, lagt ut i McLarens rapport, bestilt av Wada, World Anti-Doping Agency. Hvordan kan den rapporten være nok til å forby russiske olympiere, og hele paralympics-laget? Ble CAS presset til å gjøre dette vedtaket?

RK: Jeg kjenner ikke CAS-begrunnelsen, men vet at McLaren-rapporten ikke er verdt papiret den er skrevet på. Det ligger i selve rapporten: McLaren er ikke nøytral. Han har skrevet en tidligere rapport mot Russland med anonyme kilder. Ingen rettsinstans i et sivilisert land vil godta anonyme kilder som basis for tiltale. Han er avhengig av en svært upålitelig informant. Faktisk skrev McLaren i forrige rapport at Grigory Rodchenkov ikke snakket sant. I denne rapporten, 8 måneder senere, sier McLaren at Rodchenkov snakker sant. Utvilsomt er det noe problematisk der. Derfor burde ingen, i en sivilisert rettsprosess, ha stolt på rapporten.   

SSh: Hva baserer de vedtaket på da? Du har sagt at de som som har gjort disse vedtakene `er fjern fra virkeligheten`. Men hva hva baserer de vedtakene sine på?

RK: CAS er åpenbart avhengig av McLaren-rapporten, og i den grad de har gjort som de sier, kan ingen beslutningstaker med rimelighet stole på McLaren rapporten. Den er ugyldig ut fra egne premisser. Den motsies av en annen rapport McLaren la fram for 8 måneder siden med 2 andre underskrivere. Spør meg ikke om hva retten gjorde, jeg tror ikke det kan forklares.

SSh: Idrettadvokat, Lucien W. Valloni, som forsvarte Russlands paralympiere i CAS, sa at det ikke fantes juridiske argument for å forby russiske utøvere, akkurat som du sier. Her kan vi høre:`Lucien W. Valloni: `Jeg har personlig hørt IPC-president si at det eneste målet med suspensjonen er å slippe å se russiske flagg under Rio Paralympics`. SSh: Kan det hele være politisk motivert? 

RK: Jeg tror at hver gang en hel nasjon utestenges og det anerkjennes at det faktisk er slik at retten erkjenner at det innebærer å straffe uskyldige og muligens skyldige utøvere, så må vi se etter andre årsaker, utenfor loven. En av disse er sikkert fordommer.

SSh: IOC, den internasjonale OL-komitéen, skilt fra den paralympiske komiteen, IPC, var jo i omtrent samme situasjon. Men den motsto presset i retning totalforbud mot russiske lag i Rio. Hvorfor har ikke IPC klart det samme?

RK: Først og fremst tror jeg heller ikke at IOC gjorde det riktige. Det de gjorde hadde også i seg potensialet til å straffe uskyldige mennesker og ga utøvere bevisbyrden, som er feil. IOC skulle tatt byrden med å bevise hva som var galt. Derfor har vi test-system. Når noen testes, og de har gjort noe galt, blir de straffet. Du straffer dem ikke på forhånd. Det IOC gjorde, var ikke rett. Det var litt bedre enn det IPC gjorde. Du har et poeng, men jeg tror ikke det er riktig i det hele tatt å basere seg på McLarens rapport. Den er ugyldig.

SSh: Så hva hadde vært den rette framgangsmåten? Hva burde de ha gjort?

RK: De har et test-system for utøvere. Om noen ikke klarer testen, blir de straffet. Det bør gjelde, individuelt eller ved antatt stats-doping. All dop er dårlig. Jeg vet ikke om noe som tilsier at `stats-dop er verre enn individuell dop`. Faktisk er det argumenter for at individuell dop er verre, for den enkelte har helt fri vilje. Der er et system som fungerer. Bruk systemet!

SSh: IPC utestengte over 175 russiske paralympikere. De søkte om å konkurrere individuelt,  selv om det er klart at antallet impliserte, ifølge McLaren, er ukjent. Hvorfor kunne ikke noen av disse paralympikerne få lov til å delta som nøytrale utøvere i Brasil?

RK: IPC var bare i hovedsak enig med seg selv. I utgangspunktet sa de: `Det vi har gjort til nå er jo riktig`. Så det ble ikke mye turbulens om hvorvidt 175 eller 185 klager ville bli hørt.   Opplagt ble utestengelse og avvisning av klager basert på forhåndsdømming.

SSh: Også den føderale sveitsiske domstolen, som paralympikere anket til, sa den ikke kunne behandle individuelle tilfeller av utøvere separat - Hvorfor ikke?

RK: Jeg tror domstolen i Sveits gikk fram på en litt annen måte enn CAS, IOC eller IPC. Den spurte bare: `Følges prosedyrene for organisasjonene`? Og svarte: `Ja, de følges`. Jeg tror ikke de faktisk undersøkte om noen var dopet eller om det forekom stats-dop. Men jeg er uenig i den sveitsiske framgangsmåten også, for det blir verken objektivt eller rettferdig vedtak når noen ikke er nøytral. McLaren var åpenbart ikke det. Han hadde allerede skrevet en rapport som anklager Russland på forhånd. Han er bare enig med seg selv.   

SSh: Sjef i den russiske paralympiske komitéen sier de fleste utøverne er ` rene` og har kalt IPC-avgjørelsen urettferdig. Uskyldige utøvere har fortsatt grunn til å bestride lovlighet og se vedtaket som krenkelse av deres rettigheter? Kan en menneskerettighets-domstol løse saken?

RK: Jeg tror utøverne kan ta saker til nasjonale domstoler. Og IOC-saken er ennå ikke ferdig med den. CAS la fram begrunnelser om paralympikerne. Sveits-domtolen tok en avgjørelse der, men CAS har ennå ikke gitt sin begrunnelse i IOC-saken. Det er fortsatt mulig å appellere til domstolen i Sveits. Jeg er glad for å kunne representere jus-teamet til det russiske laget på McLaren-rapporten. Russland har en meget sterk sak. Det er den ene saken som står igjen på dette spesial-området. Om liknende saker går i nasjonale domstoler, vet jeg ikke.

SSh: Vil vi noeninne få se det juridiske grunnlaget for denne beslutningen?

RK: Vel, vedtaket ble gjort 21/7. IPC-vedtaket ble utsatt i 23 dager. En pressemelding sa det ville fattes vedtak så snart som mulig, men tilsynelatende betyr `så snart som mulig` ikke 50 dager. Så, jeg vet ikke når vi vil se det.

SSh: Så hva er det som hindrer dem fra å legge fram sin forklaring?

RK: Kanskje har de fått baktanker. Kanskje har de lest rapporten og ser at den ikke holder.

SSh: Skandalen har fått enorme oppslag i renommerte medier i USA, Tyskland og flere land, som åpent gikk inn for å utelukke det russiske laget. Kan press ha påvirket CAS-avgjørelsen?

RK: Definitivt. New York Times hadde i mai et eksklusivt og ubalansert intervju med Grigory Rodchenkov. De utelot viktige saker, som at en uavhengig Wada-kommisjon allerede hadde studert og intervjuet Rodchenkov og funnet at han ikke var troverdig.

SSh: Blant flere land har USA hatt sine skandaler med mange utøvere fratatt medaljer. New York Times avslørte tidligere at USAs OL-komité skjulte positive tester for sine utøvere som brukte ulovlige stoffer, mens USAs OL-medaljør Carl Lewis, til og med sa at hundrevis klarte å slippe unna med juks da han konkurrerte ... Så denne doping-skandalen er ikke noe nytt, men reaksjonene mot Russland har vært enorme.  Hvorfor er det slik?

RK: Media har mye med det å gjøre, særlig prestisjetunge New York Times, som ignorerte viktige ting. Og du har rett - Doping er en internasjonal epidemi. Beste metode er et godt test-system og straff mot misbrukere. Straff mot utøvere før de har gjort noe galt eller uskyldige, er ikke en god metode.

SSh: La oss se detaljert på McLaren rapporten. Advokat, Richard Mclaren har rapportert russisk doping. Han sier han har mange harde bevis til støtte for konklusjonen, men vil ikke vise dem. - Hør McLaren: `Alle bevis er låst inne. Noen er basert på hemmelige avtaler. De har vi ikke publisert. Selvsagt har vi dem, men vil ikke publisere dem av hensyn til kildenes beskyttelsesbehov. SSh: Hvordan kan folk ha tillit en rapport når bevis holdes tilbake? 

RK: Jeg tror ikke det. Dessuten sa McLaren at han ikke hadde intervjuet noen i Russland, selv om han hadde fått materialet fra en regjerings-ansatt der. Det viser hvordan forhåndsdømming fungerer. Bruk av anonyme kilder gir absolutt ikke grunnlag for noen som helst funn.

SSh: Og han sier han `er bekymret for bevisenes sikkerhet`. Hva dreier det seg om?

RK: Jeg kan ikke snakke for McLaren. Det jeg kan si er at om du skriver en rapport, må den baseres på bevis. Han var medforfatter til en annen rapport, publisert for kun 8 måneder siden. Den fant ut at Grigory Rodchenkov ikke var troverdig, også fordi han tok i mot bestikkelser for å bytte ut tester. Så McLaren har selv gjort en flip-flop i løpet av 8 måneder.

SSh: McLaren virker sikker på at alle funn han har, er bevis utover all rimelig tvil, hva nå det måtte bety? Hvordan kan det argumenteres mot det?

RK: McLaren sier noe annet i sin rapport. For meg er det utrolig. Sitat: `Jeg bare skummet bevisene på overflaten`. Så, om vi ikke ser på alle bevisene, hvordan kan vi da vite at noe er bevist `utover rimelig tvil`? Du må se på alle bevisene, for senere bevis kan vise noe annet. Derfor ser vi på alt. Så, jeg vil si at McLaren i alle fall hoppet på konklusjonen for tidlig. 

SSh: Som du har nevnt, har Mclaren innrømmet at han `ikke ønsker å intervjue personer som bor i den russiske føderasjon` - For meg virker det sprøtt - Og: `jeg trenger ikke en forklaring på hva som skjer fra noen annen  side. Det vil bare føre til en benektelse`. Når han ignorerer den russiske versjonen, svekker ikke det også rapportens troverdighet?.

RK: Vi må se på alle bevis, vi må prøve å snakke med alle mennesker. Det indikerer egentlig 2 problem. Det første er at han ikke er nøytral. Han skrev i den forrige rapporten: `Jeg hadde ikke gode samtaler med russerne da, så jeg vet at jeg ikke vil få det med dem nå`. Det viser at han virkelig ikke er nøytral. Deretter har han ikke engang prøvd å ha samtaler med russerne. Men det riktige ville være å be om samtaler. Om henvendelsen blir avvist, kan en si: `Vel, jeg spurte den og den om et intervju, men ble nektet samtale`. Så kan det gå inn i rapporten, men han prøvde ikke det en gang. Det undergraver totalt troverdigheten til rapporten hans.  

SSh: Som du har sagt, er du ikke overbevist om McLaren var mannen for jobben, når du ser hvordan han tidligere har involvert seg i Wada. Slik opptrer ikke en nøytral observatør. Men hvorfor utnevnte Wada ham til å lede arbeidet, når det skulle være uavhengig?

RK: Jeg har ingen anelse om hvorfor de utnevnte ham, men tror det var et svært dårlig valg. Det som gjør det mer skandaløst nå, er at han er uenig i den forrige rapporten, der han var en av 3 medforfattere. Så valget virker mystisk for meg. Det er mange uavhengige mennesker i verden, mange respekterte idretts-advokater, sports-utøvere som kunne gjort dette. Så hvorfor valgte de en som sannsynligvis ville bli 1 av de 3 verste kandidatene i verden? De 2 andre ville vært medforfatterne av den forrige rapporten. Første del av den kom ut i november 2015, den andre i januar 2016. Definitivt: Han var en av de 3 verste de kunne ha valgt til jobben.

SSh: Finnes gode metoder for å avgjøre troverdighet til varslere som anklager den russiske regjeringen for å skjule doping? Hva er garantien for at `ikke navngitte vitner` presenterer sannferdige bevis?  

RK: RK: Selvfølgelig kan vi ikke ha garantier fra ikke navngitte vitner, for vi vet ikke hvem de er. Så det er latterlig, men utfra den ene, Grigory Rodchenkov, kjenner vi til spørsmålet om troverdighet. November 2015-rapporten, der McLaren var medforfatter, karakteriserte ham som ikke troverdig. På en merkelig måte har han gått fra å være ikke-troverdig for 8 måneder siden, til å bli troverdig i McLaren-rapporten fra juli 2016. Hvordan en så magisk prosess har skjedd, vet bare McLaren selv.

SSh: SS: La oss si der er kilder vi ikke kjenner. Kan McLaren selv ha blitt villedet av kilder han trodde var pålitelige?

RK: RK: Selvfølgelig kan alle villedes, men ideen om anonyme kilder er rett og slett dødfødt.  Vi kan ikke bruke anonyme kilder. De kan ikke evalueres. De følger ikke standard  i en eneste domstol i et eneste sivilisert land i verden.

SSh: McLaren påstår han har sett bevis på tukling med utøveres dopingtester. Produsentene av flaskene til testene har derimot sagt at, så langt de vet, er det umulig å tukle med dem. De har heller ikke fått noen tilbake-meldinger om det. Det motsier direkte McLarsens uttalelser. Vil flaske-produsentene bare beskytte sitt eget omdømme her, tror du?

RK: Det støtter flaskeprodusentene at ingen har klart å gjenskape tuklingen med flaskene. Det er en sterk støtte til deres uttalelser før noen eventuelt legger fram nye måter å gjøre dette på. For meg ser det ut som en faktisk mulighet, men det er ikke blitt gjort. Beste måte å bevise at det kan gjøres, er å gjøre det. Viss McLaren mener det kan gjøres, bør han gjøre det eller han bør finne noen til å gjøre det. Han har ikke gjort det. For meg betyr det at han trolig ikke har noe å komme med.

SSh: La oss snakke om Wada, verdens anti-doping-institutt og hvilken jobb det gjør generelt. Når Wada utestenger hele grupper av russiske friidretts-utøvere og paralympikere, gjør det da en skikkelig jobb? Vi går ut fra Wada har ansvarlig for overoppsyn med det russiske anti-dopingbyrået. Hvorfor må en hel gruppe utøvere lide for noen som ikke har gjort jobben?  

RK: Jeg tror Wada er en splittet organisasjon. Wada-lederen Craig Reedie sa det. Wada har ikke klart å gjøre jobben sin. Å gi kollektiv avstraffelse er ingen erstatning for ikke å gjøre jobben, men en virkelig unnlatelses-synd.

SSh: IOC-lederen, Thomas Bach, har beskyldt Wada for forvirring og dårlig timing av hele saken. Han sier at Wada har skyld i at vedtaket ble gjort i siste minutt før Rio 2016. Har han rett i denne kritikken av Wada?

RK: Wada-lederen erkjent at organisasjonen er delt. De har sjekket dop-tester fra Sochi-OL i 2014. Så har de brukt nesten 2 år på å studere testene, men likevel ble det først lagt fram, 50 - 60 dager før Rio-OL. Det forårsaket en enormt press på det juridiske apparatet. Selvsagt kan en ikke stresse domstoler.  Hver gang en stresser rettssystemet, oppstår feil, og det er netopp det som har skjedd her. Faktisk kan det være grunnen til at de valgte McLaren. Han hadde jo allerede bestemt seg. Det ville da åpenbart ikke ta ham veldig lang tid å bestemme seg igjen. Alt han måtte gjøre var å være enig med seg selv. Derfor ble han valgt.

SSh: Den russiske lengdehopperen, Daria Klishina, fikk først lov til å delta i OL, så ble hun utestengt like før lekene, men hun fikk tid til å ta saken sin til CAS, der forbudet ble opphevet. Den russiske svømmeren, Julia Efimova, måtte også til CAS for å overprøve forbudet. Hun ble holdt på `resevebenk` helt til starten av lekene. Først da fikk hun lov til å delta. Er det noen grunn til å utsette slike avgjørelser til siste minutt og sette utøvere under et slikt press?

RK: Igjen: Det starter med Wadas inkompetanse. Så tror jeg CAS bare er en gutteklubb som uten videre godtok McLaren-rapporten. De kan umulig ha lest den, for leses den, vil en se at den faller på egne premisser. Og dermed endte noe som skulle vært et flott arrangement med alle verdens nasjoner, som også kunne gi IOC verdighet, i en farse.

SSh: Når Klishina-eller Efimova-forbudet ble omgjort etter appeller, betyr det at forbudene var svake i utgangspunktet? Er der da noen garanti for at de andre forbudene er solide?

RK: Kollektiv utestengelse er absolutt ikke solid. Vi kan rett og slett ikke godta den formen. Andre forbud må avgjøres fra sak til sak. Vi har et test-system på plass. Jeg tror det må bli en slags `limit` for test-system. Ideen om at vi tester slike ting i årevis og så finner ut senere at han eller hun ikke burde ha fått den gullmedaljen, virkelig meningsløst. Det må være riktig å sette en absolutt grense. Vi må få ha et best mulig system, som tar hensyn til utøverne. Når så konkurransene er avsluttet og utøvere har passert testen, tror jeg vi bare må si: `Bra, du klarte testen. Nå er det den neste sin tur`. Ellers får vi aldri slutt på doping-skandalene.

SSh: Doping-skandalen denne gang startet med en dokumentarfilm i den tyske ARD-kanalen, fulgt opp av Wadas McLaren-rapport. Kan den russiske regjeringen gå til sak mot anklagene som er framsatt?

RK: Jeg har ikke sett på lovligheten av det. Jeg vet at feil er begått. Jeg tror ikke det er reist spørsmål om ARD-rapporten, heller ikke om den i Sunday Times, men om handlingene som fulgte. De mener jeg var feilaktige og urettmessige, og vanligvis når noe er feilaktig, er det lov å reise krav. Men jeg har ikke undersøkt om det faktisk foreligger rettslige krav.

SSh: Wada ba også fotball-ledelsen i FIFA `om å undersøke den russiske idretts-ministerens rolle i et påstått doping-program, selvsagt i forkant av 2018-VM i Russland. Kan Russlands rolle som vertsnasjon være i fare etter OL?

RK: Jeg vet ikke hvordan folk vil bruke dette, men tror det må ta slutt. Jeg tror det må bli til et absolutt skille mellom idrett og politikk. Skiller vi ikke idrett og politikk, blir det bare kaos. Nå har vi kaos.   

SS: SS: Ron, tusen takk for din innsikt og kompetanse. Vi har snakket med Ron Katz, idretts-advokatt ved Stanford University og drøftet utestengelsen av Russlands paralympikere fra Rio OL og den kontroversielle Wada-rapporten bak det. Det var alt for denne utgaven av Sophie & Co. Vi sees igjen.

Oversettelse, Per Lothar Lindtner, 19/9-2016. Kilde: Russia Today, 6/8-16 og 9/9-16.

Sputnik, 9/12-2016, ved Sergei Gunejev: 2. del av Richard McLarens Wada-rapport: Idretts-minister, Pavel Kolobkov: `Ingen statsstyrt doping i Russland. Vi har 0-toleranse for brudd på regelverket.  

Russisk idrettsdepartement vil gå nøye gjennom informasjonen, lagt fram som McLarens 2. rapport om doping blant russiske utøvere. Departementet er svært opptatt av å samarbeide med de internasjonale anti-doping-organisasjonene. .

McLaren-rapport nr 2 hevder at `1000 russiske utøvere utnyttet `doping-konspirasjon`, men oppgir ingen navn.                                                                                          

Idrettsdepartementet benekter McLarens beskyldninger om at russiske utøvere svindlet med  positive doping-prøver og at det ble styrt av et stats-styrt russisk doping-system: `Det russiske idrettsdepartementet avviser ethvert ansvar for et stats-styrt program for å organisere doping i idretten. Tvert imot vil vi bekjempe doping med 0-toleranse`.

Idrettsminister, Pavel Kolobkov, sier at McLaren brukte `feilaktige begrep` når han taler om Russlands doping-system, angivelig støttet av regjeringen: `McLaren snakker om en `stats-styrt plan`. Det er feilaktig begrepsbruk. Der har ikke vært slike planer i det hele tatt`. 

`Russisk politi etterforsker enkelte regelbrudd, som jeg mener er forbrytelser. Det gjelder i særlig grad fra Rodsjenkov og hans mulige medsammensvorne`, sa Kolobkov og viste til ex- lederen av Moskvas antidoping-laboratorium Grigory Rodsjenkov som angivelig har avslørt en massiv doping ring, har selv ødelagt tusenvis av russiske utøveres doping-tester og er den eneste kilden til McLaren-rapporten.

`Det ville ha vært flott om Wada analyserte brudd på dopingreglene i andre land like mye som de nå gjør i Russland`, fortsatte idrettsminister Kolobkov: `Ellers er det bra at McLaren har lagt merke til vårt initiativ for å rense opp i russisk idretts-doping. Vi gjør ikke dette på grunn av presset fra Wada, men fordi vi er interessert i ren sport, like mye som alle andre`. Tiltak er satt i gang mot doping i idretten i samarbeid med Unesco, FN-organisasjonen for utdanning, vitenskap og kultur, og i tråd med Europa-rådets anti-doping-avtale`, sier også den russiske idrettsministeren.   

IOC har uttalt seg etter McLaren rapport, og lover å analysere urinprøver fra russiske utøvere under Sochi-OL i 2014 på ny, men bekrefter at de re-analyserte blodprøvene fra OL viste seg å være `rene`.      

63 russiske blodprøver fra Sochi i 2014 ble testet på nytt og funnet `rene`. 

Russlands idrettsminister satser på nøye gransking av McLaren-rapporten: `Myndighetene vil undersøke alle forhold, nevnt i første del av rapporten, og vi vil råde alle relevante russiske myndigheter til å undersøke like grundig det som legges fram i andre del av rapporten`. 

`Siste del av McLaren rapporten er `utdatert, for da første del ble lagt ut, ble lovgivningen i Russland endret, slik at det russiske antidopingbyrå, Rusada, er uavhengig`, sa lederen i det uavhengige russiske anti-doping byrået, Vitali Smirnov, som fortsatte slik til journalister:  `Personlig er jeg overbevist om at det ikke finnes noe system for manipulasjon og organiserte brudd på regler, som støttes av regjeringen. Det strider mot alt som blir gjort i Russland`.

`Utøverne må nå satse på å klar til innsats i Vinter-OL, Pyeongchang 2018, i samarbeid med trenerne sine`, sier visepresident i den russiske olympia-komitéen, Stanislav Pozdnyakov fra Novosibirsk, til R-Sport i telefon-intervju: `Vi har faktisk ikke hørt noe nytt og må ikke miste humøret, men systematisk bekjempe doping. Jeg ser det som eneste måte å håndtere dette på`, sa Pozdnyakov og la til at `om Russland klarer å skape et gjennomsiktig system, ville det ikke dukke opp slike rapporter, som dem fra McLaren.

`Russland godtar ikke lenger beskyldninger uten bevis`, sier Jelena Isinbajeva, OL-mester i stavsprang og sjef for observatører i Russlands anti-doping-byrå, som hun sier `vil kreve at Wada legger fram bevis på brudd på doping-regler og oppgi navn på antatte misbrukere. Fra nå av vil vi ikke tolerere påstandene derfra som begynner med beskyldninger om `alle dere` og `dere har et stats-støttet program. Alt det tilhører fortida. Nå vil vi gjenvinne troverdighet og forsikre alle Wada-ansvarlige på at vi ikke er passive, men gjør vårt ytterste for å bygge opp igjen det russiske anti-doping-byrået`, sa Isinbajeva ifølge TASS. 

Russiske idrettsledere: McLaren-rapportens bevis på regjerings-styrt doping er `like lit brukelig som en sjokolade-tekanne`.

`Om McLaren-rapportens påstander er sanne, reiser det spørsmål om kompetansen til IOC, den internasjonale olympiske komitéen`, tror antidoping-advokaten Gregory Ioannidis, som fortsetter: `Vi må faktisk forstå at om vi viser til spesifikke OL, som i rapporten, må vi spørre: Hvem har ansvar for organisering av lekene? Svaret er enkelt: Den internasjonale olympiske komité. Så mitt spørsmål er: Hvorfor har situasjonen gått på ubemerket så lenge?`

Tysklands triatloner, Marco Henrichs, sier til Russia Today at `gransking av det russiske OL-laget ikke har med `fair play` å gjøre, men er satt i gang av andre grunner. Det er ingen tvil om at doping finnes i andre land, også i Tyskland også. Jeg tror at den intensive granskingen av russisk idrett delvis brukes for å skape et negativt inntrykk av alle russere`.

Russia Today, 9/12-2016

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

I disse olympiatider

I disse olympiatider

«Det er typisk norsk å være god», sa landsmoder Gro for en generasjon siden. Vi har ikke glemt det. Tvert om blir vi påminnet denne klisjéen flere...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering