Kraftfull støttemarkering

(23 - 2016) Streikemarkeringen for EL- og IT-forbundet i Trondheim 4. november ble flott. EL- og IT har vært i streik i seks uker. Bakgrunnen for streiken er at KS Bedrift ønsker å redusere avspaseringsordningen for beredskapsvakter i energisektoren fra tre til to dager. Det betyr at de fleste, som har 10 vakter i året på sju døgn i strekk, mister 10 hviledager i året.

Arbeidsmiljøloven
Fram til 2015 har arbeidsmiljøloven sikret de nødvendige hviledagene. Nå er den svekket, og sikrer bare to hviledager. Dermed mener EL- og IT-fobrundet at det er nødvendig med tariffesting. KS Bedrift ønsker å følge lovens minstestandard.
Det var representert over 30 faner på markeringa, mange streikende og sympatisører. NKP og UngKom var representert med både medlemmer og flagg for å marke støtte til streiken.

Viktig støtte
Rune Langseth, streikeleder fra Selbu, forteller at de har mye sympati fra vanlige folk, men at noen alltid vil reagere annerledes. Økonomisk handler det om mange tusen kroner hver måned for de streikende. Støtteerklæringer er viktige for de streikende, sier Langseth.

Vidar Hennum fra EL- og IT-forbundet la vekt på at arbeidstakerne må ha innflytelse over arbeidstidsordninger, vaktordninger mm, og at dette ikke kan bestemmes av arbeidsgiver alene, men i forhandlinger med arbeidstakerne. Videre sier Hennum at arbeidsgiverne argumenterer med at hvilevaktene er lettere, nå som vi har tilgang til mobiltelefon. Arbeidet med å reparere linjer, bytte brukne master, og så videre, ikke gjør det letere på grunn av at vi har fått mobiltelefon. Ekstremvær har derimot gjort det til et mer krevende arbeide.

Hele LO bak
Distriktssekretær i Sør-Trøndelag Kristian Tangen, innledet med å presisere at hele LO står bak de streikende, med sine 900 000 medlemmer. Kristian sier at dette handler mye om prinsipper, og at vi har en regjering som ikke spiller på lag med arbeidsfolk. Tangen var klar på at tariffavtalene ikke skal svekkes, men styrkes. Dagens ordninger er viktige å opprettholde, slik at arbeidstakerne kan hente seg inn igjen. Det er viktig at arbeidsbelastningen ikke er for stor, slik at arbeidstakeren kan stå i arbeid til pensjonsalder, sier Kristian.

Opparbeidede rettigheter
Appelant Kristin Sæther, Fagforbundet/LO Trondheim, presiserer at samhold og solidaritet er viktig. Hun trakk også fram at det er viktig med dialog og samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, noe som ikke har skjedd i denne saken. Kristin sier at streiken handler om opparbeidede rettigheter og HMS, og viste til likheter mellom denne streiken og havnearbeider- og lokførerstreiken.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Til kamp for streikeretten

(Hans Petter Hansen - nr 14 - 2001) To år etter at det ble nedsatt kommer det såkalte Stabel-utvalget (ledet av påtroppende høyesterettsdommer Ingse ...


NØDVENDIGE STREIKER

(Harald Øystein Reppesgaard - nr 13 - 2010) Nå har bankene fått sine milliarder fra staten for å overleve finanskrisa. Det var ingen bekymringer å ...


Stikkord

streikerett

streik


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering