Nye tilfeller av sosial dumping

Nå i månedsskiftet august/september har vi igjen fått offentliggjort brudd på lønns- og arbeidsvilkår på bygge- og anleggsplasser i Norge.

Avisa Nordland omtaler brudd på regelverket på en byggeplass i Bodø. Det andre tilfellet gjelder ved utbygginga av Follobanen, og omtales på hjemmesiden til Follobanen. Ved utbygginga av Follobanen har utenlandske bedrifter vunnet alle hovedentreprisene til en samlet verdi av mange milliarder kroner.

BORTVIST FRA BYGGEPLASS
I Bodø gjennomførte Saltenpolitiet i samarbeid med Skatt Nord og Arbeidstilsynet en aksjon mot en byggeplass. Her ble seks personer bøtelagt fordi de arbeidet ulovlig. To arbeidere manglet arbeidskontrakt, og en arbeidet foreløpig uten lønn siden lønna ville avgjøres etter hva han utførte. De tre sistnevnte ble utvist fra Norge, og er allerede utsendt av landet. De har to års forbud mot å returnere. Politioverbetjent Harald Jakobsen, som er leder for utlendingsenheten ved Bodø politistasjon, konkluderer med at dette er sosial dumping.

På byggeplassen i Bodø valgte Arbeidstilsynet å stanse farlig arbeid i høyden. Arbeidstilsynet vil ifølge Avisa Nordland gjennomgå kontrakter, timelister og lønnsforhold i forhold til norsk regelverk. Om det avdekkes avvik vil bedriftene få pålegg om å rette opp forholdene. Skatteetaten vil for øvrig fremover undersøke forholdene rundt skatt og avgifter.

 

BRUDD PÅ REGELVERK
Også i anleggsbransjen har det kommet opplysninger om brudd på regelverk knyttet til lønn og arbeidstid. På hjemmesiden til Follobanen heter det 31.8.16 at undersøkelser ser ut til å ha avdekket brudd på krav til minstelønn, regler for maksimalt antall tillatte arbeidstimer, pålagt hviletid og bruk av overtid. Avvikene er først og fremst avdekket hos enkelte underleverandører som har avtaler med Follobaneprosjektets hovedentreprenører.
Ifølge hjemmesiden til Follobanen er det satt inn ekstra tiltak for å sikre at hovedentreprenører følger opp lønns- og arbeidsvilkår. Krav er forsterket om at entreprenører har ansvar for at deres leverandører følger samme lover og regler. Ekstra tiltak og undersøkelser settes inn for å understreke at brudd på lønns- og arbeidsvilkår er alvorlig, med tanke på de ansatte, og fordi alle firmaer skal kunne konkurrere under like vilkår i Norge.
Videre opplyser Follobaneprosjektet at et uavhengig revisjonsfirma siden 9. juni har vært engasjert for å gjennomgå lønns- og arbeidsvilkår ved prosjektets største kontrakt. Prosjektet vil også sende brev til alle hovedentreprenørene der det understrekes at regelverket for lønns- og arbeidsvilkår skal følges. Det understrekes også at hovedentreprenørene må følge opp sine underentreprenører.
Det kommer også fram at prosjektet i samarbeid med konsulentselskapet KPMG arrangerte kurs for tilbyderne før de leverte inn sine tilbud. Kurset skal nå gjentas for prosjektets hovedentreprenører.

INGEN OVERRASKELSE
Det kan trygt slås fast at disse to sakene ikke kommer overraskende. De føyer seg inn i rekken av mange avsløringer gjennom mange år. I offentlige kontrakter er det slik at byggherren kan holde tilbake penger til avvik er lukket. Det er et spørsmål om ikke kraftige bøter til bedrifter som ikke følger regelverket, eller mulighet for utestengelse i fremtidige anleggsoppdrag i et visst tidsrom hadde vært et bedre verktøy.

 

 

 

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Sosial dumping som forretningsmodell

Sosial dumping som forretningsmodell

■ Metodene til vikarbyrået Orange Helse AS er et eksempel på sosial dumping i norsk arbeidsliv. Samtidig viser det hva som skjer når myndighetene...


Stikkord

sosial dumping


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering