«Se hvor dette går!», statsminister Erna Solberg prøvekjørte Paxster-postbil ved åpningen av el-bilfakbrikken i Saprsborg i 2016. I ettertid kan en spørre seg om vi trenger slike i framtida eller om regjeringa rasjonaliserer bort fysiske varer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
«Se hvor dette går!», statsminister Erna Solberg prøvekjørte Paxster-postbil ved åpningen av el-bilfakbrikken i Saprsborg i 2016. I ettertid kan en spørre seg om vi trenger slike i framtida eller om regjeringa rasjonaliserer bort fysiske varer. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samferdselsdepartementet sendte i januar i år ut forslag til endringer i kravet til leveringspliktige posttjenester på høring. Det skjedde drøye tre år etter forrige høringsrunde om posttjenestene i Norge, da i forbindelse med implementeringen av EUs tredje postdirektiv.
Som et resultat av den forrige høringsrunden forsvant lørdagsombæringen av post i Norge. Avisombæring på lørdager ble sikret. Firmaet Kvikkas AS fikk som kjent kontrakten for denne tjenesten.
Postlovens formål er "Å legge til rette for at brukere over hele landet skal få tilgang til gode og fremtidsrettede posttjenester, og et likeverdig tilbud av leveringspliktige tjenester til overkommelig pris, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser".
Samferdselsdepartementet ga Copenhagen Economics oppdraget med å utarbeide en rapport om posttjenestene i Norge. Denne er lagt frem, og sammen med høringsnotatet inngikk den i grunnlaget for vurderingen til de som avgir høringsuttalelser.
Departementet ønsker gjennom høringen å belyse synspunkter på de forhold som framkommer i rapporten. Videre ønskes det innspill til hva som vil være et riktig nivå på leveringsplikten for posttjenester i fremtiden. Dessuten ber departementet om synspunkter på de fire ulike alternativene til lovendringer;

1. Fortsatt omdeling fem dager i uken i hele landet.
2. 2,5 omdelingsdager i uken i tettbygde strøk og 5 omdelingsdager i spredtbygde strøk.
3. 2,5 omdelingsdager i uken i hele landet.
4. Èn omdelingsdag i uken i hele landet.
Høringsfristen er satt til fredag 6. april. En drøy uke før høringsfristen går ut, har Friheten tatt for seg et utvalg av de godt over hundre høringssvarene som er lagt ut.
Flere aktører innenfor helsevesenet påpeker at det er nødvendig med A-post for transport av biologiske prøver. Disse må være på laboratoriet innen 1-2 døgn for ikke å være verdiløse. Da må pasienten selv reise til laboratoriet for å ta prøver, noe som kan medføre både lang reisevei, og at pasienten må ta fri fra jobben. Dette vil ramme hardest de som bor i distriktene.
Pensjonistforbundet i Nord-Trøndelag opplever at departementet i sitt høringsnotat bagatelliserer de negative konsekvensene som følger av en reduksjon i antall dager det utleveres post og aviser. Forbundet understreker at det å få levert post og aviser de fleste ukedager, og til samme pris over hele landet, er viktig for geografisk og sosial likestilling. Det konkluderes derfor i høringssvaret med at det bør være statens ansvar å opprettholde en posttjeneste til alle landets husstander på alle virkedager.

 

Les mer i Friheten

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Posten inn i ei ny tid

Posten inn i ei ny tid

Privatisering, forandring og kampar står på menyen.


Bokanmeldelse av «Den store forvandlingen», av Jan Ove Ekeberg, Dinamo Forlag 2017.
Forfattaren...Stikkord

posten


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering