Lite Land - Stor Imperialisme

Krise og krig i Sør-Sudan: Noreg får – ein gong til – full skuld

 

Landet som Noreg hjalp å lausrive frå Sudan[1] er no eit av dei fattigaste og mest valdelege i verden. Svolten i Sør-Sudan har nådd eit katastrofalt nivå. Den er ifølgje FN "menneskapt": 5,5 millionar er i akutt nød for mat, mens 280 tusen flyktar frå landet kvar dag, og kor flyktar dei? Dei flyktar til Sudan, sitt tidlegare heimland og rettferdig eigar av sin tidlegare provins.

Noregs ansvar i denne menneskelege katastrofen, og kraftig borgarkrig er å ha vert, seier regjeringa sjølv, "under hele forhandlingsløpet ei drivkraft i troika-samarbeidet med USA og Storbritannia"[2]. Sør-Sudan er skapt av dei vestlege kapitalistane som ynskte å drive ut dei kinesiske monopolske interessar. Med dette formål hadde dei å erklære Sudans president for ein krigsforbrytar, og Sudan som eit land der "menneskerettigheitsovergrep har vært mest graverande" og som "har bidradd i å destabilisere regionen, noko som også trua norske politiske, og økonomiske interesser", skriv imperialistane sjølve[3]

Det som var ein gong kjent som ein "fredsnasjon" (er det nokon som kan framleis vere lurt?), er no ein røvarstat – ein av dei farlegaste i verden[4]. Ein stat som her heime prøver å senke lønnigane til fordel til oligarkane, og i u-land superutnyttar og massakrerer dei lokale arbeidsfolk og ranar naturressursane[5] til fordel for amerikanarens og sine tilsette allierte (i verkelegheit deira vasallar) verdsdominanse.

 

[1] "Sudan har også utviklet seg til å bli en prøvestein for operasjonalisering av humanitære reformer som ’Right to Protect’". https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/fred-og-forsoning/sudan_engasjement/id606148/

[2] Ibidem

[3] Ibidem

[4] Med innblandingar eller overgrep i de siste 20 årane i Ukraina, Libya, Sudan, Syria, Afghanistan, Yugoslavia

[5] I Sudans tilfelle med det såkalte "oljesamarbeidet"

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering