Illustrasjonsfoto: Demonstrasjon utenfor radiohuset på Marienlyst  i 2018 i forbindelse med journaliststreiken i NRK, med slagordet "Rettferdig Lønn". 												Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Illustrasjonsfoto: Demonstrasjon utenfor radiohuset på Marienlyst i 2018 i forbindelse med journaliststreiken i NRK, med slagordet "Rettferdig Lønn". Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Arbeidstilsynet ga ut for noen dager siden en rapport om sin aktivitet mot transportnæringen i 2018. I løpet av året har Arbeidstilsynet gjennomført 442 tilsyn, 367 med norskregistrerte transportvirksomheter og 75 med utenlandske. Disse har vært rettet mot transportvirksomheter innenfor godstransport og persontransport med turbil, og mot bestillere og hovedleverandører i næringen. Noe over halvparten (231) av tilsynene er gjennomført på vei, 200 tilsyn er bedriftstilsyn, og 11 ble gjennomført som postale tilsyn.
Transportnæringen omfatter virksomheter som driver gods- eller persontransport. Arbeidstilsynet har tilsynsansvar for virksomheter som har sysselsatte innen landbasert transport, altså transport av gods og passasjerer på vei og jernbane. Dette omfatter over 10 000 bedrifter med til sammen litt over 100 000 sysselsatte over hele landet. Variasjonen i virksomhetsstørrelse er stor, og næringen er preget av lange verdikjeder hvor transportoppdrag ofte baseres på innleie av underleverandører. Det er også et stort innslag av utenlandske aktører som utfører transportoppdrag i Norge, både i form av internasjonal transport, kombinert transport og kabotasjetransport.
 
Terje Bjørlo
Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering