FOLKEAVSTEMNING OM EØS, INGEN DÅRLIG IDE

I EN LEDERARTIKKEL i Sarpsborg Arbeiderblad (SA) mandag 11.november tas det til orde for at en folkeavstemning om EØS er en dårlig ide.

TERJE BJØRLO, LEDER i Østfold Nei til EU
BAKGRUNNEN FOR DENNE påstanden er at organisasjonen Nei til EU på sitt landsmøte har vedtatt å jobbe for at det norske folk i en folkeavstemning skal si sin mening om den meget omfattende avtalen.

I FØLGE SA er EØS-avtalen en velfungerende avtale som det er bred tilslutning til. Da kan lederskribenten neppe ha fått med seg den økende motstanden mot EØS-avtalen, spesielt innenfor fagbevegelsen. Fri flyt av kapital, tjenester, varer og arbeidskraft har ført til kraftig press på norske lønns- og arbeidsbetingelser. Og ikke minst har EØS-avtalen fjernet viktige styringsverktøy som konsesjonslover, fjernet mulighet for å ta distriktspolitiske hensyn i oljenæringen, fjernet støtteordninger for å nevne noe.

LEDERSKRIBENTEN PÅSTÅR AT EØS-avtalen har gitt markedsadgang for norske varer og tjenester til det indre markedet, nå bestående av 31 land og ikke 30 land som lederskribenten skriver. Dette er en påstand som stadig fremsettes, uten at det fører til at den blir riktig. Den gamle frihandelsavtalen fra 1973 medførte at all handel mellom Norge og EU av tradisjonelle varer skjedde uten tollhindringer fra 1977. Og skulle EØS-avtalen sies opp av en av partene, så vil den gamle frihandelsavtalen automatisk tre i kraft igjen. Dessuten kan ingen av partene gjeninnføre toll på ensidig basis, noe bestemmelsene i verdens handelsorganisasjon sikrer. Tidligere handelsminister Halvard Bakke fra Arbeiderpartiet har slått fast at handelen mellom Norge og EU vil fortsette som før om EØS-avtalen sies opp.

ORGANISASJONEN MENON BUSINESS Economics la for noen uker siden frem en rapport som i all hovedsak støtter synet på at andre avtaler mellom EU og Norge vil sikre handelen mellom partene om EØS-avtalen sies opp.
SER MAN BORT fra olje og gass, så selger EU varer til Norge for mye større beløp enn det Norge selger til EU. Når vi samtidig vet at mange av de varene Norge selger til EU er varer, i stor grad er halvfabrikata og råvarer, som EU trenger i sin industriproduksjon, så er det ingen grunn til å tro at man ikke vil forhandle frem en moderne handelsavtale mellom Norge og EU. Når de fleste landene i EU samtidig er rammet av høy arbeidsløshet, økende fattigdom og store nedskjæringer, så ønsker selvsagt EU å eksportere varer til et kjøpekraftig marked som det norske er.

EØS-AVTALEN ER EN avtale som stadig blir mer omfattende. Den er blitt mer omfattende enn det avtalene om tilslutning til EF/EU som det norske folk avviste i folkeavstemningene i 1972 og 1994. Under forhandlingene mellom Norge og EU, EF i 1971, vedtok Norsk Arbeidsmandsforbund en landsmøteuttalelse hvor man sier det er uvesentlig å diskutere forhandlingsresultatet. Det viktigste var hvilken samfunnsutvikling vi ønsker i Norge, og ikke minst at vi skulle sikre folkevalgt kontroll med samfunnsutviklingen. EØS-avtalen hindrer nettopp dette.

DET SVEITSISKE FOLKET stemte nei til EØS-avtalen i en folkeavstemning. Dette frykter tydeligvis makteliten vil skje i Norge også. Derfor stritter de mot forslaget om at den grunnlovsstridige og udemokratiske EØS-avtalen skal forelegges det norske folk i en folkeavstemning. Ja til handelsavtale, ut av EØS!

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!


Norge ut av EØS!

1.mai 2015 i Trondheim. Blant de parolene i årets 1.mai-toget var nei til EU, Ut av EØS. 											Foto: Ned Alley / NTB scanpix

(2-17) «Vi står i dag i en situasjon hvor storkapitalen er i ferd med å styrke sine maktposisjoner gjennom en maktkonsentrasjon i store konserner. ...

EØS, en varm potet for LO og Ap

Foto: Ned Alley / NTB scanpix

(4 - 2017) I august 1990, før for-handlingene med EU startet, vedtok LOs representantskap 15 krav for å kunne støtte en EØS-avtale. I krav nummer 10...

Nyliberalismens inntog gjennom EØS

Banner utanfor et EU-møte i Brussel i forbindelse med Hellas sine økonomiske utfordringer, som lyder « Dere kan ikke gi folket mat, men dere kan finansiere bankene? » 																															Foto AP Photo/Yves Logghe

(8 - 2017) EØS-avtalen er ingen handelsavtale, men en importkanal for nyliberalistisk politikk. Europas sosialdemokratiske partier, inkludert det...


Hellig EØS-avtale?

Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

(14 - 2017) Stortingsrepresentantene Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe, som begge representerer Senterpartiet, har foreslått et krafttak for et...

Optimistisk Kleveland

Leder i Nei til EU Kathrine Kleveland 															Foto: Jan Kåre Ness / NTB scanpix

(15 - 2017) Kathrine Kleveland, som er leder i Nei til EU, har sendt en kronikk til aviser over det ganske land. Hun har tatt for seg vedtak om...


Kan vi leve med EØS-avtalen?

1994: Norsk EU-avstemming. EU-barometeret i NRK-studio viste en Nei-seier med 53% mot Ja-sidens 47% ved 01-tiden natt til tirsdag.Foto: NTB Scanpix, Erik Johansen

(18 / 2017) Konsekvenser for norsk arbeidsliv og samfunn

OLAV BOYE
Olav Boye, tidligere faglig tillitsvalgt i Norsk Grafisk Forbund ogen periode på...Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering