Første mai tog i Oslo, bl.a. med parolen "Ingen atomvåpen på norsk jord" . Her demonstrasjonstoget, Rådhuset i bakgrunnen.																																	 Foto: NTB / Scanpix
Første mai tog i Oslo, bl.a. med parolen "Ingen atomvåpen på norsk jord" . Her demonstrasjonstoget, Rådhuset i bakgrunnen. Foto: NTB / Scanpix

(22 - 2017) Den 1.mai 1960 lå spionen Selmer Nilsen godt plassert i terrenget med perfekt utsyn over Bodø flyplass. Tidlig på dagen hadde han fått beskjed om å innta sin plass. Et spionfly av typen U2 hadde lettet fra en flyplass ved Peshawar i Pakistan. Deretter hadde det fløyet inn over de sentrale deler av Sovjetunionen. Hvor skulle det lande etter toktet? Antagelsen gikk ut på Bodø, der U2 flyet lenge hadde hatt en egen hangar. Selmer Nilsens oppgave var bare å registrere når det landet.
Selmer Nilsen ventet. Intet U2 fly kom denne dagen. I Sovjetunionen kjente man allerede grunnen: U2 flyet var skutt ned over byen Sverdlovsk. Amerikanerne var tatt på fersk gjerning.
Episoden utløste en internasjonal krise. Et toppmøte som var berammet i Paris brøt sammen. Norge måtte tåle en voldsom kritikk av russerne. Norske politikere vred seg, de prøvde seg med at de ikke kjente til aktiviteten. Noe de dessverre gjorde. Episoden utpekte Bodø som et sentralt mål i en krig. Da U2 ble skutt ned, var ny teknologi på plass til erstatning for flyene. Spionsatellittene kunne overta. De kunne ikke skytes ned.
På dette tidspunkt, i 1960, var Norge allerede dypt involvert i USA og NATOs atomstrategi.
USA ble i 1945 det første og eneste land, så langt, til å anvende atomvåpen i krig. Hiroshima og Nagasaki. Virkningene var fryktelige, de er enda ikke over i dag. Dette måtte være en grusom krigsforbrytelse. Men er USA noensinne stilt for noen rett og dømt for dette: Nei. I stedet drev USA atomopprustningen videre. Dette førte til et atomvåpenkappløp. Stadig flere land fikk atomvåpen. Dette gjorde jorda til et farligere sted. Et potensiale for å utslette livet på jorda vokste frem. Angsten for atomkrig grep om seg. Sjøl kan jeg huske Cuba – krisen i 1962. Hvordan det var å sitte på skolepulten som 13 – åring og kjenne på redselen. For så å gå hjem og sitte foran radioen. Eller høre sin egen far gå frem og tilbake på stuegulvet nattestid.
Det var allerede mens krigen varte, inngått stilltiende avtaler om at Norge, når krigen var over, sikkerhetspolitisk skulle vende seg vestover, mot England og USA. Norske sosialdemokrater og borgerlige politikere var enig om dette. Da det var blitt fred fortsatte renkespillet. I 1946 dro Winston Churchill til USA og holdt sin tale i Fulton der han snakket om «jernteppet». I 1947 kom den såkalte Marshall – hjelpen. Dette var en metode brukt av USA til å lokke nødlidende europeiske land inn i sin egen bane. Norge var av de land som tok imot. Som takk krevde storebror at man ikke måtte innføre reformer som hadde noen tendens av sosialisme. Marshall – hjelpen ble starten på det vi kan kalle «DNAs nye dollarevangelium». Det ble f.eks. vanlig at norske bedriftsledere dro på kurs og opplæring i USA. Dette var indoktrinering i amerikansk tenkning som fikk større og større betydning i Norge. Marshall – hjelpen var ikke gratis, man skulle ha noe tilbake.
Kommunistene hadde styrke i disse årene. Samlingsforhandlinger mellom DNA og NKP førte ut i ingenting. I 1948 brukte man innenrikspolitiske hendelser i Tsjekkoslovakia til å lyse NKP fredløse. Dette ble gjort gjennom Einar Gerhardsen Kråkerøy – tale den 29.februar 1948. I 1949 gikk Norge inn i NATO. Man kastet vrak på en nordisk løsning. I og med dette var også Norge trukket inn i spillet om atomvåpnene. Vi fikk Korea – krig, beredskapslover og kommunisthets. Og «Stay Behind» en hemmelig «hær» finansiert av USA.
Da NATO ble opprettet med sine medlemsland i 1949 var forutsetningen at organisasjonen skulle operere innenfor rammene av FN – pakten. Kanskje var dette rettesnoren en stund. Men atomstrategiene kom med på kjøpet og disse utviklet seg raskt. USA fikk gjennom at taktiske (små) kjernevåpen kunne utplasseres i medlemsstatene i Europa. I 1954 ble Vest – Tyskland tatt opp som fullt NATO – medlem. Dette fikk det til følge at Warszawa – pakten så dagens lys alt året etter. I Norge fantes det opposisjon både mot NATO og mot atomvåpnene. På DNAs landsmøte i 1957 kom det et benkeforslag. Det gikk ut på et forbud mot atomvåpen på norsk jord i fredstid. Forslaget ble vedtatt. «Jeg skvatt til da klubba smalt» skriver Haakon Lie i sine memoarer. Vedtaket kom bakpå DNA – politikere som Lie, Halvard Lange og Jens Chr. Hauge. De begynte straks å undergrave vedtaket fra landsmøtet. Og mye skjedde som undergravde atomforbudet. Alt i 1957 mottok Norge rakettsystemene NIKE og Honest John. De ble fremstilt som luftvern. Men sannheten var at de lett kunne påmonteres taktiske kjernevåpen. I april 1961 var det nytt landsmøte i DNA. Der var den selvpålagte «atomparagrafen» fra 1957 utsatt for angrep. Et nytt vedtak ble fattet: Atomvåpen skal ikke utplasseres i Norge, men det er opp til landets konstitusjonelle organer å avgjøre «hvilke tiltak som til enhver tid er nødvendig for å ta vare på landets uavhengighet». Vedtaket utløste dannelsen av Sosialistisk Folkeparti få dager senere. Kjernen i partiet var kretsen rundt den kritiske avisen «Orientering» som var ekskludert fra DNA i september 1960. En sentral del av det nye partiets politikk var kampen mot a-våpen. En naturlig følge av dette var også krav om utmelding av NATO.
Norge ble vevd tettere inn i atomstrategiene. Det skyldtes blant annet landets posisjon med felles grense mot Sovjetunionen. Dette ble brukt under dekke av å trygge Norges sikkerhet. Dette var århundrets bløff. Men Norge var en førsteklasses utkikkspost mot Sovjet. I Norge, særlig i de nordligste fylker, ble det fra begynnelsen av 1950 – åra, opprettet en rekke lytte- og peilestasjoner. Disse kunne følge med i det meste som skjedde på den militære siden hos naboen. Nordmenn fikk både utdannelse i USA og ble lønnet fra USA. Flyplasser ble stilt til disposisjon, vi har nevnt Bodø flyplass og U2. I havet nordover fra Troms og Finnmark ble det lagt ut lyttekabler, såkalt SOSUS - kjeder. Disse hadde utstyr til å detektere sovjetiske strategiske atomubåter. De meste av dataene gikk som rådata rett til USA. De fleste deler av det norske samfunn ble involvert i spionasje mot Sovjet. Handelsflåten og Fiskeflåten ble brukt. Idrettsforbundet ble likeledes brukt. I tillegg ble egne spionskip utrustet (Marjata). Disse skipene var som regel kamuflert som værskip. Flere typer fly ble brukt, utenom U2. Igjen var dekket værobservasjoner. Norske flyplasser stod åpne. Ubemannede ballonger ble sent inn over Sovjet (fra Gardermoen). Mennesker ble brukt (humint), agenter ble sendt inn på sovjetisk territorium. Dette var livsfarlig, mennesker fra begge sider ble drept. Likevel fortsatte dette til utpå 1960 – tallet.
I Norge ble det bygd to eksperimentelle atomreaktorer. En på Kjeller og en i Halden. Et av målene var å se om Norge kunne lage atomvåpen. I den forbindelse «lekket» det tungtvann til Israel. 20 tonn ble eksportert. Dette var i 1960. Sentrale norske aktører var Jens Christian Hauge og atomfysikeren Gunnar Randers. Israel utviklet a-våpen, men har aldri erkjent å ha de. Israel hadde samarbeid med apartheid – regimet i Sør – Afrika. De produserte også a – våpen. Disse er nå destruert. Slik ser vi at Norge er medansvarlig for at Israel fikk atomvåpen.
I 1970 ble Ikkesprednings – avtalen for kjernevåpen inngått. Dette ble gjort for å hindre at flere land skaffet seg atomvåpen. Men avtalen innebærer forpliktelser til atomvåpenmaktene. De skal bygge ned sine atomvåpen. Så har ikke skjedd. I stedet er flere atommakter kommet til: India, Pakistan og Nord – Korea.
I 2017 vedtok FN en avtale som traktatfester et forbud mot a-våpen. Et stort flertall av medlemsstatene stemte for. Men ingen av atommaktene. Norge, som er bundet av NATO og USA, stemte også imot. Dette er en skandale.
6. oktober 2017 ble ICAN tildelt Nobels fredspris. Dette var en helt riktig og nødvendig tildeling, som er i tråd med FN – vedtaket tidligere. ICAN, som er en paraplyorganisasjon, har 468 organisasjoner fra til sammen 101 stater. De arbeider for et forbud mot kjernefysiske våpen. Nobelkomiteen gjorde en klok tildeling, derfor må flest mulig slutte opp om fakkeltoget i Oslo 10.desember for å hylle pristageren.
Det er både grotesk og patetisk å registrere den norske regjerings reaksjoner på tildelingen av Nobels fredspris for 2017. Det var flaut å høre Erna Solberg og Børge Brende fremføre sine bortforklaringer. Hvordan skal de i lengden kunne stå for en slik selvmorderisk politikk? Som det har stått i Friheten: Ingen vil savne Børge Brende som utenriksminister. Det er heller ingen som ville savne Erna Solberg.
Siden 1990 – tallet, men også før, har NATO fremstått som en provokativ allianse. De bygger sin strategi på atomvåpen, også førstebruk. Gjennom NATO blir Norge i dag innviklet i konflikter i verden som ikke er i norsk interesse. Derimot kan dette gjøre at Norge kommer i første rekke i en større atomkonflikt.
Norsk basepolitikk er nå undergravd. Særlig ved at amerikanske marinesoldater er permanent utstasjonert i Trøndelag. Planer finnes om en tilsvarende stasjonering i Troms. Dette må oppfattes som provokativt og gir inntrykk av at en krig mot Russland forberedes. I samme retning trekker kjøpet av F35 jagerflyene og kjøp av nye overvåkningsfly.
Navlestrengen til de livsfarlige atomstrategiene må kuttes. Det må inngås en nordisk sikkerhetsallianse: Danmark – Sverige – Norge – Finland og Island.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Atomvåpenplanene for Norge

(Hans Petter Hansen - nr 21 - 2001) Daværende statsminister Einar Gerhardsens innlegg på NATOs toppmøte i Paris desember 1957 ble i opinionen utlagt ...


KRIMINALISER ATOMVÅPEN!

NEVADA: USA er det landet som har gjennomført flest atomprøvesprengninger på verdensbasis. Bildet er fra en atomsprenging i Nevada i USA i 1953. Foto: National Nuclear Security Administration

Den 22. mai møttes utsendinger fra 190 land i New York for å diskutere avtalen som forbyr spredning av atomvåpen.

Verdens eneste avtale for...


BRENDE STØTTER ATOMVÅPEN

BRENDE STØTTER ATOMVÅPEN

Utenriksminister Børge Brende sier at Norge stemte i tråd med Nato. - Nato vil være en kjernefysisk allianse så lenge det finnes kjernevåpen, sier...

ATOMHJERTEMOR

(Pink Floyd ved Nyttår 2015/16)

 

Klokken lyser fem på tolv

i den eksploderende nyttårsnatten

Trompetene gjaller ved Jerikos murer

Å,...

Nei til Atomvåpen sterkt på banen

Ved 69-årsmarkeringa: Organisasjonen Nei til atomvåpen (NTA) arrangerer en minnemarkering ved fredsmonumentet på Youngstorget i Oslo onsdag ettermiddag, i forbindelse med Hiroshima- og Nagasaki-bombene som gikk av for 69 år siden. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

(4 - 2017) Fra NTAs åpne møte mandag 6. februar 2017 i Trondheim


Møtestedet var kulturhuset Isak nederst i prinsens gate. Et godt besøkt møte tok...


Atomvåpen må forbys!

En overlevende fra Nagasakibomba. AP Photo/Eugene Hoshiko, File

(20 - 2017) Den såkalte Dommedagsklokka ble stilt første gang i 1947, og viste da syv minutter før midnatt. Dette er en symbolsk klokke som viser...

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering