Velkommen til Friheten

Til venstre ser du siste utgave. Her på nettutgaven finner du utvalgte artikler fra siste papiravis, samt noen ekstraartikler og arkivfunksjonalitet.

Papirutgaven
Bli abonnement - Kjøp i løssalg hos Narvesen

Den digitale papirutgaven kan du kjøpe direkte hos Friheten på friheten.no/eavis og hos BuyAndRead

  • Hjem

Du har 0 i sammenligningen. Vil du se sammenligningen nå?


Sammenlign

Vårt land, og Vest-Europa generelt, er på veg mot å bli som USA: Et paradis for advokater. I mangel på et skikkelig sosialt sikkerhetsnett må det...

Dagens USA har så mange skremmende trekk at de forsonende sidene ved superstaten lett går i glømmeboka.
I denne avisa minnes vi jo stadig om at de to...

”Economics” = økonomi, som går ut på å husholde fornuftig med begrensede ressurser. Derfor dette amerikanske ordspillet for noe som fortoner seg som...

Ikke alle eldre mennesker blir gode og forsonlige. De som alltid har tenkt lite på andre, blir enda sterkere egoister når de ikke lenger trenger å...

I Agder får skolen fri
fordi det er lite pengar.
Kommunane får mindre,
for dei rike skal ha skattelette,
seier Høyre.

Elevane likar det nok,
og dei rike...

Ein gong var Dagbladet
litt av ein faneberar
for økologi og miljø.
Brox og Kvaløy,
Næss og Dammann
boltra seg i spaltene.

Så flytta Orkla inn
med...

Ein gong var det krig
i Vietnam.
Da var det enklaste
napalm og B 52-bomber.
Men det enklaste tapte.

Dei som tapte
i lag med USA
drog til andre land.
Hos...

Amerikanske forskarar
har ein plan
dersom drivhus-effekten
blir for plagsam:
Flytte jordbanen lenger frå sola,
ved avfyring av rakettar,
slik ein gjer med...

Vi som drar med Hurtigruta
langs Nordlands-kysten
kjenner Rødøy-løva.
Mektig ligg ho
med manken mot sør,
og møter venn og fiende
som fer langs leia.

Nå kjem...

Pølser er kreftfarlege.

Landbruksminster Hanssen
er svært glad i pølser

Han går sterkt inn for
å gjennomføre EU-direktiv
som gjer pølsene
fem gonger...

Kampen mot førehandslagra
var ein gong ei merkesak
for NKP i Midt-Norge.
Ikkje sant, Reppesgård?

Nå vil NATO sjølv
trekke lagra tilbake,
mens dei norske...

”Unnskyld at jeg bryr Dem, 
hr. lappeskomaker,
men da norske ledere tjener så lite,
må jeg uleilige Dem med å ordne
mine italienske chevreaux...

(Også ved sist val laga vi ein song, da til Thorbjørn. Reprise av den ligg her)

(Fritt etter ”Sussebass”)

Janemann, du er så søt
som en stor karamell,
du...

Du levde i tre hundreår og to årtusen.
Og du vert aldri borte.

Diktarar i høgre-staten
kjenner ikkje haust, vinter og vår,
berre evig sommar.
Dei flørtar...

Eg har også gifta meg ein gong.
Plassgut - ikkje mors beste barn,
tura med heimbrent, slost i flekkan,
og i grannebygda bak åsen
sat ei jente med ein...

”Stem på Freden”
sto det i avisa.
Freden har altså eit parti.

Men kva med Krigen?
Han stilte ikkje opp
ved forrige val,
men etter kort tid
overtok han...

var ein katt
som CIA rigga til
med spionutstyr
ein gong på åttitalet.

Men Kitty vart overkjørt
av ei drosje,
så prosjektet endte
i gørr på asfalten.

AKP...

Høgre, Venstre og KRF
har harde forhandlingar
om gasskraft, EU,
fiske, jordbruk og utkantstrøk.
Kanskje går det over styr.

Da må KRF gå til AP og SV,
og...

Ein enkel lappeskomaker
er vanlegvis eit gudfryktig menneske.
Men sjelen har sine tyngsler
så lenge Herrens sjølvutnemnde tenarar
støttar den rike...

Vi rakk så vidt å feire
dei kristeleges nei.
Da vi vakna att
var det til ubibelske tømmermenn
og nytt samrøre med Mammon.

Det gjer ikkje så mykje
for min...

I kveld er det bombing i Afghanistan.
"Ja Bush´n ska ta´n, den skjeggete fa´n".
Og tenera stiller med børser og smell,
det er Jens og han Jan, og han...

Anthrax er større enn sex
som oppslagsord på IT.
Bin Laden er større
enn Jesus og Gandhi.

Men spør du folket
på dei afrikanske slettene,
talar dei om...

I gamle dagar var kvitt pulver
både godt og nyttig.
Mjølet var ei velsigning,
og mor brukte melis på kringla
når det var fest i huset.
I fjøset døydde...

”Ikkje gass”
sa Venstres Røiseland
om Vietnam.
Men USAs napalmkrig
ville han ha, ligavel.

”Eg liga ikkje bomber”
sa Valgerd om Jugoslavia.
Det samme sa...

”Hopp, Karoline”
sa Bjørnson.
Men Karoline hoppa ikkje.
Ho var så van med utruskap
frå den sterke parten.

”Hjertet hoppet”,
sa Jan Petersen
da ei ny...

Ludvigsen er kompis, han,
og dyrkar sine brør.
Han elskar sine ordensband
så sant han berre tør.

Dei Siste Dagars Heilage
har skremt den armemann.
Som...

Kåre Kristiansenn raser.
KRF vil tillate
homofil praksis.
Men kva slags praksis
vil KK sjølv tillate?

La oss gå til manns minne:
Dei kristne...

Det var krig i Norge.
Jødane vart deporterte.
Ein av med-elevane
hadde jødisk far
og var i faresonen.

I leseboka sto det
om den gamle jøden
på Tivedskogen...

(mel.”No koma Guds englar...”)

No koma rakettar med helsing frå sky:
Her skal dine barn ikkje leve!
Der ligg dei og blør midt i Hebrons by,
dei to som du...

Dei kom med dundrande bombefly
for å verne oss
mot bolsjevismen,
og trudde at ariske folk
sette pris på Ordnung
og streite uniformar.
Det skar seg.

I dag...
Side 94 av 102 Resultat 2791 - 2820 av 3042

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering