friheten

avisa med Nyhetene bak Nyhetene - 78. årgang

Om Friheten Nett

Formålet med Friheten Nett

Friheten Nett er et supplement til Friheten Papir, og skal trykke omlag en artikkel per uke med eget stoff. Friheten Nett er Avisa Friheten sin nettutgave, dog med noe eget stoff. I tillegg selges det CD-plater med kopier av tidligere årganger, bidrar til viktig digitaliseringsarbeide, selger enkeltutgaver av Friheten fra 2006-2011. I tillegg skal Friheten Nett engasjere Frihetens lesere i en større grad, og bidra med blant annet billeddatabase til Friheten Papir.


Friheten Netts historie

Frihetens vevutgåve blei oppretta i 1997, med vevredaktør Hans Berger.

Fra årsskiftet 2004/2005 tok Willy Similä over som vevredaktør.

Fra årsskiftet 2007/2008 tok Øyvind Haraldsvik over som vevredaktør i en kort periode, fram til november 2008.

Fra november 2008 overtok Petter Konrad Sandvik som vevredaktør.

I januar 2009 kom en ny versjon av Frihetens vevsider under ledelse av Petter Konrad Sandvik. Disse var basert på den frie programvaren Joomla! som skulle gjøre de enklere å administrere, og å automatisere en del oppgaver. Fra denne tid er en rekke ulike utseendemaler benyttet, til man våren 2010 fant en endelig versjon. Denne har senere blitt bygd videre på, og man gikk over til en ny versjon av denne i april 2011. Den nye versjonen gir brukerne en bedre opplevelse, en komprimert forside og laster hurtigere. Friheten er nå også en nyhetsportal, som oppdateres kontinuerlig med utenlandsk stoff, og med stoff fra Friheten.

Utskrift E-post

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

 

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard
Redaktør: Terje Bjørlo
Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgivar: Norges Kommunistiske Parti
Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2017 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media

FRIHETEN
Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng me og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Avisa vert utgitt av Noregs Kommunistiske Parti, og er den enaste avisa som vart etablert illegalt under 2. verdenskrig som fortsatt utgis.
Avisa skriv ikkje om det du finn i alle andre avisar, og det er nok derfor me opplevar auke i både tingarar og laussal.
Avisa, ho er systemkritisk og analytisk, djuptgåande og skriv om alle emner. Avisa kjem to gonger i månaden, vil du tinga ho?

Harald Øystein
,
ansvarleg redaktør