Leo Tolstoy														AP Photo
Leo Tolstoy AP Photo

En bok om verdensbroderskapet.


Året er 1897. Da utgir Edv. Magnussens forlag i Kristiania en dristig bok. Boken er oversatt fra engelsk med enkelte forandringer og tilskudd. Slik lyder tittelen: ”AANDENS STRIDSMENN. Kristne martyrer i Rusland. Merkelige hendelser om religionsforfølgelser i våre dager”. Ved Vladimir Tehertkoff og Leo Tolstoy.


Kort om forfatter VladimirTehertkoff: Han introduserer seg selv i boken som eksilrusser. Han skriver blant annet at han er jaget i utlendighet. Triste ord! Årsakskomplekset er komplisert og vanskelig å forstå for en utenforstående. Men en av grunnene, som Tehertkoff oppgir for landflyktigheten, skal være vennskap med fredsvenn og medarbeider Leo Tolstoy. Nok om det!

 


Leo Tolstoy var ikke selv utsatt for forfølgelse og var litt skamfull for dette. (jf. N. Gusevs krønike, Moskva 1960). Likevel viste Tolstoy en sterk interesse for ”åndens stridsmenn”. Ikke minst avslørte Tolstoy et glødende engasjement for de forfulgte DUKHOBORENE; en religiøs sekt som oppstod i Russland omkring 1750. Gruppen var i hovedsak påvirket av kvekerdommen. Hovedtesen i kvekerdommen er at Gud, som veileder, er til stede i hvert menneske som ET INDRE LYS.


Dette innebar igjen at kvekerne ikke anerkjente andre offisielle religiøse autoriteter; de var pasifister og nektet dermed å gjøre militærtjeneste m.m. For å sitere hva Leo Tolstoy skriver i boken: ”… Jeg taler om de kaukasiske Dukhoborser, der findes i virkeligheten ingen, som i vår tid mere virksomt har tjent og tjener fredssagen end netop disse mennesker. Den maade, de har virket for fredssagen på, er følgende: En hel befolkning paa mer end ti tusinde sjæle, som er kommen til den overbevisning, at en kristen aldrig kan være en morder, har besluttet for fremtiden ikke at tage nogensomhelst del i krigstjenesten …”.


I starten på boken om ”Aandens stridsmenn”finnner du et forord til norske lesere. Her fremgår også tanker om at åndens stridsmenn i Russland har gjort det største arbeid for verdensfreden. En innsats som jo også Tolstoy berømmer. Dette innebærer at de burde få penger fra Alfred Nobels fredsgave. Leo Tolstoy avslutter forordet og daterer det 5te oktober1897.


Etter forordet følger sju stykker/kapitler. De kan leses uavhengig av hverandre; alt etter interesse. Bare for å nevne: Det fjerde stykke handler om livet i et militærfengsel. Rystende lesning! Det femte kapitlet har tittel ”Vaapenbranden i juni 1895 og ”eksekutionen”. Det siste kapitlet er skrevet og undertegnet med vakker håndskreft av Leo Tolstoy og datert 14 december 1896.


Helt til slutt: Efterskrift til norske lesere. Sitat herfra: ”… Overalt står kampen mellom kristendom og militarisme. Kristendommen og krigen, kristendommen og krigsvæsenet kan aldrig enes… Hvorledes kan det forsvares, at mennesker skal opdrages i krigens ugudelige haandverk? Den militære opdragelse skjæmmer den menneskelige opdragelse med umenneskelig raahet og hjerteløs grusomhet … krigen er den store løgn…”.


I dag opplever vi at WIKILEAKS arbeider for å avsløre KRIGEN SOM DEN STORE LØGNEN. Måtte flere av oss ha samme mot her som Julian Assange fra Australia! Uten hans lekkasjer i WIKILEAKS ville vi aldri ha fått vite om krigsforbrytelser mot en uskyldig sivilbefolkning i Irak, i Afganistan og kaoset som følger i ”Krigens Kjølevann”!
PS.Forlaget Edv. Magnussen har også følgende roman med i boken: ”Hans Jæger. FRA KRISTIANIA-BOHEMEN. Roman. 2den omarbeidede udgave. Kristiania. Forlags-kompaniet”. Meget finurlig!
 
 
 


 

 
 
 
 
 

 

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering