Sveriges handel under religiøs hijab-tvang

Dersom Stefan Löfven hadde tatt på seg kappen og turban istedenfor dress, hadde det økonomiske forholdet mellom Iran og Sverige blitt enda mye bedre. Lørdag 11. februar 2017 ankom Sveriges statsminister Stefan Löfven sammen med Isabella Louvain, Sveriges viseutenriksminister, og 40 ledere av ulike kommersielle selskap og en rekke medlemmer av regjeringen i Sverige, Teheran.
De hadde møte med iranske tjenestemenn som inkluderte Irans president Hassan Rouhani, Irans øverste leder Ali Khamenei og Ali Larijani. I alle møtene ble det lagt vekt på økonomiske forhold, og Irans øverste leder Ali Khamenei sa i sin vurdering og synspunkter at Sveriges statsminister er veldig god på «handling og praktisere ting». Ali Khameni sa videre at det forventes at det må arbeides hardt for dette økonomiske forholdet, slik at avtalen mellom dem ikke bare skal bli stående på papiret.
På møtet mellom de to landene Iran og Sverige, var det cirka ti svenske kvinner som var sammen med Sveriges statsminister. Det som er interessant og verdt å merke seg er de svenske kvinnene som erklærer seg som feminister godtok at de ble tvunget til å bruke hijab, samtidig som de beskylder og fordømmer påtvunget hijab i
mange islamske land. De kritiserer også hardt kvinners bruk av hijab. Men i dag er det de samme kvinnene som reiser til Iran og lar seg påtvinge hijab, og de stod foran de Iranske terroristene uten skam.
Da det nylige besøket av den svenske statsministeren og hans representanter ble klart, var det systematiske brudd på menneskerettigheter og frihet for kvinner og folket i Iran. Svenske politikerne viste oss at kvinners kamp mot tvungen bruk av hijab ikke har noen betydning når Sverige skal inngå en økonomisk avtale med islamske land som praktiserer hijab med tvang. Når regjeringens økonomiske representanter og Sveriges statsminister aksepterer å bli påtvunget bruk av hijab for å få et økonomisk møte og lar være å kreve innrømmelser fra det iranske regimet, hvordan skal de da oppføre seg og reagere på situasjonen for menneskerettigheter og frihet i Iran?
Den svenske regjeringen forsvarte sine offentlige tjenestemenns aksept for at de ble påtvunget hijab. Den svenske regjeringen har også presentert seg selv som «verdens første feminist regjering». De hevder selv at «likestilling er et av de viktigste målene for utenrikspolitikk».
Flere østkurdiske og iranske kvinner blir pågrepet hver eneste dag og de ble utsatt for voldtekt, vold og tortur av det iranske regimet og flere mistet livet, til og med fordi de ikke har brukt hijab.
En feminist må tørre og skille likestilling fra åndelig verden.
"En feminist er en modig kvinne som bestandig kjemper mot Muhammeds og Jesus ideologi.»
Dersom relasjonene mellom Sverige og Iran skulle fortsettes, måtte Sverige akseptere «Beskyttelse av de islamske jurister»; et styresett der islamske presteskapet (ulema) har den øverste makt i det militære, juridiske, lovgivende og utøvende grener av regjeringen. Og vil Sverige utvide dette systemet i sitt eget land? Jeg mener at hvis Stefan Löfven skulle velge å bruke kappe og turban i stedet for slips og dress, ville han få en høy posisjon hos Irans øverste leder Ali Khamenei politisk og de økonomiske handelsforbindelser mellom de to landene ble enda varmere og bedre. Det utmerkede personale i den svenske regjeringen og lederne i de kommersielle selskapene fikk i møte i Teheran, inngått og underskrevet intensjonsavtale om samarbeid innen kjøp og selg, kommunikasjon, teknologiutvikling og kvinnesaker, vitenskap og forskning, veier.


RSS-mating for kommentarer Kommentarer

Ny kommeentar

Friheten er ei norsk månadsavis, med ei lang historie, ho blir redigert av ein frivulleg redaksjon og er basert på frivullegheit. Difor treng ci og bidrag, både økonomisk, innhaldsmessig og andre oppgåver. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Vevredaktør: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgjevar: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 2018 - Republisering

Nettløsning ANS NyFritid Media