Idar Helle er nestleder i Nei til EU. Han er også utreder i  De Facto. Helle er utdannet historiker.									Foto: Terje Bjørlo/Friheten
Idar Helle er nestleder i Nei til EU. Han er også utreder i De Facto. Helle er utdannet historiker. Foto: Terje Bjørlo/Friheten


På et åpent møte i regi av Østfold Nei til EU, snakket Idar Helle om Den Europeiske Arbeidsmyndigheten, ELA. Det var Thyssen, som er EUs kommisjonær for sysselsetting og sosiale spørsmål, som lanserte EUs sosiale søyle (The European pillar of soscial rights) i ett møte i Sverige i 2017. 


ØKENDE FORSKJELLER
Helle pekte på at det var viktig å se på historien. Det er store og økende forskjeller når vi ser på sysselsetting, lønnsnivå, arbeidsvilkår og sosiale rettigheter mellom øst/sør og nord/vest. Vi har en omfattende arbeidsmigrasjon og utnytting av utsatte og uorganiserte arbeidere.. Resultatet er sosial dumping, lønnsnedslag og arbeidslivskriminalitet. Dette ødelegger arbeidsmarkedet, svekker fagbevegelsen men også de seriøse bedriftene. Mange som ligger nederst på lønnsstigen har ikke hatt reallønnsvekst på mange år, dette gjelder både i Norge og i mange EU-land, ja noen har faktisk hatt reallønnsnedgang. Hvorfor har ikke motstanden mot dette vært større i EU, spurte han, og pekte på at de gule vestene på mange måter er en reaksjon på de økende forskjellene.


På et åpent møte i regi av Østfold Nei til EU, snakket Idar Helle om Den Europeiske Arbeidsmyndigheten, ELA. Det var Thyssen, som er EUs kommisjonær for sysselsetting og sosiale spørsmål, som lanserte EUs sosiale søyle (The European pillar of soscial rights) i ett møte i Sverige i 2017.


ØKENDE FORSKJELLER
Helle pekte på at det var viktig å se på historien. Det er store og økende forskjeller når vi ser på sysselsetting, lønnsnivå, arbeidsvilkår og sosiale rettigheter mellom øst/sør og nord/vest. Vi har en omfattende arbeidsmigrasjon og utnytting av utsatte og uorganiserte arbeidere.. Resultatet er sosial dumping, lønnsnedslag og arbeidslivskriminalitet. Dette ødelegger arbeidsmarkedet, svekker fagbevegelsen men også de seriøse bedriftene. Mange som ligger nederst på lønnsstigen har ikke hatt reallønnsvekst på mange år, dette gjelder både i Norge og i mange EU-land, ja noen har faktisk hatt reallønnsnedgang. Hvorfor har ikke motstanden mot dette vært større i EU, spurte han, og pekte på at de gule vestene på mange måter er en reaksjon på de økende forskjellene.
ELA består av 3 hoveddeler med 20 artikler. Hoveddelene er:
● Like muligheter og tilgang til arbeidsmarkedet
● Rettferdige arbeidsbetingelser
● Sosial beskyttelse og integrering


NY FORORDNING
Det vil komme et nytt lovforslag om innsyn og forutsigbarhet i arbeidsbetingelser og koordinering av trygdeordninger. Lovforslaget er foreløpig ikke ferdigbehandlet i Brüssel. Forslaget vil komme som en forordning, noe som betyr at det må inntas ordrett i norsk lov om Stortinget vedtar det.


Helle sier det er usikkert om ELA skal bidra til, og delta i håndhevingen av arbeidskraftmobiliteten i det indre markedet. Det står også strid innad i EU om overnasjonalitet, siden dette er kontroversielt i mange EU-land. Thyssen hevdet 17. november i fjor at den sosiale søylen er mer sosialt enn noen gang. Dette er store ord mente Helle, og viste til historien.


I innledningen til forordningen heter det at «Den skal bidra til en effektiv og virkningsfull håndheving av EU-lovgivningen om arbeidskraftmobilitet og sosiale sikringsordninger, samt kollektive overenskomster som sikrer gjennomføringen av EU-lovgivningen (de fire friheter).


ELA inngår i Unionens overnasjonale byråkratisering som Acer, finanstilsynet osv. De Facto sin foreløpige konklusjon høsten 2018 er at «Teksten rundt både inspeksjoner og mekling er utformet slik at den i realiteten gir ELA overnasjonal makt.» Dette gir demokratiske betenkeligheter sa Helle.


SKEPSIS
Helle opplyste at forslaget er møtt med kritikk og skepsis fra politisk hold i Norden og Nord-Europa. Forskere og jurister viser til sviktende juridisk forankring. Ifølge Helle kan den norske modellen svekkes, men kan ha positive følger i noen EU-land. Han opplyste at LO er positive til forslaget slik det foreligger nå.

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering