Bildet er av Isenkram, utenfor Ureddstua, der avisa Uredd hadde sin redaksjon på 70-tallet. Bildet er tatt av Roar Øhlander
Bildet er av Isenkram, utenfor Ureddstua, der avisa Uredd hadde sin redaksjon på 70-tallet. Bildet er tatt av Roar Øhlander

(19 - 2017) En dag for noen uker siden fikk jeg i hende en skatt, som spruter med fortellinger. Fortellinger om oppstarten av boligkampene som resulterte i at flere trehusbebyggelser i Trondheim er bevart.
Berit Rusten
Fortellingene er å finne i blekka Uredd, områdeavisa for Korsgata, Vollabakken, Singsakerbakken og Grensen, fra 1971-1974, samlet og lærinnbundet. Avisas navn trekker tråder bakover, til Ureddkameratene, som var et fotballag i området, tilknyttet AIF (Arbeidernes idrettsforbund). Uredds journalister (uten navn) skriver om folk som tidligere hadde sloss mot boligspekulanter. I Uredd nr. 14, 1972, som kostet 50 øre, løftes det frem en boligkamp fra 1950 tallet, i et intervju med en som hadde ledet boligkampen da.
I Vollabakken 3 (Nissens arbeidshus) bor Karl W Lund, 69 år og arbeider på TMW. (TMW var Trondheims største skipsbyggingsverksted, min anmerkning). I 1951 satt han i klubbstyret på TMW. På den tida forekom det ofte at familier, særlig arbeidsfolk, ble kasta på gata. Måten dette skjedde på, var at hushaier kjøpte opp eldre gårder, kastet ut leieboere, fiksa husene for å ta umenneskelige priser. Karl forteller:
-I november 1951 ble en arbeidskamerat truet med utkasting. Han bodde i Strandveien, på Lademoen, og var for tida på sjøen, mens kona med to barn ble truet med å bli satt på gata. Saken kom opp på klubbmøte og det ble enstemmig vedtatt at dette måtte stoppes. I tillegg sa 200 marinegaster seg villig til å bli med å hjelpe til, hvis det ble vanskeligheter. Dagen for utkastelse kom; klokken halv elleve marsjerte 400-500 arbeidere ut fra TMV, mot Lademoen. Bedriftsledelsen prøvde å stenge porten, men den ble sprengt opp!
På vei til Strandveien sluttet flere og flere seg til. Før de var fremme var det 1000 mennesker i gatene og det var svart av folk som ville stoppe utkastelsen. En mengde politifolk hadde arbeidet effektivt og hadde kastet ut kona, barna og alle møblene. Det kom til kamp mellom politi og arbeidere. Etter en stund var politiet jagd vekk og møblene flyttet inn igjen.
Karl føyer til:
-Det kanskje mest bemerkelsesverdige var at E. Gullvåg, nåværende redaktør i Arbeideravisa, da journalist, var med på aksjonen og stilte seg solidarisk på vår side. Når vi tenker på den samme Gullvåg etter kampen i Høgskolevegen 8 (En kamp på 70-tallet, der politi og hunder ble satt inn mot aktivister som ønsket å kjempe mot sanering av trehusbebyggelsen i området, min anmerkning), er det vanskelig å forstå at det er den samme mannen det er snakk om. Det er utrolig hva som skjer på 20 år!
Denne fortellingen ga aktivistene på 70-tallet tro på at det nytter å kjempe og mot til å tenke tvers igjennom lov til seier!


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lag historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering