Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB
Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB

Uttalelse vedtatt av Nei til Atomvåpens landsmøte 26. mars 2022:

 

Baseavtalen mellom Norge og USA, den såkalte ”tilleggsavtalen” (SDCA) som Stortinget skal ta stilling til i vår vil endre norsk sikkerhetspolitikk. Den er i strid med baseerklæringen fra 1949 og vil undergrave norsk atomvåpenpolitikk. Det står i avtalen at: “Det er ingenting i denne avtalen som endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk med hensyn til lagring eller utplassering av kjernefysiske våpen på norsk territorium.” Men det står at USA kan sette norsk regelverk til side dersom det ikke anses som forenelig med amerikanske tjenstlige behov.

 

Avtalen mangler klare forsikringer mot utplassering av atomvåpen på norsk territorium i fredstid. Den tilrettelegger for økt amerikansk militær tilstedeværelse og kobler Norge tettere på USAs atomstrategiske infrastruktur. Atomnedrustning er viktigere enn noen gang og i dagens situasjon må ikke Norge bidra til økt spenning ved å undergrave norsk atomvåpenpolitikk.

 

De amerikanske basene skal nyte immunitet og være underlagt amerikansk jurisdiksjon. Det står i avtalen: “Avtalen forbyr tvisteløsninger som henvisning til nasjonale og internasjonale domstoler, tribunaler, lignende organer eller hvilken som helst tredjepart”. Norge fraskriver seg dermed retten til å kunne kontrollere områdene, til å inspisere fly og fartøy, hva som bringes inn og oppbevares av våpen, utstyr eller personell, og USA får fritt leide til og fra basene.

 

Baseavtalen ble inngått etter amerikansk initiativ. I utgangspunktet ba USA om mange flere baser, men avtalen er formulert slik at den kan videreutvikles og, uten Stortingets samtykke, øke antall baser.

 

De amerikanske basene provoserer Russland og øker spenningen mellom atommaktene på vårt territorium og i våre nærområder. Ikke bare basene, men hele Norge vil bli mer utsatt for angrep ved at norsk territorium gjøres tilgjengelig som amerikansk oppmarsjområde mot Russland.

 

Avtalen slik den nå foreligger undergraver norsk atomvåpenpolitikk. Enhver norsk forsvarsavtale med USA må derfor sikre Norge muligheten til å verifisere at det ikke under noen omstendigheter kan brukes, lagres, utplasseres, utvikles eller overføres kjernefysiske våpen i Norge. Norske myndigheter må til enhver tid ha full råderett over norsk territorium, noe den foreslåtte avtalen ikke garanterer.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering