• Hjem
  • Arkiv
  • Kultur
  • Adolf Hitlers bok «Mein Kampf» - hva slags bok er det?
Matthias Balk/dpa via AP, File
Matthias Balk/dpa via AP, File

I auditoriet i Den gamle festsal på UIO i Karl Johans gate ble det nå i april holdt en forelesning med tittelen MEIN KAMPF – HVA SLAGS BOK? Deretter fulgte en kort paneldebatt. Auditoriet var fullpakket med godt voksne, og gjennomsnittsalderen ble derfor høy. Det var tre forelesere: en professor fra UIO, en seniorforsker fra HL-Senteret og en førsteamanuensis fra OsloMet. Sistnevnte hadde også skrevet forordet og noter til utgaven, som Juritzens Forlag gav ut nå i 2019. Første gang boken ble utgitt i Norge, var under krigen på Stenersens forlag i 1941.


 Ja! Hva slags bok er ”Mein Kampf”? De tre foredragene demonstrerte på en ypperlig måte hvor vanskelig det er å besvare spørsmålet og å gi en analyse av ”Mein kampf”. Ja! Å diskutere boken og å komme med rasjonelle motargumenter synes også å være en umulig oppgave? 


Faktum er: Hitlers hovedverk ”Mein Kampf” er et ideologisk manifest og en selvbiografi. Her gir Hitler uttrykk for sin oppfatning av verden og risser opp det politiske programmet i Nasjonalsosialismen. Boken ble, som kjent, skrevet i 1925/26 mens Hitler sonet fengselsstraffen for det såkalte ”Ølkuppet” i 1923. Etter det vi kan slutte oss til, hadde Hitler frie soningsforhold i festningsarresten i Landsberg og åpenbart gode muligheter til å arbeide som forfatter.


Hva med innholdet i boken ”Mein Kampf”? Hovedinntrykket er skremmende. Her finner du forakt for visse folkegrupper, løgner, halvsannheter, selvmotsigelser, kamp om livsrom for det tyske folket o.s.v. o.s.v. Og ikke minst ondsinnete fiendebilder og tirader, som Hitler pugget og brukte i talene sine under applaus og klappsalver fra begeistrete folkemasser. 


Moralfilosofen Harald Ofstad (1920-1994) er kanskje den fremste eksperten i Norge på ”Mein Kampf” og Nazismen. Han er også kjent for psykologiske studier av ”Den autoritære personlighet” sammen med sosiologen Theodor Adorno (1903-1969). Professor Ofstad vektlegger et sentralt trekk hos Hitler: FORAKT FOR SVAKHET. 


Navnet Harald Ofstad ble ikke nevnt under foredragene i Festsalen, noe jeg savnet. Heldigvis var det en person blant publikum som nevnte bidragene til Harald Ofstad.  Flott! 


Hitlers hovedverk ”Mein Kampf” er vanskelig å lese. Den berømte Harold Bloom har noe viktig å bidra med her; nemlig om det nære forholdet mellom lesning og tenkning. Bloom uttaler følgende: ”LES: Hvis du ikke kan lese dypt og godt, kan du heller ikke tenke. Og hvis du ikke kan tenke, er demokratiet umulig”.   

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!

Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering