Innleid og underbetalt

BOKOMTALE


Hvordan ser arbeidslivet ut når arbeidsgiverne har all makt og fagforeninger ikke finnes?
«Innleid og underbetalt»Av James Bloodworth, oversatt av Rune R. MoenRes Publica, 2019 (253 sider)
«Undercover i et arbeidsliv uten rettigheter» er undertittelen på den ferske oversettelsen av James Bloodworths bok «Hired. Six months undercover in low-wage Britain», som ble gitt ut i fjor. Forfatteren har tatt dårlig betalte og usikre jobber, hovedsakelig gjennom bemanningsbyråer, for å avdekke hvordan det egentlig står til i arbeidslivet i Storbritannia. En metode som likner den tyske Günter Wallraff brukte i Vest-Tyskland på 1970-tallet, da han forkledd som tyrkisk fremmedarbeider avdekket rystende forhold og rå utnytting av arbeidsinnvandrerne der.


I løpet av en 6-måneders periode jobber James Bloodworth som lagerarbeider for Amazon i Rugeley, er telefonselger for et forsikringsselskap i Wales, tar seg jobb som hjemmehjelp i Blackpool, og kjører taxi som «selvstendig næringsdrivende» sjåfør for Uber i London. Alt for å teste ut hvordan forholdene er i et slett regulert arbeidsliv, der de aller fleste jobber for minstelønn, og er underlagt streng kontroll fra arbeidsgivere. 


All makt til arbeidsgiverne
Bloodworths bok har fått stor oppmerksomhet, for det er tydelig at mange ikke er klar over hvilke forhold som tilbys i store deler av arbeidslivet i dag. Dette er sektorer der nesten all makt ligger hos arbeidsgiverne, eller hos rekrutteringsbyråer som tar betalt for å skaffe den nødvendige arbeidskraften på vegne av en oppdragsgiver. For arbeidssøkerne betyr det at de alltid må være på tilbudssiden, må avfinne seg med arbeidsgivernes kontrollregime uten å kny, og stort sett lever fra den ene korttidskontrakten til den neste. Det betyr en tilværelse i usikkerhet, der trusselen om at arbeidsforholdet avsluttes alltid er overhengende. Dette er jobber som folk ikke frivillig søker seg til, men tvinges til å ta til takke med. Det er rett og slett et spørsmål om å overleve. Det sier seg selv at trivsel og selvrealisering ikke akkurat er i fokus på slike arbeidsplasser.


Forfatteren er flink til å sette dette «nye» arbeidslivet i perspektiv. For det er jo ikke noe nytt at arbeidstakere står med luen i hånden. Det gjorde arbeidsfolk også tidligere, men det var før den organiserte arbeiderbevegelsen kom på banen. Nå har den kapitalistiske kontrarevolusjonen slått så hardt tilbake at arbeidstakerne på mange måter befinner seg i samme situasjon som arbeiderklassen sto i for flere generasjoner siden. Et arbeidsliv der fagforeningene er borte og arbeidsgiverne dikterer vilkårene.


Å jobbe for verdens rikeste mann
Første del av boken skildrer Bloodworths møte med Amazon, selskapet som eies av verdens rikeste mann Jeff Bezos. På et gigantlager i Rugeley jobber han sammen med hovedsakelig øst-europeiske arbeidsinnvandrere, for dette er arbeid på vilkår som engelskmennene vegrer seg for å akseptere. Forholdene er nemlig for jævlige. De fleste ansatte er rumenere, og de fleste orker bare å jobbe der i kort tid. Bemanningsbyråene fyller hele tiden på med nye arbeidsinnvandrere. Arbeidet er slitsomt, monotont og ensomt, pausene er strengt regulert og altfor korte. Arbeidsledernes jobb er å kontrollere og pushe de ansatte til det maksimale, sykefravær tolereres ikke. Resultatet er at de ansatte på gulvet hater jobben, hater livet og ønsker seg bort temmelig raskt.


Bloodworth har i intervjuer sagt at det likevel var jobben som hjemmehjelp i Blackpool som var verst, rett og slett fordi han syntes så synd i de menneskene som er avhengige av hjemmetjenester. I Storbritannia er disse tjeneste nesten helt privatiserte og drives av store velferdsfirma. De ansatte er underbetalte og drives knallhardt av sine arbeidsgivere. Resultatet er en enorm gjennomtrekk av ansatte, noe som selvsagt går ut over de hjelpetrengende. 


«Selvstendig næringsdrivende» betyr å ta alle kostnader selv
Å kjøre taxi for Uber i London er heller ikke noe å trakte etter. Det amerikanske selskapet, som driver mobilappen Uber, ansetter ikke sjåførene, men lar «selvstendig næringsdrivende» stort sett ta alle kostnader, mens Uber selv tar en betydelig prosentdel av hver eneste tur som sjåførene slåss om. Det er nemlig altfor mange av dem, tallet på taxisjåfører har eksplodert som følge av selskapets vekst.


Uber illustrerer en trend: Stadig flere selskaper opererer uten ansatte; de som jobber for selskapene tvinges til å bli enkeltmannsforetak, frittstående konsulenter og «selvstendige». På den måten unngår arbeidsgiverne det som naturlig hører inn under arbeidsgiveransvaret; sosial utgifter, forsikringer, pensjon, feriepenger osv. Alt dyttes over på den enkelte som utfører arbeidet, ikke som arbeidstaker med rettigheter, men som «fri» konsulent uten rettigheter. Ofte selges slike selskaper inn med en ideologi om frihet og fleksibilitet for de som jobber for dem, men realitetene er de motsatte: Folk som jobber for slike selskaper har null rettigheter, svært lav lønn og veldig lange arbeidsdager.«Innleid og underbetalt» forteller om et arbeidsliv som er blitt vanlig i store deler av verden, og som vi dessverre også ser mer og mer av her i Norge. Det er på tide å ta frem Det Kommunistiske Manifest: «Arbeidere i alle land, foren dere!»

 

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!
Stikkord

bokomtale


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Odd Jarl Gerhardsen Redaktør: Terje Bjørlo Nett: 

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2023 - Republisering