Kong Roger II. krones av Jesus
Kong Roger II. krones av Jesus

(26 - 2016) Normanniske mosaikker i middelalderkirker

Sicilia, Middelhavets største øy, ligger midt i havet som et skille mellom Det østlige Middelhav og Det vestlige Middelhav. Øya ligger midt i Middelhavet og har vært sentral både politisk og kulturelt opp gjennom århundrene. I tillegg kommer det faktum at Sicilia er stor nok til å ha kunnet være et eget land, men det har mange ulike erobrere ikke tatt hensyn til, eller kanskje nettopp har dette vært ekstra fristende for dem.
Vi kjenner til at i oldtiden, 700 – 200 f. kr, var storparten av øya under gresk kontroll. Siracusa var den store og viktige byen på sørøstsiden av Sicilia, og de greske herrene etterlot seg storartete templer og amfiteatre som i dag finnes flere steder på øya. Mest kjente er templene i Agrigento og amfiteatrene i Siracusa og i Taormina, og det er da også dit den største delen av turiststrømmen går.
Etter grekerne kom romerne som bygget videre på de greske tradisjonene og gjorde om templer og amfiteatre til sine formål. I dag kan vi også beundre deres ”etterlatenskaper” i form av ombygde templer osv. De utbyttet Sicilia og det gikk nedover for befolkningen.
Mindre kjent for de fleste er at den store blomstringsperioden på Sicilia som kom med araberne på 800-tallet e.kr, og til tross for at deres periode varte i bare 200 år, satte de varige spor etter seg i styreform og i fordeling av jord og av handel. De innførte nye nytteplanter, dadler, sukkerrør og appelsiner, og de var liberale med hensyn til religion, riktignok fikk muslimer enkelte fordeler, men ellers fikk både kristne og jøder være i fred med sine religioner. Lovene ble forandret slik at mindre bønder kunne eie sin egen jord, og det ble også mulig for dem å drive handel. Palermo ble hovedstad og var en av de største og viktigste kulturbyer langs Middelhavet.
Dette ble for mye for paven i Roma, og han ba derfor normanniske korsfarere om hjelp til å gjeninnføre kristendom på den sentrale øya. Normannerkongene tok mer enn gjerne på seg kristningsoppdraget fra 1061, men de beholdt selv makten over Sicilia og utvidet den til nærområdene. Under kong Roger II, fra 1130 til 1154, ble det bygget en rekke store katedraler og dette fortsatte også under Wilhelm II som til og med ble keiser over det tysk-romerske riket som han ville gjenopprette med Palermo som det naturlige midtpunktet. De lærde samlet seg i Palermo og Sicilia blomstret, selv om normannerne gjeninnførte feudalsystemet med store jordeiere og fattige småbønder og landarbeidere.

Cefalú med katedralen
I kirkene ble det laget mosaikker som utsmykninger, både for å vise kongens prakt, men også som folkeopplysning og indoktrinering. Roger II var den første som kalte seg ”konge av Guds nåde”, og det ble illustrert i kirken Martorana i Palermo der vi kan se Kristus som kroner Roger II. At ansiktstrekkene er forbausende like hos Kristus og Roger II understreker det hellige hos Roger.
I den store, praktfulle Kristusmosaikken i katedralen i Cefalù ser vi Kristus som Verdenshersker (Pankreator) på bakgrunn av gull. Det skal symbolisere den herlige himmelen som skinner, og Kristus har en korsform innenfor glorien, som skal symbolisere at han både er Gud og keiser. Korsformen er utledet av den tysk-romerske keiserkronen som nok Roger II sterkt ønsket seg.
Mosaikkene i Cefalù er utført av byantinske håndverkere. I det Østromerske rike blomstret mosaikkkunsten etter at hovedstaden ble flyttet til Konstantinopel fra Ravenna i Nord-italia, men håndverkerne kom tilbake til Sicilia med Roger II. Mosaikkene utviklet seg i kunstnerisk uttrykk, og ble mer tredimensjonale enn f. eks. i Ravenna. Vi snakker derfor i dag om en spesiell siciliansk mosaikkretning. I andre kirker ble også kunsten brukt som opplysning for menigheten som alle var analfabeter.
I Cappella Palatina, i kongepalasset i Palermo er dette helt tydelig. Her gjenfortelles dramatiske hendelser fra Bibelen. På et bilde ser vi Gud blåse liv i Adam ved at det går en stråle ned fra Gud til Adam. For sikkerhets skyld har kunstnerne også skrevet dette på bildet. På samme måte har de forklart historien om kristenforfølgeren Saulus som ble blindet av Gud med en ståle, men som ble helbredet ved en ny stråle fra Gud da han satt i badekaret hos Ananias. Deretter ble den onde Saulus til den gode apostelen Paulus!
Mosaikkene som alle ble laget på 1100-tallet er i fortsatt helt klare og fargesterke. Materialet med ulike steinsorter og gullbelegg og halvedelsteiner har holdt oppgjennom århundrene. Det er lett å forestille seg hvor imponerende disse ”tegneseriene” må ha vært for datidens folk, og det er også lett å forstå hvordan de bidro til å befeste makten til de regjerende normannerne.
Dersom en skal til Sicilia kan det lønne seg med et kirkebesøk i de normanniske kirkene rundt Palermo, ikke bare et herlig bad på strendene på denne flotte øya.

Kun abonnenter kan lese hele artikler. Du kan enkelt abonnere på Friheten
Meld deg inn nå!


Stikkord

sicilia

kirkekunst


Kommentarer

blog comments powered by Disqus

Friheten - Avisa med nyhetene bak nyhetene!

Følg Friheten: Forsidene | Facebook | Twitter | Flickr | Wikipedia BuyAndRead |  NKP

Friheten er ei norsk avis som utkommer annenhver uke. Avisa har lang historie, tilbake til at den var illegalt etablert under andre verdenskrig, i 1941. I dag er den skrevet, redigert og utgitt med stor grad av frivillig arbeid, derfor er vi avhengige av både økonomiske bidrag, men også tekstbidrag. Støtt oss!

Ansvarleg redaktør: Harald Øystein Reppesgaard Redaktør: Terje Bjørlo Nett: Petter Konrad Sandvik

Kontakt avisa eller redaksjonen

Utgiver: Norges Kommunistiske Parti Postadresse: Kiledalen 21, 4619 Mosby
Telefon ansvarlig redaktør: 920 20 793
ISSN 0805-4975 (trykt utg.) ISSN 2464-1448 (nettutg.)

Kopirett © Friheten 1997-2019 - Republisering